Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Spørgsmål og svar - At leve og bo


Rettigheder, betingelser og formaliteter

 • Hvert år tilbringer jeg to måneder i min ferielejlighed i et andet EU-land. Skal jeg registrere mig på rådhuset?

  NEJ - Hvis du opholder dig i landet i mindre end tre måneder, skal du kun gøre opmærksom på det, hvis det pågældende land kræver det.

 • Hvis jeg rejser til et andet EU-land som turist, skal jeg så være opmærksom på nogle formaliteter?

  NEJ - Hvis du bliver i mindre end tre måneder, kan myndighederne kun bede dig om at gøre opmærksom på, at du er i landet - men det gør det hotel, du bor på, normalt.

 • Jeg er dansk pensionist og flyttede til Italien for fem år siden. For to år siden var jeg nødt til at tage hjem til Danmark for at få en operation, og jeg var der i ti måneder. Har jeg stadig ret til tidsubegrænset ophold i Italien?

  JA - Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af fravær på under 12 måneder af helbredsårsager.

 • Jeg er finsk pensionist og vil gerne flytte til Italien. Jeg kan forsørge mig selv med min pension og har omfattende sygesikring som en del af pensionen, så jeg er dækket i Italien. Hvis jeg kan bevise det, har jeg så ret til tidsubegrænset ophold?

  NEJ - Ikke lige med det samme. De italienske myndigheder giver dig først et bevis for registrering. Hvis du så bliver i Italien i fem år, får du ret til tidsubegrænset ophold. Når du har fået denne ret, skal du ikke længere bevise, at du har tilstrækkelige midler til at leve i Italien.

 • Jeg er italiener, men er udstationeret i syv måneder i Belgien og rejser hjem om tre måneder. Jeg bor i min belgiske kærestes lejlighed (gratis). Er jeg fritaget fra den obligatoriske registrering i Belgien, når jeg ikke har en lejekontrakt og ikke skal betale for el- eller vandforbrug?

  NEJ - Du skal stadig registreres snarest muligt. I Belgien er det obligatorisk for alle EU-borgere, der bliver i landet i over tre måneder. Du bliver ikke udvist for ikke at registrere dig, men du kan få en bøde.

 • Jeg er selvstændig og er for nylig flyttet til et andet EU-land. Jeg behøver ikke registrere mig der i de første tre måneder. Kan jeg begynde at arbejde, inden jeg bliver registreret?

  JA - Du må gerne arbejde, uanset om du har et bevis for registrering.

 • Jeg er økonomisk uafhængig og har planer om at flytte til et andet EU-land. Skal jeg bevise over for myndighederne, at jeg er i stand til at forsørge mig selv?

  JA - Hvis du kan bevise, at du har tilstrækkelige midler og en omfattende sygesikring i landet, kan du blive der i over tre måneder.

 • Jeg glemte at registrere mig på rådhuset efter at have været i et andet EU-land i tre måneder. Bliver jeg nu udvist?

  NEJ - Du kan ikke blive udvist. I nogle lande kan du dog få en bøde for ikke at have registreret dig i tide.

 • Jeg har arbejdet lovligt i et andet EU-land i over fem år. Kan myndighederne i landet stadig kræve, at jeg skal bevise, at jeg har job der, når jeg fornyer mit bevis for registrering?

  NEJ - Efter fem år har du krav på permanent ophold i dit nye land. Du skal ikke forny dit bevis for registrering, men søge om en permanent opholdstilladelse, der bekræfter, at du har ret til at bo der, selv om du ikke arbejder eller har behov for hjælp.

 • Jeg har boet i et andet EU-land i seks år. Kan jeg blive betragtet som fastboende?

  JA - Du kan søge om bevis for din status hos landets myndigheder.

 • Jeg rejser til et andet EU-land på mit arbejde flere gange om året og bliver der højst en uge ad gangen. Er der nogle formaliteter, jeg skal være opmærksom på?

  NEJ - Hvis du bliver der i mindre end tre måneder hver gang, er den eneste formalitet, du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at du gør opmærksom på, at du er der.

