Navigointipolku

Päivitetty : 02/09/2016

shopping

Kohtuuttomat sopimusehdot

Aina kun ostat tuotteen tai palvelun ammattimaiselta elinkeinonharjoittajalta, syntyy sopimus. Teet sopimuksen esimerkiksi silloin, kun liityt kuntosalin jäseneksi, tilaat autonrenkaita verkosta, haet asuntolainaa tai teet vaikkapa ruokaostoksia valintamyymälässä.

Palveluiden ja tuotteiden myyjät käyttävät sopimuksissa usein vakioehtoja, joiden on oltava kohtuullisia riippumatta siitä, kutsutaanko niitä "sopimusehdoiksi" vai ovatko ne osa kattavampaa sopimusta, jonka kuluttaja allekirjoittaa.

Sopimusehdoissa on käytettävä selviä ja ymmärrettäviä ilmaisuja. Kaikenlaiset epäselvyydet tulkitaan kuluttajan eduksi.

Kohtuullisuus ja vilpittömyys

EU:n lainsäädännön English mukaisesti vakiosopimusehtojen on pidettävä huolta siitä, että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa.

Mahdollisesti kohtuuttomat ehdot

Sopimusehdot on yleisesti ottaen laadittava vilpittömästi ja tasapainoisesti, mutta EU:n säännöissä luetellaan lisäksi erityisehdot, joita voidaan pitää kohtuuttomina. Jos sopimuksessa on kohtuuttomia ehtoja, ne eivät sido kuluttajia eivätkä kauppiaat voi vedota niihin.

Seuraavissa esimerkkitapauksissa sopimusehtoja voidaan EU:n sääntöjen mukaisesti pitää kohtuuttomina:

1. Vastuu kuluttajan kuoleman tai loukkaantumisen yhteydessä

Ehdoilla vapautetaan palvelun tai tuotteen myyjä vastuusta tai rajoitetaan vastuuta silloin, jos myyjän toiminta tai laiminlyönti aiheuttaa kuluttajan kuoleman tai loukkaantumisen.

Esimerkkitapaus

Sam liittyi paikallisen kuntosalin jäseneksi. Kun hän tutki jäsenyyssopimustaan tarkemmin, hän yllättyi huomatessaan, että kuntosali ei vastaa mistään vahingoista tai vammoista, joita aiheutuu salin laitteiden ja varusteiden käytöstä.

Samin tiedustellessa asiaa kansallisesta kuluttajajärjestöstä hänelle kerrottiin, että palveluntarjoajan vastuun poistava ehto oli laiton. Maan lainvalvontaviranomainen aloitti Samin valituksen perusteella tutkimukset, joiden tuloksena tuomioistuin kielsi kuntosaliyrittäää käyttämään kyseistä ehtoa sopimuksissaan.

2. Korvaus tilanteessa, jossa myyjä ei noudata sopimusta

Ehdoilla poistetaan kuluttajalta oikeus korvaukseen tai rajoitetaan korvausoikeutta silloin, jos myyjä ei noudata sopimusta omalta osaltaan.

Esimerkkitapaus

Costas lähti pakettilomalle tyttöystävänsä Kenyan kanssa. Costas maksoi lomasta 2 000 euroa per henkilö. Lomasta tuli katastrofi. Lento oli 12 tuntia myöhässä, eikä hotellin ilmastointi toiminut lainkaan. Suunniteltu safariretki kyllä järjestettiin, mutta eri puistossa kuin siinä, joka heille oli luvattu. Kaiken lisäksi heidät kuljetettiin paikalle linja-autolla eikä lentäen. He valittivat matkanjärjestäjälle ja vaativat yhteensä 5 000 euron korvausta (4 000 euroa paketin hinnasta ja 1 000 euroa menetetystä ajasta ja kärsimyksestä). Matkanjärjestäjä suostui korvaamaan vain 1 000 euroa, sillä sopimus sisälsi ehdon, joka rajoitti matkanjärjestäjän vastuun 25 prosenttiin loman koko hinnasta.

Costas tiedusteli asiaa paikallisesta kuluttajajärjestöstä ja hänelle kerrottiin, että ehdot, joilla rajoitetaan myyjän vastuuta sopimattomasti silloin, kun tämä noudattaa sopimusta puutteellisesti, ovat todennäköisesti kohtuuttomia. Costas päätti vaatia oikeuksiaan tuomioistuimen kautta.

Katso lisätietoa pakettiloman ostavien kuluttajien oikeuksista.

3. Palveluntarjoajan eduksi laadittu irtisanoutumislauseke

Ehdot sitovat kuluttajaa mutta antavat myyjälle mahdollisuuden jättää palvelu tarjoamatta niin halutessaan.

Esimerkkitapaus

Liese matkusteli paljon, joten hän päätti palkata puutarhurin hoitamaan nurmikkoa ja kukkapenkkejä kahdesti viikossa. Erään kesäkuukauden aikana puutarhuri ei kuitenkaan tullut kertaakaan, ja kukat kuolivat kuivuuteen. Liese valitti asiasta, jolloin puutarhuri näytti hänelle sopimuksessa olevaa ehtoa, joka antoi hänelle mahdollisuuden jättää tulematta, jos muut asiakkaat työllistivät liikaa.

Liese vastasi puutarhurille, että internetistä löytämiensä tietojen mukaan tällainen lauseke on laiton. Puutarhuri suostui korvaamaan Lieselle menetetyt kukat ja laati myös muodollisen sitoumuksen, joka takasi Lieselle puutarhapalvelut kahdesti viikossa.

4. Puretun sopimuksen korvaus yksipuolisesti

Ehtojen perusteella myyjä saa pitää ennakkomaksut, jos kuluttaja purkaa sopimuksen, mutta myyjän purkaessa sopimuksen kuluttajalle ei tarjota vastaavaa korvausta.

Esimerkkitapaus

Mary tilasi keittiökalusteita uuteen asuntoonsa. Hän maksoi 30 prosentin käsirahan etukäteen, ja kauppias tuli ottamaan mittoja hänen asuntoonsa. Kalusteiden oli tarkoitus olla valmiit ja asennettu 8 viikon kuluessa.

Kahden kuukauden kuluttua Mary soitti myyjälle, joka kertoi pahoitellen, ettei kalusteita voida toimittaa vielä moneen kuukauteen. Mary halusi jo muuttaa uuteen asuntoonsa, joten hän purki sopimuksen, osti kalusteet toisesta myymälästä, jossa niitä oli heti saatavilla, ja vaati käsirahan palauttamista. Myyjä kieltäytyi palauttamasta käsirahaa ja vetosi sopimusehtoon, jonka perusteella myyjä saa pitää käsirahan, jos asiakas purkaa sopimuksen. Mary tutki sopimusta tarkemmin ja huomasi, että jos myyjä olisi purkanut sopimuksen, hänellä ei olisi ollut oikeutta vastaavaan korvaukseen.

Mary tiedusteli asiaa kansallisesta kuluttajajärjestöstä, josta hänelle kerrottiin, että sopimusehto oli selvästi kohtuuton. Sen jälkeen Mary otti uudelleen yhteyttä myyjään ja kertoi keskustelleensa asiasta kuluttajajärjestön lakimiesten kanssa, jolloin myyjä suostui palauttamaan käsirahan.

5. Kohtuuton korvaus

Ehtojen perusteella kuluttajalta, joka ei täytä velvollisuuttaan, vaaditaan suhteettoman suuri korvaus.

Esimerkkitapaus

Tom vuokrasi auton Malagan lentokentältä. Hänen oli määrä palauttaa täyteen tankattu auto kolmen päivän kuluttua. Kyseisenä päivänä sattui kuitenkin onnettomuus, minkä vuoksi lentokentälle johtavalla tiellä oli ruuhkaa. Tom ei halunnut hukata aikaa auton tankkaamiseen, koska hän olisi myöhästynyt lennolta. Hän palautti auton, jonka bensatankki oli puolillaan. Kotiin saavuttuaan Tom huomasi, että häneltä oli veloitettu 45 euroa polttoaineesta ja lisäksi 150 euron maksu auton palauttamisesta vajaalla tankilla.

Tom otti yhteyttä Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon English (ECC-verkosto) ja sai tietää, että suhteettoman suuren maksun veloittaminen on kohtuutonta. ECC-verkoston tuella hän sai autovuokraamolta takaisin 100 euroa.

