Sti

Opdateret : 22/09/2014

work

Social sikring i udlandet

Det afhænger af 2 faktorer, hvilket land du er dækket i:

 • din arbejdssituation (om du er ansat, selvstændig, arbejdsløs, udsendt til udlandet, grænsearbejder osv.)
 • dit bopælsland - ikke din nationalitet.

Du kan ikke vælge, hvilket land du vil være dækket i.

Når du arbejder eller bor i udlandet, vil du med hensyn til social sikring være dækket i enten dit hjemland eller værtslandet. Under alle omstændigheder skal du sørge for at sikre, at du fortsat er dækket i dit nye opholdsland.

For at undgå eventuelle alvorlige problemer og misforståelser bør du undersøge, hvordan social sikring fungerer i dit værtsland.

Hvad gør du, hvis:

du arbejder og bor i udlandet

Som vandrende arbejdstager i EU bør du — hvad enten du er ansat eller selvstændig — tilmelde dig socialsikringssystemet i dit værtsland.

Du og de familiemedlemmer, du forsørger, vil så være dækket af værtslandets socialsikringssystem. Det er den lokale lovgivning, som fastlægger dine sikringsrettigheder vedrørende sygdom, familie, arbejdsløshed, pension, arbejdsulykker og -sygdomme, førtidspensionering og dødsfald.

Karenstid

I mange lande afhænger de ydelser, du har ret til, af, hvor længe du har betalt sociale bidrag.

Det land, hvor du vil have ydelserne, skal medregne alle de perioder, hvor du har arbejdet eller betalt bidrag i andre EU-lande, som hvis du havde været dækket i det pågældende land i hele denne periode.

Hvis det ikke gør det, kan du kontakt vores hjælpetjeneste for at få bistand.

Sagseksempel

Alle perioder med arbejde i EU medregnes ved beregning af sikringsrettigheder

Ana fra Polen arbejdede 6 år i Polen og flyttede derefter til Tyskland, hvor hun arbejdede i 2 år.

Hun kom ud for et biluheld og mistede sin førlighed i benene, så hun ansøgte om invalidepension i både Polen og Tyskland.

De tyske myndigheder afviste hendes ansøgning, fordi hun havde arbejdet i landet i mindre end 5 år (minimumsperioden for at optjene ret til invalidepension i Tyskland).

Myndighederne skulle imidlertid have taget hensyn til den periode, hvor hun arbejdede i Polen, da de beregnede Anas arbejdsår. Det ville have bragt tallet op på 8 år, dvs. et godt stykke over minimumsperioden i Tyskland.

Ana havde altså ret til invalidepension fra både Tyskland og Polen — hvor hvert land skulle betale en forholdsmæssig del svarende til Anas arbejdsår i landet.

du udstationeres i udlandet i en kort periode (<2 år)

Som EU-borger kan du arbejde midlertidigt i et andet EU-land og fortsat være dækket af det sociale sikringssystem i dit hjemland, dvs. det land, hvor du normalt arbejder.

At du bliver udstationeret i et andet EU-land har ingen betydning for dine (eller din families) sociale sikringsrettigheder (sygesikring, familieydelser, invalide- eller alderspension osv.) - uanset om du er lønmodtager eller selvstændig.

Flytter du til udlandet under hele udstationeringen?

 • Bed sygesikringen i dit hjemland om en S1-blanket (tidligere E 106).

  Med den kan du bevise, at du og din familie har ret til sygesikring under jeres ophold.

 • Indlever S1-blanketten til sundhedsvæsenet i dit værtsland ved ankomst.

Aflægger du bare korte besøg?

Du skal kun bruge et europæisk sygesikringskort. Du kan få et hos sygesikringen eller de sociale myndigheder i dit hjemland.

Har du været ude for en arbejdsulykke?

Du skal have:

 • lægehjælp - lokalt (i værtslandet)
 • erstatning for tabt indtægt for eventuelle sygedage - fra dit hjemland.

du er tjenestemand udstationeret i udlandet

Hvis du er tjenestemand og udstationeres for at arbejde i et andet EU-land (på en ambassade, i et konsulat eller en anden officiel institution i udlandet), er du omfattet af det sociale sikringssystem i dit hjemland.

Det betyder, at det er dit hjemlands lovgivning, som fastlægger dine sikringsrettigheder vedrørende sygdom, familie, pension, arbejdsulykker og -sygdomme, førtidspensionering og dødsfald.

Der gælder andre regler, hvis du bliver arbejdsløs under udstationeringen.

Hvis du arbejder i ét land, men bor i et andet (grænsependlere)

Som grænsependler - ansat eller selvstændig:

 • Betaler du bidrag til og er omfattet af socialsikringen i det EU-land, hvor du arbejder.
 • Men du kan godt få lægebehandling i det land, hvor du bor.
 • Hvis du bliver arbejdsløs, skal du ansøge om ydelser i det land, hvor du bor.

Dette er et komplekst område, og der gælder forskellige regler for hvert område under socialsikringen (sundhed, arbejdsløshed, pension, familieydelser osv.)..

Sagseksempel

Socialsikringsbidrag - kun betalt i det land, hvor du arbejder

Balázs boede i Ungarn og arbejdede i Østrig. I den periode betalte han socialsikringsbidrag i Østrig. Men de ungarske myndigheder hævder nu, at han skulle have betalt bidrag i Ungarn.

Grænsependlere i EU er kun forsikret i ét nationalt socialsikringssystem - i deres beskæftigelsesland. De ungarske myndigheders påstand er forkert.

du arbejder i mere end ét land

Grundreglen er, at hvis du arbejder i mere end ét EU-land, men udfører en betydelig del af dit arbejde (mindst 25 %) i dit bopælsland, er du omfattet af lovgivningen i bopælslandet.

Særlige tilfælde

Hvis du ...

Land, hvor du er dækket

arbejder mindre end 25 % af tiden i dit bopælsland

dér, hvor din arbejdsgivers hovedkontor eller virksomhed befinder sig

arbejder for forskellige arbejdsgivere, hvis virksomheder er registreret i forskellige lande

dit bopælsland

er selvstændig og udfører mindre end en betydelig del af dit arbejde i dit bopælsland

dér, hvor du udfører det meste af dit arbejde

har et arbejde i ét land og udfører en selvstændig beskæftigelse i et andet

dér, hvor du har et arbejde

du søger efter arbejde

Modtager du arbejdsløshedsunderstøttelse?

Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra det EU-land, du er blevet arbejdsløs i, vil det ikke have betydning for dine (eller din families) rettigheder med hensyn til sygesikring, familieydelser, invalide- eller alderspension osv.), hvis du rejser til udlandet for at søge arbejde.

For at sikre at du og din familie har en sygesikring under et midlertidigt ophold i udlandet, er det vigtigt at huske det europæiske sygesikringskort.

Når du har fundet et job, kan der gælde forskellige regler for social sikring.

Tjek reglerne for dit land

Modtager du ikke nogen arbejdsløshedsunderstøttelse?

Hvis du ikke modtager arbejdsløshedsunderstøttelse og ønsker at søge arbejde i et andet EU-land, har du ret til at være omfattet af socialsikringen (sundhed, familieydelser osv.) i dit bopælsland.

Socialsikringsmyndighederne fastslår dit bopælsland ved hjælp af en liste kriterier, bl.a.:

 • opholdets længde
 • din familiemæssige situation og familiemæssige bånd
 • boligsituation
 • det sted, hvor du udøver erhvervsaktiviteter eller ikke-indtægtsgivende aktiviteter
 • erhvervsaktiviteternes art
 • hvor du har skattemæssig bopæl.

Du kan ikke blive tvunget til at forlade dit nye land, selvom du ikke kan forsørge dig selv og din familie, så længe du kan bevise, at du stadig søger job og har en god chance for at få et.

Så sørg for at gemme kopier af:

 • dine jobansøgninger
 • indbydelser til jobsamtaler
 • og andre svar på dine ansøgninger.

Der er ingen krav i EU-lovgivningen om, at dit nye land skal yde indkomststøtte eller nogen anden form for social ydelse til jobsøgende, der leder efter job for første gang i dét land.

Sagseksempel

Tjek om du har ret til indkomststøtte som jobsøgende i dit nye land

Björn fra Tyskland fik sin tyske arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt i Belgien. Da hans U2-blanket (tidligere E 303) udløb, besluttede han sig for at blive i Belgien og søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse dér.

Men de belgiske myndigheder afviste hans ansøgning. Ifølge belgisk lovgivning havde Björn ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Belgien, da han aldrig havde arbejdet dér.

EU-lovgivning giver dig ikke automatisk ret til indkomststøtte (eller nogen anden form for social ydelse), hvis du for første gang søger job i et andet EU-land. Men du kan eventuelt være berettiget til at få støtten i henhold til de nationale regler — det er altid en god idé at spørge de lokale myndigheder.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

Det er det land, hvor du sædvanligvis bor, eller hvor dit

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

eller statsborger i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande + Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz

Retour au texte en cours.