Navigacijska pot

Posodobitev : 05/04/2016

living-abroad

Študenti - pravica do prebivanja

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Državljani EU imajo pravico, da študirajo v drugi državi članici. Če je čas prebivanja krajši od treh mesecev, zadostuje veljavna osebna izkaznica ali potni list.

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list.

Če pri sebi nimate osebnih dokumentov, vas lahko v nekaterih državah oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Preverite, ali morate v državi gostiteljici vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Avstrija, Grčija, Latvija, Litva, Slovaška, Slovenija: Nacionalni organi še niso poslali informacij.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morate svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storite, vam lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

V času študija lahko prebivate v drugi državi EU, če:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira), ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Pravico do prebivanja v tej državi lahko izgubite, če ste študij končali, vendar ne morete dokazati, da ste zaposleni ali da imate zadostna sredstva za preživljanje.

Prijava prebivanja

V prvih treh mesecih prebivanja v novi državi prijava prebivanja ni obvezna (pridobitev potrdila o prijavi prebivanja), vendar to lahko storite, če želite. 

Po treh mesecih pa se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (ponavadi je to upravna enota ali pristojna policijska postaja).

Kako prijaviti prebivanje v tujini .

Zahtevek za odhod/izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljate resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morate pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Če med študijem zakonito prebivate v drugi državi EU neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivališča. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • ena odsotnost v dolžini 12 zaporednih mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje vašo pravico do stalnega prebivanja v državi

Izgon

V izjemnih primerih  lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red in varnost države.

Prejeti morate pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.