6. Yksipuolinen sopimuksen purkaminen

Ehtojen perusteella myyjä voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti, mutta kuluttajalla ei ole samaa oikeutta.

Esimerkkitapaus

Cristina tilasi hääpuvun muotisuunnittelijalta. Hänen oli tarkoitus tavata suunnittelija ja sovittaa pukua viimeisen kerran kaksi viikkoa ennen häitä. Kun Cristina soitti suunnittelijalle varatakseen ajan, tämä kertoi purkaneensa sopimuksen. Suunnittelija ei perustellut päätöstään.

Cristina tiedusteli lakimiesystävältään, voiko suunnittelija purkaa sopimuksen noin vain. Ystävä selitti, että kyseessä oli selvästi kohtuuton ehto, koska sopimuksen perusteella Cristinalla ei ollut samaa purkuoikeutta. Ystävä soitti suunnittelijalle ja selitti tilanteen lain näkökulmasta. Suunnittelija otti yhteyttä Cristinaan ja sopi puvun sovituksesta. Puku valmistui juuri ajoissa ennen häitä.

7. Sopimuksen purkaminen lyhyellä varoitusajalla

Ehdot valtuuttavat myyjän irtisanomaan sopimuksen lyhyellä varoitusajalla, lukuun ottamatta hyvin perusteltuja tapauksia.

Esimerkkitapaus

Nathaliella oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus pienen paikallisen internetpalvelujen tarjoajan kanssa. Eräänä päivänä hänelle ilmoitettiin sähköpostitse, että sopimus irtisanotaan seuraavasta viikosta lähtien. Hän soitti palveluntarjoajalle ja pyysi selitystä, mutta yritys ei kyennyt perustelemaan, miksi sopimus olisi purettava niin lyhyellä varoitusajalla.

Nathalie otti yhteyttä kuluttajajärjestöön, jossa sopimusehdon epäiltiin olevan kohtuuton. Sen jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä internetpalvelujen tarjoajaan, joka suostui pidentämään liittymäsopimusta niin, että Nathaliella olisi riittävästi aikaa vaihtaa palveluntarjoajaa.

8. Määräaikaisen sopimuksen keston pidentäminen automaattisesti

Ehtojen perusteella kuluttajan on ilmoitettava määräaikaisen sopimuksen päättämisestä kohtuuttoman varhain.

Esimerkkitapaus

Mark oli tehnyt 10 kuukautta aikaisemmin matkapuhelinsopimuksen vuodeksi. Hänen vaimonsa oli juuri vaihtanut uuteen matkapuhelinyritykseen, joka tarjosi erittäin houkuttelevia paketteja ja verkon sisäisiä ilmaisia puheluja. Mark päätti vaihtaa tähän uuteen operaattoriin heti vanhan sopimuksen umpeuduttua. Hän tarkisti sopimuksensa ja huomasi, että sopimuksen irtisanomisesta pitäisi ilmoittaa kuusi kuukautta etukäteen. Koska hän ei ollut tehnyt näin, sopimuksen kestoa pidennettäisiin automaattisesti yhdellä vuodella.

Mark päätti pettyneenä ottaa yhteyttä kansalliseen kuluttajajärjestöön. Järjestöstä hänelle kerrottiin, että matkapuhelinyritys vaati kohtuutonta ilmoitusaikaa. Häntä kehotettiin viemään asia tuomioistuimeen, mikäli yritys yrittäisi vedota kohtuuttomaan ehtoon.

9. Piiloehdot

Kuluttajaa sitovat ehdot, joihin kuluttaja ei voi helposti tutustua ennen sopimuksen tekemistä.

Esimerkkitapaus

Monika teki asunnosta kolmen vuoden vuokrasopimuksen. Vasta muutettuaan uuteen asuntoon hän sai tietää, että hänen oli käytettävä siivouspalvelua, josta oli vuokran lisäksi maksettava kuukausittain 100 euroa. Sopimuksessa oli lauseke, jossa viitattiin siivouspalveluja koskevaan asiakirjaan. Monika ei kuitenkaan ollut saanut tällaista asiakirjaa.

