Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Računovodstvo

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Računovodske izkaze družb urejajo:           

             Zakon o gospodarskih družbah določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

Za srednje in velike družbe se uporablja Zakon o računovodstvu, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil

Za majhne družbe slovenski računovodski standardi urejajo način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov podjetnika. Podjetnik vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če v zadnjem poslovnem letu ni prekoračil vsaj dveh od naslednjih treh meril:

 • da povprečno število delavcev ne presega tri,
 • da so letni prihodki nižji od 42.000 evrov,
 • da povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 evrov. 

             Računovodska načela podrobneje opredeljujejo pojmovanje in značilnosti računovodstva.

             Kodeks poklicne etike računovodje je zapis pravil, po katerih se ravnajo računovodje pri opravljanju svojih strokovnih nalog.

Računovodstvo za samostojne podjetnike je urejeno s posebnim računovodskim standardom - Slovenskim računovodskim standardom 39.           

Pravila o računovodenju

Splošna pravila o računovodenju so opredeljena v osmem poglavju Zakona o gospodarskih družbah:

 • družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poročilo;
 • poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
 • najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem;

Podrobnejša pravila o računovodenju določajo slovenski računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo.           

Enostavno knjigovodstvo   

Enostavno knjigovodstvo je primerno za podjetnike ki ne zaposlujejo več kot 3 delavce in dosegajo manj kot 42.000 evrov letnega dohodka. To pomeni, da lahko enostavno knjigovodstvo na začetku vodijo VSI samostojni podjetniki - razen tisti, ki že na samem začetku zaposlujejo več kot 3 delavce.

Ko podjetnik navedena merila preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.

Vodenje poslovnih knjig določajo:

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo vodijo vsi podjetniki in kapitalske družbe, ki presegajo standarde enostavnega knjigovodstva, pri čemer sta temeljni knjigi glavna knjiga in dnevnik.

Vodenje poslovnih knjig določajo:

Knjigovodstvo

Voditi morate poslovne knjige in jih zaključiti enkrat letno. Vsi podatki o gospodarskih družbah in poslovanju se zbirajo v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Knjigovodstvo in pripravo letnih poročil za subjekte zasebnega prava, ki ne vodijo knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ureja Zakon o računovodstvu.

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s predpisi, s tem da se trajno hranijo letni računovodski izkazi in končni obračuni plač zaposlenih, 10 let pa listine za glavno knjigo in dnevnik.

Revizija

Letna poročila delniških velikih in srednje velikih podjetij, dvojnih družb ter delniških malih podjetij, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu, morajo biti revidirani v skladu s pogoji iz Zakona o revidiranju.           

Evidenca premoženja

Za pravne osebe ter srednje in velike samostojne podjetnike              o gospodarskih družbah določa, da se mora stanje sredstev po poslovnih knjigah najmanj enkrat letno uskladiti z dejanskim stanjem, ugotovljenim pri popisu. Podrobnejša pravila za izvedbo popisa sredstev opredeljujejo Slovenski računovodski standardi.           

Dodatne določbe

Poleg glavne knjige in dnevnika je treba voditi še nekatere pomožne knjige (blagajniški dnevnik, analitične evidence kupcev in dobaviteljev), knjigo prihodkov in odhodkov, knjigo terjatev in obveznosti, knjigo osnovnih sredstev itd., kar urejajo slovenski računovodski standardi, še zlasti standard 22.

 

Upravni postopki

Spletni portal e-Vem vsebuje informacije o obveznosti oddaje poročil podjetij slovenski Davčni upravi in Agenciji za javnopravne evidence in storitve.

Računovodski izkazi, ki jih je treba za preteklo leto oddati najpozneje do 1. aprila tekočega leta, so obvezna letna poročila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Letna poročila

Gospodarske družbe v skladu z

prek spletne aplikacije predložijo:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve pa tudi za javno objavo),
 • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).

Vse informacije in obrazci za urejanje letnih poročil prek spleta se nahajajo na spodnji povezavi:

Gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki uporabljajo preglednice v excelu in navodila za izpolnjevanje preglednice:

Shranjevanje in predložitev dokumentov

Družbe in podjetniki morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta poslati podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene.

Letno poročilo predložijo pristojni organizacijski enoti Agencije za javnopravne evidence            in storitve (AJPES), na območju katere imajo sedež. Objavo letnih poročil je mogoče opraviti tudi prek spletišča Agencije za javnopravne evidence in storitve, kjer lahko vsak uporabnik pridobi dostop do aplikacije JOLP (javna objava letnih poročil).

Pravila o predložitvi in objavi letnih poročil so obrazložena v:

Revizija, razkritje in objava       

Revidiranje računovodskih izkazov je opisano v Zakonu o revidiranju.

Zakon o Revidiranju

Slovenski Inštitut za revizijo ureja delovanje revizijske stroke v Sloveniji, kot na primer kodeks poklicne etike zunanjega revizorja, temeljna revizijska načela, navodila za delovanje revizijskih družb, in drugo.

Inštitut za revizijo

Izdajanje računov

Vse pomembne informacije glede izdaje računov dobite v Zakonu o DDV in pri Davčni upravi RS:

Viri

Kakšne podatke mora vsebovati račun, lahko najdete tudi na spletni strani Računovodske storitve in davčno svetovanje (SOVA).

             Slovenski inštitut za revizijo   nudi informacije o predpisih o računovodstvu v družbi. Organizira tudi strokovno izobraževanje in nudi publikacije s področja računovodstva.

             Združenje računovodskih storitev   deluje v okviru Gospodarske zbornice in nudi brezplačne informacije s področja računovodstva v podjetju. Objavlja tudi poseben katalog računovodskih storitev (Katalog), v katerem so predstavljene družbe.

             Računovodja je spletni portal za pomoč podjetnikom in družbam, kjer se nahajajo vse pomembnejše informacije in povezave s področja računovodstva.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)