Sti

Opdateret : 30/08/2016

Nyttige blanketter for sociale sikringsrettigheder

Blanketter, der dokumenterer dine rettigheder til ydelser (social sikring), når du flytter i EU

Disse blanketter er nyttige, når du vil udnytte dine rettigheder til ydelser som EU-borger, der bor og/eller arbejder i et andet EU-land end dit eget – eller har gjort det tidligere.

Du kan bruge blanketterne her på siden, hvis du bor lovligt i et EU-land, uanset din nationalitet.

Blanket

Formål

Udstedende myndighed og anvendelse

A1

 (tidligere

  E 101

  E 103)

Udlægning af den gældende lov. Nyttig, når du skal dokumentere, at du betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land – hvis du er udstationeret i udlandet eller arbejder i flere lande på en gang.

Denne blanket udstedes af den socialsikringsinstitution, du er tilmeldt, i dit hjemland.

S1

 (tidligere

  E 106,

  E 109

  og

  E 121 - udstedes stadig af nogle institutioner)

Bevis for ret til sundhedspleje, hvis du ikke bor i det land, hvor du er forsikret. Nyttigt for grænsependlere, pensionister og tjenestemænd og deres familie.

 

Kontakt din sygesikring for at finde ud af, hvilken institution der udsteder S1-formularen.

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

S2

 (tidligere

  E 112)

Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU- eller EFTA-land. Du har krav på samme behandling som landets beboere – måske skal du betale en del af udgifterne på stedet.

Sygesikringen

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du vil behandles.

S3

Bevis på ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede. Nyttigt for pensionerede grænsependlere, som ikke længere er forsikrede i det land, hvor de tidligere arbejdede.

Sygesikringen

Indgiv det til sygesikringen i det land, hvor du tidligere arbejdede som grænsependler.

U1

 (tidligere

  E 301)

Erklæring om perioder, der skal tages i betragtning ved beregning af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Denne blanket udstedes af den nationale arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitution i det eller de seneste lande, du har arbejdet i.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

U2

 (tidligere

  E 303)

Tilladelse til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, mens du søger job i et andet land.

Denne blanket udstedes af den nationale arbejdsformidling eller den kompetente socialsikringsinstitution i det land, hvor du blev arbejdsløs

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

U3

Forhold, der kan berøre retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Den oplyser arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler dine ydelser, om ændringer i din situation, som kan føre til en ændring af udbetalingerne.

Offentlig arbejdsformidling i det land, hvor du søger job på grundlag af en U2-blanket.

DA1

 (tidligere

  E 123)

Giver dig ret til sundhedspleje på særlige vilkår efter arbejdsulykker og erhvervssygdomme i et andet EU-land.

Sygesikringen.

Vis den til sygesikringen i det land, hvor du bor.

P1

Oversigt over pensionsafgørelser truffet af forskellige institutioner i de EU-lande, hvor du har fået alders-, efterlevelses- eller invalidepension.

Pensionsmyndighed, som du har indgivet pensionsanmodning til.

Den vil give dig et svar, når den har modtaget oplysninger fra de forskellige myndigheder, som har behandlet din anmodning.

Offentlige høringer

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.