Sti

Opdateret : 05/05/2014

Nyttige blanketter for sociale sikringsrettigheder

Blanketter, der dokumenterer dine rettigheder til ydelser (social sikring), når du flytter i EU

Disse blanketter er nyttige, når du vil udnytte dine rettigheder til ydelser som EU-borger, der bor og/eller arbejder i et andet EU-land end dit eget – eller har gjort det tidligere.

Du kan bruge blanketterne her på siden, hvis du bor lovligt i et EU-land, uanset din nationalitet.

Blanket

Formål

Udstedende myndighed og anvendelse

A1
 (tidligere
  E 101
  E 103)

Udlægning af den gældende lov. Nyttig, når du skal dokumentere, at du betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land – hvis du er udstationeret i udlandet eller arbejder i flere lande på en gang.

Kontakt dit nationale forbindelseskontor for udstationerede for at finde ud af, hvilken myndighed der kan udstede dokumentet.

S1
 (tidligere
  E 106,
  E 109
  og
  E 121)

Bevis for ret til sundhedspleje, hvis du ikke bor i det land, hvor du er forsikret. Nyttigt for grænsependlere, pensionister og tjenestemænd og deres familie.

Sygesikringen

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du arbejder.

S2
 (tidligere
  E 112)

Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU- eller EFTA-land. Du har krav på samme behandling som landets beboere – måske skal du betale en del af udgifterne på stedet.

Sygesikringen

Indgiv den til sygesikringen i det land, hvor du vil behandles.

S3

Bevis på ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede. Nyttigt for pensionerede grænsependlere, som ikke længere er forsikrede i det land, hvor de tidligere arbejdede.

Sygesikringen

Indgiv det til sygesikringen i det land, hvor du tidligere arbejdede som grænsependler.

U1
 (tidligere
  E 301)

Erklæring om perioder, der skal tages i betragtning ved beregning af arbejdsløshedsunderstøttelse.

Denne blanket udstedes af den eller den kompetente socialsikringsinstitution i det eller de seneste lande, du har arbejdet i.

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du vil søge om arbejdsløshedsunderstøttelse.

U2
 (tidligere
  E 303)

Tilladelse til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, mens du søger job i et andet land.

Denne blanket udstedes af den eller den kompetente socialsikringsinstitution i det land, hvor du blev arbejdsløs

Indgiv den til den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du søger job.

U3

Forhold, der kan berøre retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Den oplyser arbejdsformidlingen i det land, der udbetaler dine ydelser, om ændringer i din situation, som kan føre til en ændring af udbetalingerne.

i det land, hvor du søger job på grundlag af en U2-blanket.

DA1
 (tidligere
  E 123)

Giver dig ret til sundhedspleje på særlige vilkår efter arbejdsulykker og erhvervssygdomme i et andet EU-land.

Sygesikringen.

Vis den til sygesikringen i det land, hvor du bor.

P1

Oversigt over pensionsafgørelser truffet af forskellige institutioner i de EU-lande, hvor du har fået alders-, efterlevelses- eller invalidepension.

Pensionsmyndighed, som du har indgivet pensionsanmodning til.

Den vil give dig et svar, når den har modtaget oplysninger fra de forskellige myndigheder, som har behandlet din anmodning.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.