Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Študenti

Posodobitev : 17/02/2014

Pravice, pogoji in formalnosti

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Državljani EU imajo pravico, da študirajo v drugi državi članici. Če je čas prebivanja krajši od treh mesecev, zadostuje veljavna osebna izkaznica ali potni list.

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list.

Če pri sebi nimate osebnih dokumentov, vas lahko v nekaterih državah oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morate svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storite, vam lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v tujini vas morajo obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila dela, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni vam treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: v nekaterih državah EU študenti in njihovi družinski člani v prvih 3 mesecih niso upravičeni do denarne socialne pomoči ali do denarne podpore za študij, dokler ne izpolnjujejo pogojev za stalno prebivanje.

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

V času študija lahko prebivate v drugi državi EU, če:

 • ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo;
 • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira), ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči;
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Pravico do prebivanja v tej državi lahko izgubite, če ste študij končali, vendar ne morete dokazati, da ste zaposleni ali da imate zadostna sredstva za preživljanje.

Prijava prebivanja

V prvih treh mesecih prebivanja v novi državi prijava prebivanja ni obvezna (pridobitev potrdila o prijavi prebivanja), vendar to lahko storite, če želite. 

Po treh mesecih pa se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (ponavadi je to upravna enota ali pristojna policijska postaja).

Za pridobitev potrdila o prijavi prebivanja boste potrebovali:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • dokazilo, da ste vpisani v akreditirano izobraževalno ustanovo,
 • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju,
 • izjavo, da imate zadostna sredstva za preživljanje (vir sredstev so lahko starši, zakonski partner itd.).

Druga dokazila niso potrebna.

Po prijavi boste prejeli potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje vašo pravico do prebivanja v zadevni državi EU. Na njem bo navedeno vaše ime in priimek ter naslov in datum prijave.

Potrdilo o prijavi prebivanja mora upravni organ izdati takoj. Strošek za to ne sme biti višji od stroška za osebno izkaznico državljanov.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba obnavljati), čeprav bo morda treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

V državah, kjer je prijava prebivanja obvezna, vas lahko oglobijo, če tega ne storite. Kljub temu lahko še naprej prebivate v tej državi in vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

V mnogih državah morate vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Če osebnega dokumenta nimate pri sebi, vas lahko pristojni organi oglobijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Praktični primer

Preverite, ali je vaš nov naslov naveden na potrdilu o prijavi.

Gabor je madžarski študent na enoletni študijski izmenjavi programa Erasmus na finski univerzi. Finski organi so mu izdali potrdilo o prijavi, ki ne vsebuje njegovega naslova.  Zaradi tega ni mogel odpreti bančnega računa, ker veljavna (madžarska) osebna izkaznica ne vsebuje njegovega naslova na Finskem.

Gabor se je pozanimal o svojih pravicah in uspelo mu je prepričati finske organe, da so mu nemudoma izdali potrdilo z začasnim naslovom na Finskem.

Če boste pri pridobivanju potrdila o prijavi prebivanja naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v tujini vas morajo obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila dela, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Izjema: V nekaterih državah EU študenti niso upravičeni do finančne podpore za študij, dokler ne izpolnijo pogojev za stalno prebivališče.

Zahtevek za odhod/izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, če lahko dokaže, da predstavljate resno nevarnost  za javni red ali varnost države.

Prejeti morate pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Če med študijem zakonito prebivate v drugi državi EU neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivališča. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • ena odsotnost v dolžini 12 zaporednih mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje vašo pravico do stalnega prebivanja v državi

Enaka obravnava

Med stalnim prebivanjem vam pripadajo enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države in pod enakimi pogoji.

Izgon

V izjemnih primerih  lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red in varnost države.

Prejeti morate pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva  in roki za pritožbo.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.