Posljednji put provjereno: 14/10/2021

Kontakti

Služba za pomoć

Pitanja o EU-u

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

Adresa e-pošteen

Informacijski centri u vašoj zemljien

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

Vaša Europa – Savjeti / Solvit

Pomoć i savjetovanje za poduzetnike

Poslovna pomoćen

Potrošačka pitanja

Mreža europskih potrošačkih centara – ECC NetKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Prava putnika

Prava zrakoplovnih putnikaen

Prava željezničkih putnikaen

Problemi s osiguravajućim kućama ili bankama u inozemstvu

Izvansudske pritužbe o osiguravajućim kućama ili bankama

Prava na radu i prava socijalne sigurnosti

Obratite se europskom savjetniku za zapošljavanjeKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Nadležni odjel

Europska komisija
Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Planiranje, financije, podaci

Podaci i znanje u službi politika, poduzeća i ljudi
B-1049 Bruxelles
BELGIJA