Posljednji put provjereno: 13/05/2020

Kontakti

Služba za pomoć

Pitanja o EU-u

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

Adresa e-pošteen

Informacijski centri u vašoj zemljien

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

Vaša Europa – Savjeti / Solvit

Pomoć i savjetovanje za poduzetnike

Poslovna pomoćen

Potrošačka pitanja

Mreža europskih potrošačkih centara – ECC Net

Prava putnika

Prava zrakoplovnih putnikaen

Prava željezničkih putnikaen

Problemi s osiguravajućim kućama ili bankama u inozemstvu

Izvansudske pritužbe o osiguravajućim kućama ili bankama

Prava na radu i prava socijalne sigurnosti

Obratite se europskom savjetniku za zapošljavanje

Nadležni odjel

Europska komisija
Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Uslužni centar o jedinstvenom tržištu:
B-1049 Bruxelles
BELGIJA