Familiemedlemmer fra EU

 • Jeg er nordmand, men i færd med at flytte til Spanien sammen med min ægtefælle af samme køn. Hvordan vil de spanske myndigheder behandle ham?

  Han skulle ikke få problemer med at bo i Spanien, som anerkender ægteskab mellem personer af samme køn.

  Det er dog ikke alle EU-lande, der behandler ægtefæller af samme køn/registrerede partnere på samme måde. I nogle lande har partneren ikke automatisk opholdsret. Det bliver vurderet af myndighederne fra sag til sag.

 • Jeg er slovakisk statsborger, men flyttede sammen med min mand (der arbejdede i Tyskland) for seks år siden. Han døde for to måneder siden, og jeg har ingen selvstændig indtægt - min mands løn var vores eneste indtægtskilde. De tyske myndigheder siger, at jeg skal bevise, at jeg har tilstrækkelige midler til at klare mig selv, men det har jeg ikke lige nu. Er jeg nødt til at tage tilbage til Slovakiet, indtil jeg finder et job?

  NEJ - EU-retten siger, at du kan blive boede i Tyskland uden betingelser, fordi du har boet der lovligt i over fem år.

 • Jeg passer min fætter, som er alvorligt syg. Han er EU-borger, men har ingen indtægt. Jeg har nu fået tilbudt et fast job i et andet EU-land. Kan min fætter flytte med mig?

  JA - Det bedste, din fætter kan gøre, er at søge om ophold som person, der er økonomisk uafhængig. Han skal måske bevise, at han har midler nok til at klare sig selv.

  Han skal så bevise, at du forsørger ham fast, og at han har en sygesikring i det nye land. Hans bevis for registrering skulle blive udstedt med det samme.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

 • Hvis jeg rejser til et andet EU-land for at arbejde der i en måned, er der så nogle formaliteter, som min kone, der er fra et land uden for EU, skal være opmærksom på?

  NEJ - Når hun skal bo der sammen med dig i mindre end tre måneder, behøver hun ikke at blive registreret hos myndighederne, men hun kan blive bedt om at gøre opmærksom på, at hun er i landet. Hun bør dog altid have et gyldigt pas på sig - det er nok til at give hende opholdsret.

 • Jeg er læge og kommer fra Bulgarien, men har fået job på et hospital i Ungarn. Min halvbror er russisk statsborger, men har boet sammen med mig og vores forældre i Bulgarien, siden han var barn. Han vil gerne rejse med mig til Budapest. Har han automatisk opholdsret i Ungarn, når han er i familie med en EU-borger?

  NEJ - fordi han ikke er forsørget af dig og ikke er din direkte efterkommer eller slægtning i opadstigende linje, men hvis de ungarske myndigheder afviser at give ham opholdstilladelse, skal de begrunde det, hvilket kræver grundig efterforskning af dit personlige forhold til din halvbror.

 • Jeg er tysker, men skal til at arbejde som læge i Holland. Min registrerede partner fra Mexico tager med mig. Bliver hun betragtet som min ægtefælle med hensyn til opholdsret?

  JA - Når det gælder opholdsret, har registrerede partnere fulde rettigheder i Holland. Formaliteterne er de samme, som hvis I var gift.

  Det er dog ikke alle EU-lande, der behandler registrerede partnere på samme måde - i nogle lande har partneren ikke automatisk opholdsret. Det bliver vurderet af myndighederne fra sag til sag.

Valg

 • Hvis jeg står på valglisten i mit nye hjemland, og det er obligatorisk at stemme i landet, skal jeg så gøre det?

  JA - Ligesom landets egne borgere.

Rettigheder, betingelser og formaliteter

 • Hvad sker der, hvis jeg glemmer at gøre myndighederne opmærksomme på, at jeg opholder mig i deres land, når det er obligatorisk? Kan jeg blive udvist?

  NEJ - Du kan ikke blive udvist, men du kan få en bøde, hvis størrelse afhænger af landets love.

 • Hvis jeg følger et sprogkursus i et andet EU-land, skal jeg så registrere mig på rådhuset?

  Det afhænger af, hvor længe du bliver der – bliver du der mindre end tre måneder, skal du nemlig ikke registrere dig, men du kan blive bedt om at gøre myndighederne opmærksomme på, at du opholder sig i landet.

  Bliver du der længere, skal du muligvis registrere dig hos de relevante myndigheder.

 • Hvis jeg læser i et andet EU-land i et år som Erasmusstuderende og ikke har hverken arbejde eller indtægt, hvordan skal jeg så bevise, at jeg har tilstrækkelige midler til at klare mig under opholdet?

  Dine forældre/din værge kan give dig tilstrækkelige midler, f.eks. ved at indbetale et beløb på din bankkonto hver måned.

Familiemedlemmer fra EU

 • Jeg er belgier, men i færd med at flytte til Sverige sammen med min ægtefælle af samme køn. Hvordan vil myndighederne behandle ham?

  De svenske myndigheder vil behandle ham som enhver anden ægtefælle, da Sverige anerkender ægteskab mellem personer af samme køn.

  Det er dog ikke alle EU-lande, der behandler ægtefæller af samme køn/registrerede partnere på samme måde. I nogle lande har ægtefællen af samme køn/partneren ikke automatisk opholdsret. Det bliver vurderet af myndighederne fra sag til sag.

 • Jeg er fra Estland, men arbejder på min ph.d. i England. Jeg forsørger mine estiske forældre og vil gerne have dem til London under resten af mine studier. Har de automatisk ret til et opholdsbevis som familiemedlemmer til en EU-borger?

  NEJ - Jeres nationalitet kan være en fordel for deres ansøgning om opholdstilladelse, men den giver dem ingen automatiske rettigheder. Hvis de britiske myndigheder afviser dine forældres ansøgning, skal de give dem afgørelsen skriftligt med en begrundelse for afvisningen og angivelse af, hvad det betyder for dine forældre.

 • Jeg er ungarer, men flyttede til Østrig for seks år siden, for at være sammen med min ungarske mand, der læste i Østrig. For to måneder siden døde han. De østrigske myndigheder har fortalt mig, at jeg for at få tidsubegrænset opholdstilladelse, skal bevise, at jeg har tilstrækkelige midler til at klare mig (og det har jeg ikke - vi levede af min mands opsparing). Har de ret?

  NEJ - Du kan blive boende i Østrig, fordi du har boet der lovligt i over fem år. Din ret til tidsubegrænset ophold er ikke længere afhængig af, om du har tilstrækkelige midler.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

 • Jeg er fra Japan, men bor i Sverige i registreret partnerskab med en svensk mand sammen med min søn på 23 fra et tidligere ægteskab. Min partner har besluttet at tage en mastergrad i Island, og min søn og jeg vil gerne rejse med. Min søn er japansk statsborger og studerende, og vi forsørger ham. Får han opholdstilladelse i Island?

  JA - (som barn af partneren til en EU-borger) fordi han som studerende bliver forsørget af jer, selv om han er over 21.

 • Jeg er rumæner og læser i Norge i et år. Mine forældre (som er statsborgere i Moldova) vil gerne komme op og bo hos mig, mens jeg læser her. Har de automatisk opholdsret i Norge, når de er forældre til en EU-borger?

  NEJ - Men du kan bede de norske myndigheder om at se på deres ansøgning. Hvis de norske myndigheder afviser at give dem ophold, skal de begrunde afvisningen, hvilket de kun kan gøre efter en grundig undersøgelse af dine personlige forhold.

 • Jeg skal på sprogkursus i Holland i en måned. Min ægtefælle af samme køn, som er fra et land uden for EU, og som jeg blev gift med i Belgien, tager med mig. Er der nogle formaliteter, hun skal være opmærksom på?

  NEJ – I Holland vil hun blive behandlet som alle andre ægtefæller.

  Til et ophold på under tre måneder skal hun bare have et gyldigt pas (hun kan dog også have brug for et visum afhængigt af, hvilket land hun er fra).

  Hun skal muligvis også gøre opmærksom på, at hun opholder sig i landet, og hun bør have sit pas på sig hele tiden.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed