Pēdējā pārbaude: 11/02/2019

Bērna kopšanas atvaļinājums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Darba ņēmējiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, piedzimstot bērnam vai to adoptējot. Šīs tiesības viņiem pienākas neatkarīgi no darba līguma veida (uz pilnu vai nepilnu darba laiku u. tml.).

Jūs nedrīkstat atlaist darbinieku, jo viņš pieprasījis bērna kopšanas atvaļinājumu, un jūsu attieksme pret viņu nedrīkst negatīvā ziņā atšķirties no attieksmes pret citiem darbiniekiem.

Abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 4 mēnešiem bērna kopšanas atvaļinājuma (katram). Principā viens no vecākiem nedrīkst otram nodot savas tiesības uz šo atvaļinājumu. Tomēr dažās valstīs ir atļauts nodot daļu atvaļinājuma, bet ne vairāk kā 3 mēnešus.

ES noteikumos paredzēts, ka darbinieki drīkst izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu jebkurā laikā, līdz bērnam apritējuši 8 gadi. Tomēr dažās valstīs šis limits var būt mazāks.

Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darba ņēmējam ir tiesības atgriezties tajā pašā darbā. Ja tas nav iespējams, jums viņam jāpiedāvā līdzvērtīgs darbs atbilstīgi darba līgumam.

Ja darbinieki, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pieprasa pagaidu izmaiņas darba laikā vai režīmā, jums šis lūgums pienācīgi jāizskata un jāceļ galdā pārliecinoši argumenti, ja vēlaties to noraidīt.

Sk. arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: