Posljednji put provjereno: 26/03/2021

Kontakt

Služba za pomoć

Pitanja o EU-u

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

Adresa e-pošte

Informacijski centri u vašoj zemlji

Savjetujte se o pravilima EU-a koja se primjenjuju na vaše poslovanje / Riješite probleme s javnim tijelom

Slanje upita i podnošenje pritužbi

Pomoć i savjetovanje za poduzetnike

Poslovna pomoćEnglish

Potrošačka pitanja

Europski potrošački centar u vašoj zemljiEnglish

Prava putnika

Prava zrakoplovnih putnika

Prava željezničkih putnika

Problemi s osiguravajućim kućama ili bankama u inozemstvu

Izvansudske pritužbe o osiguravajućim kućama ili bankama

Prava na radu i prava socijalne sigurnosti

Obratite se europskom savjetniku za zapošljavanje

Nadležni odjeli

Europska komisija
Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Uslužni centar o jedinstvenom tržištu:
B-1049 Bruxelles
BELGIJA