Navigointipolku

Päivitetty : 14/10/2016

travel

Lentoturvallisuus

Käsimatkatavarat ja ruumaan menevät matkatavarat

Kun lähdet lentomatkalle joltakin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta, sinun on pakatessasi ja koneeseen noustessasi noudatettava tiettyjä turvavaatimuksia.

 • Lentokoneen matkustamoon vietävät nesteet English , joiksi katsotaan muun muassa aerosolit, juomat, hammastahnat, ihovoiteet ja geelit, on pakattava läpinäkyvään muovipussiin. Pussin tilavuus saa olla enintään yksi litra ja yksittäisen pakkauksen koko enintään 100 ml. Ilmoitettu enimmäistilavuus ei koske lääkkeitä eikä vauvanruokaa.
 • Lentokentältä tai lentoyhtiöltä ostetut verovapaat nesteet voi kuljettaa käsimatkatavaroissa, jos ne ja niiden ostokuitit on pakattu ostohetkellä sinetöityyn punareunaiseen muovipussiin. Matkustaja ei saa avata sinetöityä muovipussia ennen saapumistaan lopulliseen määränpäähän. Turvatarkastajat saattavat kuitenkin joutua avaamaan pussin ja pakkaukset tutkimusta varten. Jos näin tapahtuu, ja sinulla on jatkolento toiselta lentokentältä, kerro asiasta turvatarkastajalle, jotta nesteet voidaan sinetöidä uuteen muovipussiin.
 • Teräviä esineitä, joita voi käyttää aseena, ei saa viedä lentokoneen matkustamoon. Tämä koskee myös käyttöesineitä, kuten korkkiruuveja, veitsiä ja saksia, joiden koko ylittää tietyn rajan. Ne on laitettava ruumamatkatavaroihin.
 • Kukin lentoyhtiö asettaa omat rajoituksensa käsimatkatavaran koolle ja matkatavaroiden kappalemäärälle, joten rajoitukset on syytä tarkistaa lentoyhtiöltä ennen matkaa.
 • Räjähteet ja herkästi syttyvät tuotteet – esimerkiksi ilotulitteet, aerosolimaalit ja muut herkästi syttyvät tai myrkylliset aineet, kuten hapot – ovat lennoilla kokonaan kiellettyjä. Niitä ei saa kuljettaa matkustamossa eikä ruumassa.
 • Minkäänlaisia aseita ei saa ottaa mukaan lentokoneeseen.

Lisätietoa käsimatkatavaroissa ja ruumamatkatavaroissa kielletyistä esineistä ja aineista English.

Tarkka luettelo kielletyistä esineistä on lentoaseman verkkosivuilla, tai voit tiedustella asiaa lentoyhtiöstä ennen matkaa.

Yleisen turvallisuuden vuoksi kaikki matkatavarat läpivalaistaan tai tarkastetaan muuten, ennen kuin ne voi viedä turvatarkastuspisteen ohi.

Asiattomien henkilöiden pääsy ohjaamoon estetään pitämällä ohjaamon ovet lukittuina.

Katso myös: EU:ssa matkustaminen – sallitut ja kielletyt tavarat

Henkilöskannereiden käyttö EU:n lentoasemilla

EU:n lentoasemilla tehtävissä matkustajien turvatarkastuksissa voidaan käyttää henkilöskannereita joko ensisijaisena tarkastusmenetelmänä tai lisämenetelmänä jonkin muun tarkastuslaitteen antaman hälytyksen jälkeen.

Kukin EU-maa päättää itse, voidaanko henkilöskannereita käyttää sen lentoasemilla. Jos niitä käytetään, on noudatettava EU-sääntöjä English. Jos matkustaja pyydetään henkilöskanneritarkastukseen, hänen on syytä tietää seuraava:

 • matkustajalla on oikeus kieltäytyä henkilöskanneritarkastuksesta, jolloin tarkastus tehdään muulla tavoin (ainakin käsin tunnustelemalla)
 • matkustajalle on annettava ennen tarkastusta perusteelliset tiedot skannerissa käytetystä tekniikasta
 • matkustajalla on oikeus pyytää, että hänen kehostaan otetun kuvan analysoi hänen valitsemansa sukupuolen edustaja
 • kuvan tarkastelijan on oltava erillisessä paikassa, eikä hän saa nähdä tarkastettavaa matkustajaa
 • kuvaa on hämärrettävä siten, ettei matkustajaa voi tunnistaa, eikä skannerikuvia saa säilyttää, kopioida eikä tulostaa
 • sallittuja ovat vain skannerit, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä.

EU:ssa toimintakieltoon asetetut lentoyhtiöt

Tietyt turvallisuusnormit koskevat kaikkia lentoyhtiöitä, joilla on EU:n alueelta lähteviä tai sinne saapuvia lentoja. Joidenkin lentoyhtiöiden toiminta ei täytä eurooppalaisia turvallisuusnormeja. Tämän vuoksi

 • ne voidaan asettaa toimintakieltoon kaikkialla Euroopan ilmatilassa
 • niiden toiminnalle voidaan asettaa tiettyjä ehtoja.

Jos lentokoneiden turvallisuus huolettaa, voit tarkistaa, onko käyttämäsi lentoyhtiö EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelossa (ns. mustalla listalla).

Lentoturvallisuuslainsäädäntö English

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.