Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Když se vám nepodaří práci najít

 • Když se mi nepodaří najít práci v jedné zemi a vrátím se domů dříve, než bylo plánováno podle formuláře U2 (nebo formuláře E 303), mohu pak odejít do další země a zkusit si najít práci tam?

  ANO — Požádejte o vydání nového formuláře U2, abyste i nadále dostávali dávky v nezaměstnanosti (zeptejte se na svém úřadu práce, který vydal původní formulář U2, zda se kvůli vydání nového formuláře musíte vrátit domů, nebo zda o jeho vydání můžete požádat ze zahraničí).

  Celková doba pobytu v zahraničí (tj. ve všech zemích, ve kterých hledáte zaměstnání, zatímco dostáváte dávky v nezaměstnanosti), nesmí přesáhnout 3 měsíce. Můžete však požádat úřad, který vám dávky vyplácí, aby tuto dobu prodloužil až na 6 měsíců.

 • Jak dlouho mohu pobývat v zahraničí, když si tam hledám práci?

  Odpověď na tuto otázku je nutné rozdělit do dvou částí:

  Právo usadit se v libovolné zemi EU

  Pokud jako nezaměstnaní hledáte práci, můžete pobývat v další zemi Unie tak dlouho, dokud můžete prokázat, že práci aktivně hledáte a máte šanci ji najít (důkazem mohou být např. kopie žádostí o zaměstnání, pozvánky na pohovory, odpovědi na vaše žádosti). To platí i v případě, že nemáte žádný příjem nebo dávky v nezaměstnanosti již nepobíráte.

  Pokud žijete a pracujete v zahraničí a o své zaměstnání přijdete, máte právo v dané zemi pobývat i nadále a pobírat tam stejné dávky, jako státní příslušníci této země, pokud:

  • nemůžete dočasně pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu
  • jste zapsáni v evidenci příslušného úřadu práce jako nedobrovolně nezaměstnaní poté, co:
   • jste byli zaměstnáni více než jeden rok — nebo
   • jste byli zaměstnáni méně než jeden rok (v takovém případě se na vás alespoň po dobu 6 měsíců vztahují stejná práva a povinnosti jako na občany dané země)
  • jste začali navštěvovat kurzy odborného vzdělávání (jste-li nedobrovolně nezaměstnaní, musí mít toto vzdělávání vztah k vašemu předchozímu zaměstnání).

  Nárok na pobírání dávek v nezaměstnanosti během pobytu v zahraničí

  Pokud si hledáte práci v jiné zemi, můžete i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti, a to po dobu 3 měsíců. Na váš účet v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, vám bude vyplácena stejná částka jako před vaším odjezdem do zahraničí. Chcete-li v hostitelské zemi zůstat i po uplynutí 3 měsíců, můžete požádat o prodloužení pobytu o další 3 měsíce. Tuto žádost musíte podat přímo na úřad služeb nezaměstnanosti ve státě, ve kterém jste se stali nezaměstnanými.

  Vnitrostátní úřady však nejsou povinny toto prodloužení schválit. Rozhodovat budou na základě vaší konkrétní situace. Některé úřady prodloužení udělují pouze ve výjimečných případech – např. pokud jste byli během prvních třech měsíců nemocní nebo po úraze. Jiné úřady naproti tomu pouze požadují doklad o tom, že práci v zahraničí aktivně hledáte (stačí např. kopie žádostí o práci).

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Když se vám nepodaří práci najít
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství