Navigacijska pot

Poznate pravice, ki jih imate v EU? Preskusite znanje z našim kvizom.

Posodobitev : 04/05/2015

vehicles

Registracija vozila in davki

Začasno prebivanje

Kadar v drugi državi EU prebivate manj kot 6 mesecev in imate v svoji matični državi še naprej prijavljeno stalno prebivališče, vam v državi začasnega prebivališča vozila ni treba registrirati, prav tako vam ni treba plačati davka. Vozilo bo še naprej registrirano v državi stalnega prebivališča.

Kadar ostanete v drugi državi EU manj kot 6 mesecev in svojega vozila tam niste registrirali, vozila ne smete posoditi ali oddati v najem prebivalcu te države. Vozilo lahko uporablja samo v primeru, če ste v vozilu tudi vi.

Vozilo lahko kljub temu posodite prijateljem ali sorodnikom na obisku, pod pogojem, da niso prebivalci države, v kateri začasno prebivate.

Kadar prebivate v drugi državi več kot 6 mesecev, morate običajno spremeniti svoje stalno prebivališče in v tej državi svoje vozilo tudi registrirati .

Prebivanje, daljše od 6 mesecev

Če se preselite v drugo državo EU in s seboj odpeljete svoje vozilo, ga morate tam tudi registrirati in plačati davek.

Običajno ga morate registrirati v 6 mesecih. Pred odhodom se pri pristojnih organih države, v katero ste se preselili, pozanimajte, kdaj začne teči obdobje za registracijo vozila - ko zapustite svojo državo ali ko prispete v novo državo. Vprašajte jih tudi, katere dokumente potrebujete pri postopku registracije.

Nekatere države članice zahtevajo, da svoje vozilo ponovno registrirate v manj kot šestih mesecih od začetka prebivanja v državi. Preden se preselite v drugo državo, se pri pristojnih organih pozanimajte, ali v tej državi velja krajše obdobje za registracijo vozila.

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

 

Pri selitvi v drugo državo EU ter ob izpolnjevanju ustreznih pogojev in rokov vam v nekaterih državah morda ne bo treba plačati davka naregistracijo svojega vozila. Preden se preselite v novo državo, se obrnite na pristojne nacionalne organe.

Praktični primer

Seznanite se s pravili in prihranite denar.

Cristina iz Španije se je preselila na Portugalsko, kjer si je našla zaposlitev. Po 8 mesecih prebivanja na Portugalskem je tam registrirala svoj avtomobil (ni vedela za 6-mesečni rok).

Nato je izvedela, da ji davka na registracijo ne bi bilo treba plačati, če bi bila prej registrala svoje vozilo. Poleg tega začne rok za registracijo vozila na Portugalskem teči od dneva, ko oseba zapusti svojo državo in ne ko prispe na Portugalsko.

Obvezna registracija po obdobju 6 mesecev - izjeme

Študenti

Študenti, ki so odšli v drugo državo samo zaradi študija, lahko svoje vozilo uporabljajo, ne da bi ga morali tam tudi registrirati ali plačati davek, in sicer dokler so vpisani v izobraževalno ustanovo v tej državi.

Ta izjema za študente se ne uporablja na Danskem.

Praktični primer

Francoz Mathieu živi v Belgiji, kjer je vpisan v dvoletni podiplomski študijski program. Njegov avtomobil je bil poškodovan, zato je odšel na policijo po zapisnik za svojo zavarovalnico. Na policiji so ugotovili, da Mathieu že več kot eno leto prebiva v Belgiji in da v tem času ni registriral svojega avtomobila. Povedali so mu, da je v prekršku in da ga bodo zato kaznovali z globo.

Mathieu je predložil dokazilo o študentskem statusu (na Univerzi v Antwerpnu), zaradi česar mu kot študentu iz druge države EU ni treba plačati davka na registracijo in cestne takse.

Čezmejni delavci

Čezmejni delavec (zaposleni ali samozaposleni) je oseba, ki živi v matični državi in dela na drugi strani meje, pri čemer se vsaj enkrat tedensko vrača domov.

Če za prevoz na delo iz države, v kateri prebivate, v državo, v kateri delate, redno uporabljate svoj avtomobil, ga morate registrirati in plačati davek v državi, v kateri prebivate in ne v državi, v kateri delate.

Če vozite službeno vozilo (ki je registrirano v državi, v kateri delate), ga lahko uporabljate za zasebne namene v državi, v kateri prebivate, ne da bi ga morali tam tudi registrirati. V tem primeru bi se v državi, v kateri prebivate, vozili z vozilom s tujimi registrskimi tablicami, zaradi česar bi lahko imeli težave s krajevno policijo, ki mora preverjati, ali so vozniki, ki so v njeni pristojnosti, plačali davek na registracijo vozil.

V težavah se lahko vedno obrnete na našo službo za pomoč.

Praktični primer

Kiril živi v Bolgariji in dela v Grčiji za grško podjetje. Službeno vozilo, ki je registrirano v Grčiji, uporablja tudi zasebno v Bolgariji.

Bolgarska policija ga je oglobila, ker vozilo ni bilo registrirano v Bolgariji. Kiril je razložil, da čezmejni delavci smejo uporabljati službena vozila za zasebne namene v matični državi, vendar policija te pravice ni poznala in ga je vseeno oglobila. Kiril se je uspešno pritožil.

Samozaposleni čezmejni delavci

Če ste samozaposleni in prebivate v državi A, delate pa v državi B, lahko uporabljate službeno vozilo v državi A, ne da bi ga registrirali, samo če:

  • je bilo vozilo kupljeno na ime podjetja;
  • ga uporabljate v državi A večinoma za službene namene in občasno za zasebne namene;
  • ima vaše podjetje sedež v drugi državi.

Službeno vozilo mora biti kupljeno na ime podjetja. Če vozite vozilo, ki je bilo kupljeno na vaše ime, ga morate registrirati v državi, v kateri prebivate.

Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje