Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 22/09/2014

work

Sociālās apdrošināšanas segums ārzemēs

Tas, kurā valstī esat apdrošināts, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 • no jūsu darba situācijas (darba ņēmējs, pašnodarbinātais, bezdarbnieks, uz ārzemēm norīkots darbinieks, darba ņēmējs, kas strādā pāri robežai, u.tml.),
 • no jūsu dzīvesvietas valsts, nevis pilsonības.

Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts gādā par jūsu sociālo apdrošināšanu.

Ja strādājat vai dzīvojat citā ES valstī, jūsu sociālo apdrošināšanu veiks vai nu jūsu piederības valsts, vai uzņēmēja valsts. Jebkurā gadījumā jums būs jānokārto formalitātes, lai būtu drošs, ka tiksiet apdrošināts, pārceļoties uz citu valsti.

Lai nerastos lieli sarežģījumi un pārpratumi, noskaidrojiet, kāds sociālais nodrošinājums ir jūsu uzņēmējvalstī.

Kā rīkoties, ja...

...dzīvojat un strādājat citā ES valstī

Ja esat migrējošs darba ņēmējs vai migrējošs pašnodarbinātais ES, jums jāreģistrējas uzņēmējvalsts sociālās nodrošināšanas sistēmā.

Tad jūs un jūsu apgādājamie būs apdrošināti šīs valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā. Slimības, ģimenes, bezdarbnieka, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, invaliditātes, apbedīšanas pabalstus, apgādnieka zaudējuma pensiju, vecuma pensiju un priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju jums izmaksās saskaņā ar vietējiem likumiem.

Apdrošināšanas stāžs

Daudzās valstīs tiesības uz pabalstiem var būt atkarīgas no tā, cik ilgi esat veicis apdrošināšanas iemaksas.

Valstij, kurā lūdzat pabalstu, jāņem vērā visi periodi, kurus esat nostrādājis vai par kuriem esat veicis iemaksas citās ES valstīs, it kā jūs visu laiku būtu bijis apdrošināts attiecīgajā valstī.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs no dzīves

Pabalstu saņemšanai svarīgi ir visi ES nostrādātie periodi

Poliete Ana 6 gadus nostrādāja Polijā un tad pārcēlās uz Vāciju, kur nostrādāja 2 gadus.

Tad viņa autoavārijas dēļ zaudēja spējas pārvietoties, tāpēc lūdza invaliditātes pensiju gan Polijā, gan arī Vācijā.

Vācijas iestādes viņas iesniegumu noraidīja, jo viņa tur nebija nostrādājusi 5 gadus (minimālais periods Vācijas invaliditātes pensijas saņemšanai).

Tomēr, aprēķinot Anas darba stāžu, iestādēm vajadzēja pieskaitīt arī Polijā nostrādāto laiku. Tad kopā sanāktu 8 gadi — krietni vairāk par Vācijā spēkā esošo minimālo periodu.

Tātad Anai faktiski bija tiesības uz invaliditātes pensiju gan Vācijā, gan arī Polijā, un katrai valstij bija jāmaksā daļa, kas ir proporcionāla gadu skaitam, ko Ana tur nostrādājusi.

...esat uz laiku norīkots darbā uz citu ES valsti (< 2 gadi)

Ja esat ES pilsonis, drīkstat uz laiku strādāt citā ES valstī un joprojām būt apdrošināts savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā — valstī, kur jūs parasti strādājat.

Norīkojums darbā uz citu ES valsti, lai tur strādātu uzņēmumā vai kā pašnodarbinātais, nekādi neietekmē jūsu (vai jūsu ģimenes) tiesības uz sociālo nodrošinājumu (veselības apdrošināšana, ģimenes pabalsti, invaliditātes vai vecuma pensija u.c.).

Norīkojuma laikā dzīvosit ārzemēs?

 • Lūdziet piederības valsts veselības aprūpes pārvaldes iestādēm veidlapu S1 (kādreizējo veidlapu E 106).

  Šis dokuments apliecina, ka jūs un jūsu ģimene esat tiesīgi uzturēšanās laikā saņemt veselības aprūpi.

 • Pēc ierašanās iesniedziet veidlapu S1 uzņēmējas valsts veselības aprūpes pārvaldes iestādē.

Dosities tur tikai īsos komandējumos?

Jums vajadzīga tikai Eiropas veselības apdrošināšanas karte. To jums var izsniegt jūsu piederības valsts veselības aprūpes pārvaldes iestāde vai sociālās nodrošināšanas iestāde.

Darbā iekļuvāt negadījumā?

Jums ir tiesības saņemt:

 • medicīnisko aprūpi uz vietas (uzņēmējā valstī),
 • ienākumu aizstāšanas pabalstu, kamēr nestrādājat, — no jūsu piederības valsts.

...esat uz citu ES valsti norīkots ierēdnis

Ja esat valsts ierēdnis, kas norīkots strādāt citā ES valstī (vēstniecībā, konsulātā vai citā oficiālā iestādē ārvalstī), jūs būsit apdrošināts savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā.

Tas nozīmē, ka slimības, ģimenes, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, invaliditātes un apbedīšanas pabalstus, vecuma pensiju un priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju jums izmaksās saskaņā ar jūsu piederības valsts likumiem.

Ja norīkojuma laikā darbu zaudējat, ir spēkā citi noteikumi.

...strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā (regulāri šķērsojat robežu)

Ja regulāri šķērsojat robežu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais:

 • jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas un esat apdrošināts tajā ES valstī, kurā strādājat;
 • taču medicīnisko aprūpi varat saņemt valstī, kurā dzīvojat;
 • darba zaudēšanas gadījumā pabalsti jāpieprasa tajā valstī, kurā dzīvojat.

Šī ir sarežģīta joma, un katrā sociālās nodrošināšanas sfērā (veselības aprūpe, bezdarbs, pensijas, ģimenes pabalsti u.tml.) ir savi noteikumi.

Piemērs no dzīves

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas tikai tajā valstī, kur strādājat

Balāžs kādreiz dzīvoja Ungārijā un strādāja Austrijā. Tolaik viņš iemaksas veica Austrijā. Taču Ungārijas iestādes tagad apgalvo, ka viņam iemaksas esot vajadzējis veikt Ungārijā.

Regulārie robežšķērsotāji ES tiek apdrošināti tikai vienas valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā — valstī, kurā viņi strādā. Ungārijas apgalvojums ir nepareizs.

...strādājat vairākās valstīs

Ja jūs strādājat vairākās ES valstīs, bet ievērojamu daļu laika (vismaz 25 %) strādājat savas dzīvesvietas valstī, tad pamata noteikums ir tāds, ka uz jums attiecas dzīvesvietas valsts likumi.

Īpaši gadījumi

Ja jūs...

Valsts, kurā esat apdrošināts

Mazāk nekā 25 % laika strādājat dzīvesvietas valstī

Kur ir darba devēja galvenais birojs vai uzņēmums

Strādājat vairākiem darba devējiem, kuru juridiskā adrese ir atšķirīgās valstīs

Jūsu dzīvesvietas valsts

Esat pašnodarbinātais un nelielu daļu laika strādājat dzīvesvietas valstī

Kur strādājat lielāko daļu laika

vienā valstī esat darba ņēmējs un citā valstī — pašnodarbinātais

Kur esat darba ņēmējs

...meklējat darbu

Saņemat bezdarbnieka pabalstu?

Ja šo pabalstu saņemat no ES valsts, kurā palikāt bez darba, tad došanās uz ārzemēm darba meklējumos neietekmēs jūsu (un jūsu ģimenes) tiesības, kas saistītas ar veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstu, invaliditātes un vecuma pensiju u.tml.

Lai jums un jūsu ģimenei būtu veselības apdrošināšana, kamēr īslaicīgi uzturaties ārzemēs, neaizmirstiet izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Kolīdz būsit atradis darbu, uz jums var attiekties citi sociālās nodrošināšanas noteikumi.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi ir jūsu valstī

Bezdarbnieka pabalstu nesaņemat?

Ja pabalstu nesaņemat un vēlaties meklēt darbu citā ES valstī, jums būs tiesības uz sociālo nodrošinājumu (veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstu u.tml.) tajā valstī, kurā dzīvojat.

Sociālās nodrošināšanas iestādes jūsu dzīvesvietas valsti nosaka pēc vairākiem kritērijiem, piemēram:

 • uzturēšanās ilguma,
 • ģimenes stāvokļa un ģimenes saitēm,
 • mājokļa situācijas,
 • profesionālās vai bezpeļņas darbības vietas,
 • profesionālās darbības veida,
 • pēc tā, kuras valsts nodokļu rezidents esat.

Pat, ja jums nepietiek līdzekļu, lai uzturētu sevi un ģimeni, jūs nedrīkst piespiest pamest jauno mītnes valsti, kamēr vien varat pierādīt, ka joprojām meklējat darbu un ka jums ir labas izredzes to atrast.

Tāpēc noteikti saglabājiet šādu dokumentu kopijas:

 • darba pieteikuma vēstules,
 • uzaicinājumi uz darba intervijām,
 • visas atbildes, ko esat saņēmis.

ES tiesību akti jūsu jaunajai mītnes valstij neuzliek pienākumu piešķirt ienākumu atbalstu vai cita veida sociālu palīdzību darba meklētajiem, kuri attiecīgajā valstī darbu meklē pirmo reizi.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, vai jaunajā mītnes valstī jums pienākas ienākumu atbalsts kā darba meklētājam

Vācietis Bjerns savu bezdarbnieka pabalstu no Vācijas saņēma Beļģijā. Kad beidzās viņa veidlapas U2 (agrākā veidlapa E 303) derīguma termiņš, Bjerns nolēma palikt Beļģijā un lūgt bezdarbnieka pabalstu tur.

Tomēr Beļģijas iestādes viņa lūgumu noraidīja. Saskaņā ar Beļģijas likumiem Bjernam nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu Beļģijā, jo viņš nekad šajā valstī nav strādājis.

ES tiesības neparedz, ka jums automātiski pienākas ienākumu atbalsts (vai līdzīga palīdzība) kā darba meklētājam, kurš pirmo reizi darbu meklē citā ES valstī. Tomēr iespējams, ka jums tas pienākas saskaņā ar valsts noteikumiem, tāpēc allaž ir vērts to noskaidrot vietējās iestādēs.

Palīdzība un padoms

Footnote

This is the country where you usually live or where your 'centre of interest' is located

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

or a national of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.