Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 30/08/2016

Veidlapas, kas noderīgas sociālā nodrošinājuma tiesību īstenošanai

Veidlapas, kas apstiprina jūsu tiesības uz pabalstiem (sociālo nodrošinājumu), kad pārceļaties uz citu ES valsti

Izmantojiet šīs veidlapas, lai īstenotu savas tiesības uz pabalstiem, ja esat ES pilsonis, kas pašreiz dzīvo un/vai strādā kādā ES valstī, kas nav jūsu pašu valsts, vai ja kādā ES ārvalstī esat dzīvojis un strādājis agrāk.

Šajā lapā norādītās veidlapas ir derīgas neatkarīgi no jūsu pilsonības tad, ja likumīgi dzīvojat kādā ES valstī.

Veidlapa

Mērķis

Izdevējiestāde un izmantojums

A1

(iepriekš

  E 101

  E 103)

Paziņojums par piemērojamo likumdošanu. Tā izmantojama, lai pierādītu, ka veicat sociālos maksājumus citā ES valstī, ja esat norīkots darbā uz ārzemēm vai strādājat vienlaicīgi vairākās valstīs.

Šo veidlapu izsniedz sociālā nodrošinājuma iestāde, kurā esat reģistrējies savā mītnes valstī.

S1

(iepriekš

  E 106,

  E 109

  un

  E 121 — atsevišķas iestādes tādas joprojām izsniedz)

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi, ja nedzīvojat valstī, kurā esat apdrošināts. Noderīga pārrobežu darba ņēmējiem, pensionāriem un ierēdņiem un viņu apgādībā esošām personām.

Sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai noskaidrotu, kura iestāde var izsniegt S1 veidlapu. Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā dzīvojat.

S2

(iepriekš

  E 112)

Atļauja saņemt plānotu veselības aprūpi citā ES vai EBTA valstī. Attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret minētās valsts iedzīvotājiem, daļa no izmaksām jums, iespējams, būs jāsamaksā avansā.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, uz kuru dodaties, lai saņemtu veselības aprūpi.

S3

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi jūsu iepriekšējā nodarbinātības valstī. Noderīga pārrobežu darba ņēmējiem, kuri vairs nav apdrošināti savā iepriekšējā nodarbinātības valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā strādājāt kā pārrobežu darba ņēmējs.

U1

(iepriekš

  E 301)

Paziņojums par apdrošināšanas periodiem, kuri ir jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālās apdrošināšanas iestāde tajā(-ās) valstī(-īs), kur esat strādājis.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam tajā valstī, kur lūdzat bezdarbnieka pabalstu.

U2

(iepriekš

  E 303)

Atļauja saņemt bezdarbnieka pabalstu arī turpmāk, kad darbu meklējat citā valstī.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālās apdrošināšanas iestāde tajā(-ās) valstī(-īs), kur kļuvāt par bezdarbnieku.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam valstī, kurā vēlaties dabūt darbu.

U3

Apstākļi, kas var ietekmēt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Tā informē nodarbinātības dienestus jūsu pabalstus maksājošajā valstī par izmaiņām jūsu situācijā, kuras, iespējams, izraisīs izmaiņas jūsu pabalsta maksājumos.

Valsts nodarbinātības dienests valstī, kurā meklējat darbu, izmantojot veidlapu U2.

DA1

(iepriekš

  E 123)

Apliecina, ka jums ir tiesības saņemt medicīnisku aprūpi īpašos gadījumos — negadījums darbā un arodslimība citā ES valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā uzturaties.

P1

Pārskats par lēmumiem pensijas jautājumā, kurus attiecībā uz jums pieņēmušas dažādas ES valstis, no kurām esat prasījis vecuma, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes pensiju.

Pensijas iestāde, kurai iesniedzāt savu pensijas pieteikumu.

Šī iestāde to izsniegs tad, kad būs saņēmusi ziņas par lēmumiem, kurus pieņēmušas dažādas iestādes, kuras izskatīja jūsu pieteikumu.

Sabiedriskās apspriešanas

šajā gadījumā kādā no 27 ES valstīm + Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice

Retour au texte en cours.