Naršymo kelias

Atnaujinta 11/2015

Atnaujinta 11/2015

Cheminės medžiagos (REACH)

REACH (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reglamentas - tai teisės aktas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Jame nustatytos naujos prekybos taisyklės, taikomos cheminėms medžiagoms, jų mišiniams ir gaminiams, o įmonės įpareigojamos valdyti riziką, kurią cheminės medžiagos gali kelti sveikatai ir aplinkai.

Jei cheminė medžiaga nėra registruota REACH duomenų bazėje, negalite jos gaminti, parduoti, naudoti Europos Sąjungoje arba į ją importuoti.

Iš esmės REACH taikomas visoms cheminėms medžiagoms - ne tik toms, kurios naudojamos pramoniniuose procesuose, bet ir toms, kurių yra mūsų  kasdieniame gyvenime naudojamose priemonėse ir daiktuose, pavyzdžiui, valikliuose, dažuose, drabužiuose, balduose ir elektros prietaisuose. Todėl šis reglamentas svarbus daugumai ES įmonių.

REACH reglamentas taikomas:

  • gamintojams, gaminantiems chemines medžiagas, kurias parduoda patys arba tiekia kitoms įmonėms;
  • importuotojams, perkantiems ES nepriklausančiose šalyse atskiras chemines medžiagas arba jų mišinius, kad juos parduotų, arba gatavus produktus, pavyzdžiui, drabužius, baldus, plastiko gaminius;
  • platintojams / mažmenininkams, sandėliuojantiems ir tiekiantiems rinkai chemines medžiagas arba gaminius, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, skirtus perdirbti arba parduoti tiesiai vartotojams;
  • tolesniems naudotojams, naudojantiems chemines medžiagas savo pramoninėje ar kitokioje profesinėje veikloje.

Naudodamiesi ECHA žvalgikliu galite sužinoti savo vaidmenį ir pareigas pagal REACH reglamentą ir apie visas išimtis, kurios gali būti taikomos jūsų įmonei.

Kaip veikia REACH reglamentas?

Pagal REACH reglamentą pramonei tenka didžiausia atsakomybė už cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą ir tinkamos informacijos apie saugą teikimą tolesniems naudotojams tiekimo grandinėje. Be to, jame numatoma, kad Europos Sąjunga gali imtis papildomų priemonių, jei atsirastų poreikis imtis veiklos ES lygmeniu.

REACH reglamentu įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), kurios užduotis - koordinuoti ir įgyvendinti priemones.

Registracija English privaloma, jei cheminės medžiagos, kurią viena įmonė pagamina arba importuoja per metus, kiekis yra viena tona arba daugiau. Cheminių medžiagų, kurios jau seniai yra rinkoje ir buvo laiku preliminariai užregistruotos, registracija vyksta trimis etapais. Terminai - 2010 m. gruodžio 1 d., 2013 m. gegužės 31 d. ir 2018 m. gegužės 31 d.

Vykstant vertinimui English Europos cheminių medžiagų agentūra nagrinėja registracijos dokumentuose pateiktą informaciją ir visus bandymų pasiūlymus, kad užtikrintų, jog būtų išvengta nebūtinų bandymų, visų pirma su gyvūnais. Valstybės narės vertina chemines medžiagas poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai požiūriu.

Kai kurioms labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms reikia autorizacijos English . Taip siekiama užtikrinti, kad jų keliama rizika būtų tinkamai kontroliuojama ir kad šios medžiagos būtų palaipsniui keičiamos saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis, jei tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu.

Apribojimas English - tai cheminių medžiagų, keliančių nepriimtiną riziką sveikatai arba aplinkai, gamybos, tiekimo rinkai arba naudojimo ribojimas arba draudimas.

Kaip laikytis REACH reglamento?

Tai priklauso visų pirma nuo to, ar įmonė yra cheminių medžiagų arba gaminių, kuriuose yra tam tikrų cheminių medžiagų, gamintoja, importuotoja, tiekėja ar naudotoja. Turite nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurias gaminate ir parduodate ES bei Europos ekonominėje erdvėje.

Chemines medžiagas registruojantis gamintojas arba importuotojas turi nurodyti agentūrai ECHA saugaus cheminės medžiagos naudojimo būdus ir perduoti informaciją apie rizikos valdymo priemones į tiekimo grandinę. Jei įmonė yra tolesnė naudotoja, jai cheminių medžiagų registruoti nereikia, tačiau ji turi kitų pareigų.

Svarbiausia įgyvendinti saugos duomenų lapuose nurodytas rizikos valdymo priemones, naudoti chemines medžiagas tik tokiais būdais, kurie nurodyti registracijos dokumentuose, ir dalytis informacija su tiekėjams bei tolesniais naudotojais tiekimo grandinėje.

Kiek tai kainuoja?

Sistema REACH yra mokama.  Kainos ir terminai priklauso nuo registracijos prašymo pobūdžio. MVĮ taikomi mažesni tarifai. Be to, reikia atsižvelgti į visas kitas tiesiogiai ir netiesiogiai su REACH susijusias išlaidas, pavyzdžiui, dalijimosi duomenimis, socialinės ir ekonominės analizės, cheminės saugos vertinimo ir cheminių medžiagų pakaitalų tyrimų. Išlaidos gali gerokai sumažėti, jei veiksmingai bendradarbiaujama su kitais subjektais. Tam reikia gero pasirengimo ir laiko.

Daugiau informacijos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su produktais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

ECHA pagalbos tarnyba

ECHA pagalbos tarnyba