Senest tjekket: 08/04/2020

Ligebehandling og fri bevægelighed

Brexit – hvad nu?

Arbejdstagere fra andre EU-lande: Ligebehandling og manglende arbejdstilladelse

Som arbejdsgiver har du ret til at ansætte personale fra andre EU-lande. Du skal behandle jobsøgende fra andre EU-lande på samme måde som ansøgere fra dit eget land. Du må ikke bruge diskriminerende kriterier - f.eks. krav om en bestemt nationalitet - når du ansætter medarbejdere. Du skal også sikre dine ansatte fra andre EU-lande de samme arbejdsvilkår (løn, betalt ferie osv.), som du giver ansatte fra dit eget land. Jobsøgende fra andre EU-lande har ikke brug for en arbejdstilladelse for at arbejde i et andet EU-land.

Borgere fra Kroatien kan dog stadig have brug for en arbejdstilladelse i Østrig, og nogle EU-borgere har brug for en arbejdstilladelse for at blive ansat i Kroatien. Læs mere om arbejdstilladelser i EU.

Du kan kræve, at ansøgere fra andre EU-lande skal vise, at de har de nødvendige sprogfærdigheder til jobbet, men de efterspurgte færdigheder skal stå i et rimeligt forhold til den pågældende stilling.

Det er også forbudt at forskelsbehandle på grund af:

Du kan få hjælp til at ansætte personale fra hele EU på den europæiske jobportal - Eures.

Hvis din virksomhed ligger i en grænseregion, kan Eures også rådgive jer om, hvordan I administrativt håndterer medarbejdere, der pendler fra et naboland.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: