Poslovanje
Posljednji put provjereno: 09/04/2019

Kupnja i leasing automobila

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Kao državljanin EU-a možete slobodno kupiti ili prodati automobil bilo gdje u EU-u.

Vaše pravo na pravnu zaštitu

Vaša prava pri kupnji automobila u inozemstvu, uključujući iznos PDV-a koji morate platiti, razlikuju se ovisno o tome:

Općenito, najveću razinu pravne zaštite imate ako kupujete novi automobil od profesionalnog prodavača sa sjedištem u EU-u.

Na temelju propisa o pravima potrošača u EU-u imate pravo na jamstvo u trajanju od najmanje dvije godine ako je automobil koji ste kupili neispravan ili ako ne odgovara opisu u oglasu.

U nekim se državama članicama EU-a jamstveno razdoblje može skratiti na barem jednu godinu za rabljena vozila. Kupac i prodavač moraju na to pristati u trenutku kupnje.

Imajte na umu da se prava potrošača u EU-u ne primjenjuju na kupnje od fizičkih osoba, stoga biste trebali biti posebno oprezni pri kupnji automobila od privatne osobe.

Provjerite dokumente automobila

Pri kupnji automobila u inozemstvu provjerite je li vam prodavač dao sve dokumente nužne za registraciju automobila u državi u kojoj živite. Provjerite imate li originalne dokumente automobila.

Prijevoz novokupljenog automobila

Ako kupujete novi automobil u drugoj državi članici EU-a, pažljivo razmislite o tome kako ga prevesti kući jer nije još registriran u zemlji u kojoj živite:

Provjerite je li vaše osiguranje valjano i jesu li pločice priznate u svim zemljama kroz koje ćete proputovati. Budući da privremene (probne) pločice nisu usklađene na razini EU-a, postupak njihova pribavljanja ili priznavanja u drugoj državi članici EU-a može biti otežan. Informirajte se kod odgovarajućeg osiguravatelja automobila i tijela za registraciju.

Trebali biste pribaviti trajne registarske pločice automobila u državi u kojoj registrirate automobil, što je obično država u kojoj živite ili u kojoj imate prebivalište.

Primjer

Irina je kupila automobil u Njemačkoj i namjeravala ga je odvesti kući u Devu u Rumunjskoj. Prodavač joj je pomogao pri dobivanju privremenih registarskih pločica i osiguranja koje vrijedi u četiri zemlje kroz koje će proći.

Nažalost, u Mađarskoj ju je zaustavila policija tvrdeći da nije smjela voziti automobil s tim pločicama kroz Mađarsku. Žute pločice koje je ona imala zapravo su valjane samo u Njemačkoj. Dobila je kaznu i pločice su joj oduzete. Na kraju je morala unajmiti prijevoznika kako bi se automobil prevezao u Rumunjsku. 

Preseljenje u inozemstvo s automobilom nabavljenim leasingom

Važno je napomenuti da bi taj postupak mogao biti kompliciran. Ako automobil nabavite na temelju leasinga, možete se njime služiti za vrijeme trajanja leasinga i imate mogućnost otkupiti automobil na kraju ugovora. Međutim, dok se ta mogućnost ne iskoristi, zakonski je vlasnik automobila osoba ili poduzeće od kojeg ste na temelju leasinga nabavili automobil.

Budući da ste automobil obvezni osigurati i registrirati u svojoj državi boravišta, mogli biste naići na probleme ako vaše osiguranje ne važi u državi u koju se želite preseliti.

Osoba ili poduzeće od kojeg ste na temelju leasinga nabavili automobil može biti nesklono registriranju automobila u drugoj državi EU-a.

Primjer

Zoltan je prihvatio novi posao u Njemačkoj te se onamo preselio sa svojom obitelji i uzeo svoj automobil nabavljen leasingom. Nakon šest mjeseci saznao je da automobil mora registrirati u Njemačkoj kako bi ga i dalje mogao voziti u toj državi.

Budući da je ugovor o leasingu trajao još tri mjeseca, poduzeće za leasing, mađarska banka, nije se složilo s time da se vozilo odjavi iz Mađarske. U konačnici je Zoltan morao prijevremeno raskinuti ugovor s bankom i platiti dodatne naknade.

Za detaljnije savjete provjerite preporuke mreže europskih centara za zaštitu potrošača o prekograničnoj kupnji automobilaen.

Osim toga, provjerite pravila o pregledima vozila, odgovornosti prodavatelja, ugovorima o prodaju, privremenim (probnim) pločicama ili kome se obratiti u slučaju sporova ili prijevare u državi kupnje:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: