Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 04/09/2017

Davek na dohodek v tujini – Slovenija

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Zaposleni

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Ste rezident Slovenije. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.
  (merila: živite v državi – tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti – ali v njej prebivate najmanj 183 zaporednih dni v 12 mesecih)
 • V Sloveniji prebivate manj kot 183 zaporednih dni v 12-mesečnem obdobju. V tem primeru boste plačali davek samo na dohodek, ki ste ga zaslužili v Sloveniji.
 • Prejemate dohodek iz drugih držav EU. Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Dohodninske stopnje za leto 2016 (napoved za odmero 2017)

Dohodninski razred

Letni dohodek

Stopnja

1

do €8 021

16%

2

€8 021 – €20 400

27%

3

€20 400 – €48 000

34%

4

€48 000 – €70 907

39%

5

nad €70 907

50%

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Delodajalec odbije davek na dohodek in socialne prispevke od plače.

Napoved za odmero dohodnineEnglish je treba vsako leto oddati do 31. marca.

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Povezave

Ministrstvo za finance RS

Finančna uprava Republike Slovenije

Samozaposleni

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Ste rezident Slovenije. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.
  (merila: živite v državi – tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti – ali v njej prebivate najmanj 183 zaporednih dni v 12 mesecih)
 • V Sloveniji prebivate manj kot 183 zaporednih dni v 12-mesečnem obdobju. V tem primeru boste plačali davek samo na dohodek, ki ste ga zaslužili v Sloveniji.
 • Prejemate dohodek iz drugih držav EU. Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Dohodninske stopnje za leto 2016 (napoved za odmero 2017)

Dohodninski razred

Letni dohodek

Stopnja

1

do €8 021

16%

2

€8 021 – €20 400

27%

3

€20 400 – €48 000

34%

4

€48 000 – €70 907

39%

5

nad €70 907

50%

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Dohodnino je treba:

 • plačati vsak mesec ali vsake tri mesece vnaprej
 • vsako leto morate vložiti napoved za odmero dohodnineEnglish do 31. marca (razen če zaslužite manj od določenega najnižjega zneska)

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Povezave

Ministrstvo za finance RS

Finančna uprava Republike Slovenije

Glej osnovne informacije o tem področju
Davek na dohodek v tujini
Javna posvetovanja
  Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?
  Obrnite se na nacionalne organe