Monika tutki asiaa internetissä ja sai selville, että tällaiset piiloehdot ovat kohtuuttomia. Hän kertoi asunnon omistajalle, että lisävelvoite ei ollut kohtuullinen, koska Monikalle ei ollut ilmoitettu asiasta ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Monikan ei lopulta tarvinnut maksaa kiinteää siivousmaksua.

10. Yksipuolinen sopimuksen muuttaminen

Ehtojen perusteella myyjä voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti ilman pätevää sopimuksessa mainittua syytä.

Esimerkkitapaus

Pavel otti pankistaan lainaa uuden auton ostoa varten. Kahdeksan kuukauden kuluttua hän havaitsi, että kuukausilyhennyksiä oli korotettu.

Pavel tutki sopimusta tarkemmin ja löysi siitä ehdon, jonka mukaan pankki voi yksipuolisesti muuttaa korkoa ilman, että Pavelille annetaan mahdollisuutta irtisanoa sopimus.

Hän pyysi neuvoja paikallisesta kuluttajajärjestöstä. Pavelille kerrottiin, että koska sopimuksessa ei annettu hänelle oikeutta irtisanoa sopimusta, ehto, jonka mukaan pankki voi nostaa korkoa, oli kohtuuton. Pavelia kehotettiin jättämään korotettu korko maksamatta ja tekemään pankista virallinen valitus kuluttajajärjestölle, mikäli pankki ei suostuisi muuttamaan kohtuutonta ehtoa. Pavel toimi ohjeiden mukaisesti ja sopimusehtoa muutettiin.

11. Yksipuolinen tuotteen tai palvelun muuttaminen

Ehtojen perusteella myyjä voi muuttaa tarjoamaansa tuotetta tai palvelua yksipuolisesti ilman pätevää syytä.

Esimerkkitapaus

Birgit tilasi remontoitavaan kylpyhuoneeseen uusia laattoja ja valitsi sinivalkoraidallisia. Laatat saapuivat neljän viikon kuluttua, mutta ne olivatkin raidattomia, kokovalkoisia ja mattapintaisia laattoja. Birgit otti yhteyttä toimittajaan, joka huomautti, että tilauksen yhteydessä esitettyjen ehtojen mukaisesti silloin, jos yritys ei voi toimittaa tiettyä tuotetta syystä riippumatta, se korvaa tuotteen vastaavanlaatuisella ja samanarvoisella tuotteella.

Birgit tiedusteli asiaa Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta English (ECC-verkosto), josta hänelle kerrottiin, että ehdot, joiden perusteella toimitettavaa tuotetta voi muuttaa yksipuolisesti, ovat kohtuuttomia. ECC-verkoston tuella Birgit sai lopulta rahansa takaisin.

12. Hinnan muutokset

Ehtojen perusteella myyjä voi päättää tuotteen lopullisesta hinnasta sen luovutushetkellä tai nostaa hintaa ilman, että kuluttajalla on mahdollisuutta purkaa sopimusta, jos hinta on paljon alkuperäistä korkeampi.

Esimerkkitapaus

Thomas teki uuden talonsa keskuslämmitysjärjestelmän huoltosopimuksen viideksi vuodeksi. Puolentoista vuoden kuluttua hän huomasi, että kuukausimaksua oli yllättäen korotettu. Hän pyysi selitystä myyjältä, joka vetosi sopimuksen lausekkeeseen, että yritykselä on "oikeus" nostaa huoltopalvelujen hintoja, kunhan se toimittaa kirjallisen ilmoituksen kuukautta etukäteen.

Thomas tiedusteli asiaa kansallisesta kuluttajajärjestöstä, josta hänelle kerrottiin, että ehto, jonka perusteella myyjä voi nostaa palveluhintaa ilman, että kuluttajalla on mahdollisuutta purkaa sopimus, oli todennäköisesti kohtuuton. Thomas päätti olla maksamatta lisäkustannuksia ja sen sijaan purki sopimuksen.

13. Yksipuolinen sopimuksen tulkitseminen

Ehdot antavat myyjälle yksinoikeuden tulkita mitä tahansa sopimuksen lauseketta ja määrittää, onko tuote tai palvelu sopimuksen mukainen.

Esimerkkitapaus

Krisztina tilasi yksilöllisen valokuvakirjan lapsensa kuvista. Saadessaan valmiin kirjan hän huomasi, ettei kannen väri ollut hänen valitsemansa. Hän valitti myyjälle, joka kieltäytyi painamasta kirjaa uudelleen. Myyjä vetosi tilauksen yhteydessä esitettyihin ehtoihin, joiden mukaan toimitettu tuote on sopimuksen mukainen, mikäli myyjä katsoo niin.

Krisztina tiesi, että tällaiset ehdot ovat kohtuuttomia, ja vaati myyjää painamaan kirjan uudelleen tai palauttamaan rahat. Vetoamalla oikeuksiinsa hän sai lopulta uuden kirjan ilman lisäkustannuksia.

14. Myyjän henkilöstön antamien sitoumusten noudattamatta jättäminen

Ehdot, joiden perusteella myyjä yrittää kiertää henkilöstönsä tekemiä sitoumuksia tai liittää niihin ehtoja.

Esimerkkitapaus

Jake osti myymälästä kengät. Hänellä ei ollut aikaa sovittaa kenkiä, mutta myymäläapulainen vakuutti hänelle, että jos kengät eivät olisi sopivat, ne voisi palauttaa ja vaihtaa toisiin. Kengät osoittautuivat väärän kokoisiksi, joten Jake vei ne takaisin myymälään. Myymäläpäällikkö ei kuitenkaan suostunut vaihtoon ja esitti Jakelle myyntiehtoja koskevan asiakirjan, jossa erityisesti korostettiin, että vaihto-oikeutta ei ollut ja että myymäläapulaisten lupauksista huolimatta ainoastaan kyseisen asiakirjan säännöt olivat pätevät.

Jake otti yhteyttä Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon English (ECC-verkosto), jossa vahvistettiin, että ehto oli kohtuuton. ECC-verkoston avulla hän sai vaihdettua kengät sopiviin.

15. Yksipuolinen velvollisuuksien täyttäminen

Ehdot velvoittavat kuluttajan täyttämään kaikki velvollisuutensa, vaikka kauppias ei täyttäisi omiaan.

Esimerkkitapaus

Louise tilasi liike-elämän katsauksia sisältävän uutiskirjeen. Hänen oli määrä saada päivittäinen uutiskatsaus kaikista EU-maista englanniksi. Toisinaan uutiskirjettä ei kuitenkaan lähetetty kahtena tai kolmena päivänä tai kaikkia uutisia ei ollut käännetty englanniksi. Seuraavan kuun aikana hän sai vain yhden uutiskirjeen. Vaikka palvelu ei toiminut luvatusti, häntä laskutettiin koko tilauksesta. Louise vaati toimittajaa alentamaan hintaa siten, että hän maksaisi vain niistä päivistä, jolloin hän todella sai tilaamansa palvelun. Yritys kieltäytyi vetoamalla sopimusehtoon, jonka mukaan palvelu voi keskeytyä tilapäisesti, mikä ei kuitenkaan vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta.

Lopulta kansallinen kuluttajajärjestö puuttui asiaan. Louisen maksua alennettiin ja palveluntarjoajan oli muutettava kohtuutonta sopimusehtoa.

16. Sopimuksen siirto toiselle myyjätaholle heikommin ehdoin

Ehtojen perusteella myyjä voi ilman kuluttajan suostumusta siirtää sopimuksen, mikä heikentää kuluttajan sopimusta.

Esimerkkitapaus

Karl tilasi uuden keittiön yritykseltä, joka lupasi 10 vuoden takuun. Takuu vaikutti ratkaisevasti Karlin ostopäätökseen. Keittiö oli määrä asentaa hänen asuntoonsa kuuden viikon kuluessa. Asennuspäivänä Karl kuitenkin huomasi, että asentajat olivat toisesta yrityksestä. Hän tiedusteli asiaa ja sai vahvistuksen, että hänen sopimuksensa oli siirretty toiselle yritykselle. Karl tarkisti yritykseltä, oliko 10 vuoden takuu edelleen voimassa. Uusi yritys selitti, että nykyisen käytännön mukaan takuu annettiin tavallisesti kahdeksi vuodeksi. Karlin tekemän sopimuksen perusteella alkuperäisellä yrityksellä oli oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle yritykselle.

Karl pyysi neuvoja kansalliselta kuluttajajärjestöltä. Hänelle kerrottiin, että ehto, jonka mukaan sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää, oli kohtuuton. Lisäksi ehto oli mitätön, koska se lyhensi takuuaikaa. Karlilla oli siis edelleen oikeus saada 10 vuoden takuu yritykseltä, jolta hän alun perin tilasi keittiön. Kuluttajajärjestön ohjeiden mukaisesti hän sai alkuperäiseltä yritykseltä takuuajan pidennyksen, joka velvoitti yrityksen tarjoamaan hänelle tarvittavat myynnin jälkeiset palvelut.

17. Oikeustoimien rajoittaminen

Ehdoilla rajoitetaan kuluttajan mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin ja vaaditaan kuluttajalta todisteita, joiden tarjoaminen kuuluu toiselle sopimuspuolelle.

Esimerkkitapaus

Alain osti kesälomaansa varten lentolipun Pariisista Portoon. Matkalla lentokentälle hän juuttui liikenteeseen, saapui lentokentälle puoli tuntia myöhässä ja joutui ostamaan uuden lentolipun päästäkseen lomakohteeseen. Kaksi viikkoa myöhemmin hän saapui lähtöselvitykseen Porton lentokentälle, mutta sai yllättäen tietää, että hänen paluulippunsa oli peruttu, koska hän ei ollut käyttänyt menolippua. Alainilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ostaa samalta lentoyhtiöltä uusi lippu. Noustessaan koneeseen hän ilmoitti lentoemännälle, että hän aloittaisi oikeustoimet ja vaatisi korvausta heti palatessaan Ranskaan. Lentoemäntä kuitenkin ilmoitti hänelle, että lentoyhtiön vakioehtojen mukaisesti hän voisi käynnistää oikeustoimia ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa oli lentoyhtiön toimipaikka. Alain tutki tarkemmin yhtiön verkkosivulla olevia ehtoja ja löysi ehdon, jonka mukaan mahdolliset oikeustoimet olisi käynnistettävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Alain tiedusteli asiaa Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta English ja sai tietää, että hänen oikeustoimiaan rajoittava ehto oli kohtuuton ja mitätön, joten hänellä oli oikeus viedä asia tuomioistuimeen Ranskassa. Lisäksi järjestöstä vahvistettiin, että ehto, jonka perusteella paluulippu peruttiin ainoastaan siksi, että menolippu jäi käyttämättä, voi tietyissä tilanteissa olla kohtuuton.

Seuraukset

EU:n lainsäädännön mukaan kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole laillisia eivätkä sido kuluttajia. Jos kohtuuton ehto ei ole olennainen osa sopimusta, sopimus voi muilta osin olla pätevä. Näin ollen esimerkiksi kuntosalin jäsenyydestä ei tarvitse luopua vain siksi, että yksi sopimusehdoista on kohtuuton.

Oikeuskeinot

EU-maiden on varmistettava, että kuluttajat tietävät, miten he voivat hyödyntää kansallisessa lainsäädännössä annettuja oikeuksiaan. EU-maissa on oltava käytössä menettelyjä, joilla estetään yrityksiä käyttämästä kohtuuttomia ehtoja.

Kansalliset viranomaiset čeština Eesti English valvovat EU:n kuluttajansuojasääntöjen noudattamista eri puolilla EU:ta. Jos joku myyjä mielestäsi rikkoo jatkuvasti kansallista tai kansainvälistä kuluttajalainsäädäntöä, ilmoita asiasta kuluttajaviranomaisille.

Jos epäilet sopimusehtoja kohtuuttomiksi, jompikumpi seuraavista tahoista voi auttaa sinua:

  • Kansallisista kuluttajajärjestöistä čeština Eesti English saat neuvoja ongelmiin omassa maassasi.
  • Europees consumentencentrum English saat apua rajat ylittäviin riitatilanteisiin.
Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa

Apua ja neuvontaa

Kysy Euroopan kuluttajakeskukselta English

Maassasi toimiva kuluttaja-asioiden viranomainen tai järjestö voi auttaa čeština Eesti English