Navigacijska pot

Posodobitev : 02/10/2014

Davek na dohodek v tujini – Slovenija

Za kaj gre v vašem primeru?

Zaposleni Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Živite v Sloveniji. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.

  Pogoji: živite v državi (tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti) ali v njej prebivate najmanj 183 zaporednih dni v 12 mesecih.

 • V Sloveniji živite manj kot 183 zaporednih dni v 12-mesečnem obdobju. V tem primeru boste plačali davek samo na dohodek, ki ste ga zaslužili v Sloveniji.

 • Dohodek iz drugih držav EU. Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Leta 2013-14 je bila stopnja za davek na dohodek 16 – 50%, odvisno od višine dohodka.

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Delodajalec odbije davek na dohodek in socialne prispevke od plače.

Napoved za odmero dohodnine je treba vsako leto oddati do 31. marca.

Roki za plačilo davkov v Sloveniji

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance English.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Več o pravicah davkoplačevalcev English

Povezave

Ministrstvo za finance English

Davčna uprava Republike Slovenije English

Slovenski davčni sistem English

Vaše pravice EU


Samozaposleni Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Obdavčeni dohodki v Sloveniji

 • Živite v Sloveniji. V Sloveniji boste plačali davek na dohodek iz vseh virov.

  Pogoji: živite v državi (tu je vaš glavni naslov ali sedež gospodarske dejavnosti) ali v njej prebivate najmanj 183 zaporednih dni v 12 mesecih.

 • V Sloveniji živite manj kot 183 zaporednih dni v 12-mesečnem obdobju. V tem primeru boste plačali davek samo na dohodek, ki ste ga zaslužili v Sloveniji.

 • Prejemate dohodek iz drugih držav EU.  Poskrbite, da ne boste plačali davka na isti dohodek dvakrat.

Davčna stopnja

Leta 2013-14 je bila stopnja za davek na dohodek 16 – 50%, odvisno od višine dohodka.

Pri izračunu obdavčljivega dohodka upoštevajte nadomestila in olajšave za izdatke, do katerih ste upravičeni.

Način plačila in roki

Dohodnino je treba

 • plačati vsak mesec ali vsake tri mesece vnaprej
 • vsako leto morate vložiti napoved za odmero dohodnine do 31. marca (razen če zaslužite manj od določenega najnižjega zneska).

Roki za plačilo davkov v Sloveniji

Pritožba

Na odločbo o odmeri dohodnine se lahko najprej pritožite na krajevnem davčnem uradu in nato na ministrstvu za finance English.

V odločbi o odmeri davka je podrobneje navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Več o pravicah davkoplačevalcev English

Povezave

Davčni uradi v Sloveniji (vaš davčni status, pravice in obveznosti).

Ministrstvo za finance English

Davčna uprava Republike Slovenije

Slovenski davčni sistem English

Davčna zakonodaja EU – po državah

Vaše pravice EU


Kontaktne točke

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Dacă aveţi nevoie de consiliere de specialitate din partea Reţelei europene de sprijinire a întreprinderilor English