Navigacijska pot

Posodobitev : 12/12/2014

health

Zdravstveno zavarovanje

Katera država EU je odgovorna za vaše socialno varstvo, vključno z zdravstvenim zavarovanjem, je odvisno od vašega delovnega statusa in prebivališča - ne od vašega državljanstva. Preverite, kateri sistem socialnega varstva velja za vas. Izbira države zavarovanja ni v vaših rokah!

Če niste prepričani o svojih pravicah zdravstvenega zavarovanja in jih želite preveriti, preden se odločite za zdravljenje, je v vsaki državi EU vsaj ena nacionalna kontaktna točka, pri kateri lahko ugotovite, ali ste upravičeni do povračila stroškov in katere zgornje meje se uporabljajo.

Za nekatere skupine zavarovancev veljajo posebni pogoji v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem.

Obmejni delavci

Če delate v eni državi EU, živite pa v drugi, ste upravičeni do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje.

Najprej se morate prijaviti na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri delate, in pridobiti obrazec S1 (prej obrazec E 106). S tem obrazcem se vi in vzdrževani družinski člani vključitev v sistem zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri živite.

Vzdrževani družinski člani imajo enake pravice kot vi, če prebivate in delate v naslednjih državah:

 

Avstrija

Nemčija

Portugalska

Belgija

Grčija

Romunija

Bolgarija

Latvija

Slovaška

Ciper

Luksemburg

Slovenija

Češka

Malta

 

Francija

Poljska

 

Če živite ali prebivate na Danskem, v Estoniji, Finski, Irski, Italiji, Litvi, Madžarski, Nizozemski, Španiji, Švedski ali Združenem kraljestvu, vaši vzdrževani družinski člani ne morejo imeti dveh zdravstvenih izkaznic. V državi, v kateri delate, lahko prejmejo zdravstveno oskrbo samo, če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

 • med svojim bivanjem v državi nujno potrebujejo zdravstveno storitev, pri čemer se upoštevata vrsta storitve in pričakovano obdobje bivanja;
 • med državama/pristojnimi organi je sklenjen sporazum;
 • predhodno odobritev z obrazcem S2 (prej obrazec E 112) je izdal zavod za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri živite.

Nega bolnih otrok — Če ste obmejni delavec in potrebujete bolniški dopust za nego otroka, preverite pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ali ste upravičeni do nadomestila. Če je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, v kateri prebivate, morda niste upravičeni.

Delavci, napoteni za krajši čas v tujino (<2 leti)

Če ste na delo v tujino napoteni za krajši čas (<2 leti), se lahko odločite, da boste še naprej zavarovani v domovini (državi, ki vas je napotila in ki je odgovorna za vaše socialno varstvo).

Zavod za zdravstveno zavarovanje v domači državi zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106), s katerim boste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v tujini. Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste v tujino napoteni kot javni uslužbenec, ste upravičeni do zdravstvenih storitev v državi, v kateri živite. Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje države, ki vas zaposluje, zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106 - potrdilo o pravici do zdravstvenega zavarovanja za vas in vzdrževane družinske člane, kadar živite zunaj države zavarovanja) in ga predložite zavodu v državi, v kateri delate.

Na študiju, raziskovalnem delu ali usposabljanju v tujini

Če se v drugo državo EU odpravite na študij, raziskovalno delo, prakso ali poklicno usposabljanje, morate v državi gostiteljici skleniti zdravstveno zavarovanje.

 • Če ste v državi gostiteljici zaposleni, se morate vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države.

  Tudi nekateri doktorski študenti lahko štejejo za delavce rezidente in se morajo vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države ali skleniti zasebno zavarovanje.

 • Če niste zaposleni, lahko uporabite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, če ste do nje upravičeni.
 • Če vas na univerzo ali raziskovalno ustanovo v drugo državo EU začasno pošilja vaša univerza ali raziskovalna ustanova, boste za čas napotitve še naprej zavarovani v slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja. Pred odhodom zaprosite za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali obrazec S1.

  Pri domači nacionalni kontaktni točki ali zavodu preverite, ali bo zdravstveno zavarovanje veljalo ves čas vašega bivanja v tujini!

Če vaš zavod za zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev med vašim bivanjem v tujini, so lahko z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja upravni postopki enostavnejši.

Vendar nekateri zavodi krijejo stroške zdravljenja v drugi državi samo določen čas. To pogosto velja za starejše študente (starejše od 28 ali 30 let) in delavce na usposabljanju v tujini. Če je to vaš primer, se boste morali prijaviti pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje države gostiteljice ali pa skleniti zasebno zavarovanje.

Praktični primer

Pozanimajte se o zdravstvenem zavarovanju

Wim je belgijski državljan. Ko je odšel študirat na Nizozemsko, je s seboj vzel tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Wim je nameraval med študijem delati za krajši delovni čas. Toda po nizozemski zakonodaji morajo vsi, ki so v delovnem razmerju, skleniti osnovno zdravstveno zavarovanje na Nizozemskem (približno 1100 evrov na leto), tudi če imajo veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Zaradi stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja se Wimu zaposlitev ni več splačala.

Upokojenci

Zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja

Če prejemate pokojnino od države, v kateri prebivate, ste vi in vaša družina zavarovani v sistemu zdravstvenega zavarovanja te države, ne glede na to, ali prejemate pokojnino tudi od drugih držav.

Praktični primer

Spoznajte sistem zdravstvenega zavarovanja v svoji novi državi

Nicolas je večino poklicnega življenja živel in delal v Franciji, razen v mladosti, ko je v Italiji nekaj let delal kot natakar.

Po upokojitvi se je preselil v Italijo. Njegova pokojnina bo iz dveh delov: italijanskega za leta, ko je delal v Italiji, in francoskega za leta, ko je delal v Franciji.

Nicolas živi v Italiji IN tam prejema tudi pokojnino, zato je zdaj vključen v italijanski sistem zdravstvenega zavarovanja, in ne več v francoski.

Če v državi, v kateri prebivate, ne prejemate pokojnine ali drugih prihodkov, imate dve možnosti:

 • pokojnino prejemate od druge države EU, vključeni ste v sistem zdravstvenega zavarovanja te države;
 • pokojnino prejemate od več držav EU, vključeni ste v sistem zdravstvenega zavarovanja države, v kateri ste bili najdlje zavarovani.

V obeh primerih morate zaprositi za potrdilo o pravici do zdravstvenega zavarovanja, tj. obrazec S1 (prej obrazec E 121) — ki ga dobite pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri ste vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja.

Ta obrazec izkazuje vašo pravico do polnega zdravstvenega zavarovanja v državi prebivanja. Predložite ga zavodu za zdravstveno zavarovanje v tej državi.

Načeloma ste vi in vaša družina v celoti upravičeni samo do zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri živite. Vendar nekatere države (glej seznam spodaj) upokojencem, ki prebivajo v tujini, a so vključeni v njihov sistem socialnega varstva, zagotavljajo polno zdravstveno zavarovanje tudi na svojem ozemlju.

Zdravstveno zavarovanje v državi nekdanje zaposlitve

Če je država, ki izplačuje vašo pokojnino, ena od navedenih držav, ste vi in vaši družinski člani upravičeni do polnega zdravstvenega zavarovanja v obeh državah: državi, ki izplačuje pokojnino, in državi, v kateri zdaj živite (če sta različni):

 

Avstrija

Francija

Nizozemska

Belgija

Nemčija

Poljska

Bolgarija

Grčija

Slovenija

Ciper

Madžarska

Španija

Češka

Luksemburg

Švedska

Če ste prispevke plačevali v državi, ki je ni na zgornjem seznamu, ste upravičeni do polnega zdravstvenega zavarovanja samo v državi, v kateri živite.

Nekdanji obmejni delavci

Če ste pred upokojitvijo nazadnje delali kot obmejni delavec, tj. prebivali ste v eni državi in se vozili na delo v drugo, velja za vas naslednja ureditev:

Nadaljevanje zdravljenja

V državi, kjer ste delali in začeli zdravljenje, lahko zdravljenje nadaljujete tudi po upokojitvi. To velja tudi za vzdrževane družinske člane, če so zdravljenje začeli v eni od naslednjih držav:

 

Avstrija

Nemčija

Portugalska

Belgija

Grčija

Romunija

Bolgarija

Latvija

Slovaška

Ciper

Luksemburg

Slovenija

Češka

Malta

 

Francija

Poljska

 

S 1. majem 2014 se bo uporaba tega pravila razširila tudi na naslednje države:

 

Estonija

Italija

Nizozemska

Madžarska

Litva

Španija

Za nadaljevanje zdravljenja, ki ste ga začeli v državi, v kateri ste delali, morate zavodu za zdravstveno zavarovanje te države predložiti obrazec S3.

Zdravstveno zavarovanje v državi nekdanje zaposlitve in v državi, kjer zdaj živite

Če ste v zadnjih petih letih pred upokojitvijo vsaj dve leti delali kot obmejni delavec, ste upravičeni do zdravstvenega zavarovanja v obeh državah - državi prebivanja in državi, v kateri ste delali.

To velja tudi za vzdrževane družinske člane, če sta obe državi (država prebivanja in država, kjer ste delali) na spodnjem seznamu:

 

Avstrija

Nemčija

Španija

Belgija

Luksemburg

 

Francija

Portugalska

 

Za dostop do zdravstvenih storitev v državi prebivanja in v državi, v kateri ste delali, morate zavodu za zdravstveno zavarovanje države zdravljenja predložiti obrazec S3.

Sistemi zdravstvenega zavarovanja so po Evropi zelo različni

Države EU same določijo pravila glede obsega pravic do nadomestil in storitev. Če denimo potrebujete zdravstveno oskrbo v državi, v kateri zdaj živite, verjetno ne boste upravičeni do natančno enakih storitev kot za isto ceno v matični državi.

Da ne bi prišlo do morebitnih resnih težav in nesporazumov, se pozanimajte o sistemu socialnega varstva države gostiteljice ali se obrnite na nacionalno kontaktno točko.

Praktični primer

Spoznajte sistem socialne varnosti v svoji novi državi

Susanne je vse življenje delala v Nemčiji, po upokojitvi pa se je preselila v Španijo. Ko je zbolela, je naročila nego na domu pri zasebnem ponudniku storitev, saj v Španiji ne poznajo javnega sistema nege na domu.

Ker je zavarovana v Nemčiji, ji je nemški zavod za zdravstveno zavarovanje povrnil del stroškov, vendar je bil delež, ki ga je morala plačati sama, precej višji, kot bi bil za enako storitev v Nemčiji. To je posledica razlik med obsegom pravic v nemškem in španskem sistemu.

Razlike pri ocenjevanju stopnje invalidnosti

Če uveljavljate pravico do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost, bo morda vsaka država, v kateri ste delali, zahtevala ločen zdravniški pregled. V eni državi vam tako lahko priznajo visoko stopnjo invalidnosti, v drugi pa vam je morda sploh ne.

Več informacij o invalidski pokojnini v Evropi.

Zakonodaja EU
 • Uredba št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti English
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje