Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Javni uslužbenci na delu v tujini

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

V tujini vas bodo obravnavali kot javnega uslužbenca, če izpolnjujete naslednja pogoja:

Če pa ste v državi gostiteljici zaposleni v javnem sektorju in niste državljan te države, vas bodo obravnavali kot delavca migranta.

Pri odhodu v tujino se je dobro pozanimati o naslednjih stvareh:

Pogosta vprašanja

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: