Navigacijska pot

Posodobitev 22/01/2018

Letni računovodski izkazi

Podjetja morajo pripraviti letne računovodske izkaze. To ni samo zakonska obveznost, ampak spremljanje stanja podjetja, saj so v izkazih navedeni prihodki in odhodki podjetja. Podjetja z omejeno odgovornostjo, ki poslujejo v EU, morajo ne glede na svojo velikost pripraviti računovodske izkaze in jih predložiti pristojnemu nacionalnemu organu.

Pravila EU pa ne urejajo poslovanja samozaposlenih ali podjetij z neomejeno odgovornostjo: ti morajo poznati predpise posamezne države članice.

Enostavna pravila za mala podjetja

Računovodski izkazi za mala podjetja (največ 50 zaposlenih) vsebujejo samo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in nekaj pojasnil. Država članica lahko dodatno zahteva revizijsko poročilo in poročilo o upravljanju.

Izredno enostavna pravila za mikro podjetja

Mikro podjetja:

  • največ 10 zaposlenih
  • bilančna vsota manj kot 350 000 evrov
  • neto promet manj kot 700 000 evrov

Države članice lahko določijo nižje zneske: preverite, kolikšni so.  Če podjetje v dveh zaporednih letih ne prekorači dveh od teh treh meril, se uporabijo pravila za mala podjetja!

Glede na državo članico sedeža podjetja lahko izredno enostavni režim za mikro podjetja zajema naslednje:

  • manj informacij v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom – postavk, razloženih na dnu bilance stanja, ni treba navajati v letnem poročilu;
  • poenostavljena pravila glede objave računovodskih izkazov – podjetje lahko izkaze pošlje enemu samemu nacionalnemu organu, denimo davčnemu organu, ki poročilo objavi v imenu podjetja;
  • poenostavljena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida;
  • oprostitev obveznosti izračuna pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev, razen za stroške surovin in potrošnega materiala, stroške dela, popravke vrednosti in davke.

Čeprav zakonodaja EU dovoljuje uporabo teh poenostavljenih pravil, jih vse države članice EU ne uporabljajo.

Informacije po državah:

Izberite državo

Izberite državo


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Mednarodni računovodski standardi

Po zakonodaji EU morajo vsa evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z enotnimi svetovnimi standardi, tj. mednarodnimi standardi računovodskega poročanja . Večina držav članic dovoljuje mednarodne standarde računovodskega poročanja tudi za konsolidirane računovodske izkaze podjetij, ki ne kotirajo na borzi. Poleg tega so se nekatere države članice odločile, da bodo mednarodne standarde računovodskega poročanja dovolile ali zahtevaleEnglish tudi za posamične računovodske izkaze nekaterih podjetij.

Standarde je pripravila neodvisna računovodska organizacija Uprava za mednarodne računovodske standardeEnglish , nato pa jih je sprejela EU.

Pravila za podjetja iz držav zunaj EU

Zaradi zmanjšanja stroškov in kompleksnosti trgovinskih tokov za vse udeležene želi EU računovodske standarde uskladiti tudi na svetovni ravni. Zato spodbuja podjetja iz držav zunaj EU, ki trgujejo z državami Unije, da pripravijo finančna poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja oziroma enakovrednimi nacionalnimi računovodskimi standardi.

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno. Vpišite kar največ informacij, ki bodo v pomoč svetovalcu v vašem območju in bo lahko odgovoril hitro in pravilno.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

DaNe

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.