Nazadnje pregledano : 19/06/2018

Trošarine

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Osnovna pravila

Podjetje, ki izdeluje ali trguje s trošarinskim blagom (alkohol, alkoholne pijače, energenti, električna energija, tobačni izdelki), mora poznati pravila za plačevanje trošarine za te izdelke.

Izberite državo
 • Islandijais
 • Italijaitenit
 • Latvijalv
 • Lihtenštajnli
 • Litvaltenlt
 • Luksemburgludeenfr
 • Madžarskahu
 • Maltamtenmt
 • Nemčijadedeen
 • Nizozemskanlennl
 • Norveškano

* Nacionalni organi še niso poslali informacij


Države EU lahko določijo še druge davke na te izdelke.

Opomba: Pravila EU glede trošarin se ne uporabljajo v naslednjih regijah EU:

Regije

 • Kanarski otoki
 • Francoski čezmorski departmajifr
 • Kanalski otoki
 • Ålandski otoki
 • Otok Heligoland
 • Ozemlje Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Italijanski del Luganskega jezera

Ponekod veljajo za plačilo trošarine pravila druge države:

 • podjetja v Monacu plačujejo trošarine po francoskih stopnjah,
 • podjetja v San Marinu plačujejo trošarine po italijanskih stopnjah,
 • podjetja na ozemlju suverenih con Združenega Kraljestva Akrotiri in Dhekelia plačujejo trošarine po ciprskih stopnjah,
 • podjetja na otoku Isle of Man plačujejo trošarine po britanskih stopnjah.

Trošarinsko blago

Alkohol in alkoholne pijače

 • Pivo in mešanice piva z nealkoholnimi pijačami
 • Vino
 • Druge fermentirane pijače, denimo jabolčnik
 • Vmesne pijače, denimo sherry in portovec
 • Etilni alkohol, razen kadar se uporablja za izdelavo drugih neživilskih izdelkov (če se uporablja za ogrevanje ali pogonsko gorivo, lahko velja za energenta)
 • Žgane pijače

Znižane stopnje in oprostitve

Pravila EU določajo minimalne stopnje trošarine za alkohol in alkoholne pijače. Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za alkohol in alkoholne pijačepdfen

V posameznih državah lahko veljajo še nekatera dodatna pravila:

 • male pivovarne (v katerih zvarijo največ 200 000 hl piva na leto) in destilarne (v katerih proizvedejo največ 10 hl čistega alkohola na leto) so lahko deležne tudi 50-odstotnega znižanja standardnih trošarin,
 • mali vinogradniki (ki pridelajo manj kot 1 000 hl vina na leto) so lahko deležni znižanih stopenj ali oprostitve plačila trošarine,
 • za domače izdelke, ki niso izdelani za komercialne namene, razen za žgane pijače, trošarine ni treba plačati,
 • znižane stopnje trošarin lahko veljajo za vino in fermentirane pijače z najvišjo vsebnostjo alkohola 8,5 vol. %.

Energenti in električna energija

Trošarino zanje je treba plačati, kadar se uporabljajo:

 • za pogonsko gorivo
 • za ogrevanje

Energenti, ki se uporabljajo kot surovine ali za kemijsko redukcijo ter v elektrolitskih in metalurških postopkih, ne sodijo v področje uporabe direktive, kar pomeni, da države članice zanje lahko zahtevajo plačilo davka ali ne.

Trošarina se plača za:

 • mineralna olja,
 • trdna goriva: premog, koks, lignit,
 • zemeljski plin,
 • električno energijo,
 • alkohole, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo,
 • olja živalskega in rastlinskega izvora, če so namenjena za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.

Znižane stopnje in oprostitve

Obvezna oprostitev plačila davka:

 • energenti in električna energija, ki se uporabljajo za proizvodnjo elektrike (vendar se lahko obdavčijo z okoljskim davkom)
 • energenti, ki so dobavljeni kot gorivo za zračni promet, razen za polete v zasebne namene
 • energenti, ki so dobavljeni kot gorivo za vodni promet, razen za plovbo v zasebne namene

Možne oprostitve davka in znižane stopnje, ki so nižje od minimalnih davčnih stopenj EU:

 • zelena elektrika
 • elektrika, pridobljena iz visokokakovostne soproizvodnje toplote in elektrike
 • energenti, ki se uporabljajo v soproizvodnji toplote in elektrike
 • plovba v rečnih vodah
 • električna energija, zemeljski plin in trdna goriva za porabo v gospodinjstvih
 • energetsko intenzivna podjetja (ob upoštevanju določenih pravil)
 • biogoriva (ob upoštevanju določenih pravil)

Možne različne stopnje obdavčitve, ki so višje od minimalnih davčnih stopenj EU:

 • javni prevoz
 • reševalni avtomobili
 • komercialna raba dizelskega goriva (veliki tovornjaki)
 • različne davčne stopnje glede na kakovost in količino energenta (npr. vsebnost žvepla v gorivu)

Pravila EU določajo minimalne stopnje trošarine za energente. Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za energentepdfen

Tobačni izdelki

Po zakonodaji EU o trošarinah za tobačne izdelkefrdeen so obdavčljive naslednje skupine:

 • cigarete
 • cigare
 • cigarilosi
 • tobak za kajenje, denimo drobno rezani tobak za zvijanje cigaret

Zakonodaja EU določa načela obdavčevanja in minimalne stopnje trošarin.

Seznam vseh trošarinskih stopenj, ki veljajo v EU za tobačne izdelkepdfen

Druge oprostitve

Trošarinski izdelki so navadno oproščeni trošarine, kadar se uporabljajo:

 • za službene potrebe v diplomatskih in konzularnih predstavništvih
 • za potrebe oboroženih sil članic Nato
 • za potrebe mednarodnih organizacij

Kadar se trošarinski izdelki odpremijo za te namene, morajo biti opremljeni s potrdilom o oprostitvi trošarine.

Države EU lahko trošarinsko blago oprostijo plačila trošarine, kadar se prodaja:

 • v prostocarinskih prodajalnah in ga potniki v osebni prtljagi prenesejo v državo zunaj EU ali na ozemlje EU, na katerem se pravila EU glede trošarin ne uporabljajo,
 • na letalih in ladjah med letom ali plovbo v državo zunaj EU oziroma iz nje ali na oziroma z ozemlja EU, na katerem se pravila EU glede trošarin ne uporabljajo.
Plačilo trošarine – kdo in kdaj
 

Prodaja drugemu podjetju

Kdaj plačati trošarino?

Treba je razlikovati med tem, kdaj izdelek postane predmet trošarine in kdaj je trošarino treba plačati.

Večina trošarinskih izdelkov postane predmet trošarine, takoj ko jih izdelajo ali uvozijo v EU.

Toda to trošarino je pravzaprav mogoče odložiti in je ni treba plačati, dokler izdelka ne „sprostijo v prosti promet" – ko izdelek ni več pod režimom odloga plačila trošarine. Opozarjamo, da je trošarinske izdelke mogoče izdelovati, skladiščiti in pošiljati brez plačila trošarine (tj. z odlogom plačila trošarine) samo s posebnim dovoljenjem zadevne državefrdeen .

Če se trošarinski izdelki zaradi nepredvidenih razlogov ali naravnih nesreč uničijo ali izgubijo, še preden jih sprostijo v prosti promet, trošarine ni treba plačati.

Kdo plača trošarino?

Trošarino plača:

 • oseba ali podjetje, ki je „ pooblaščeni imetnik skladišča" na kraju, kjer trošarinske izdelke izdelujejo, predelujejo, skladiščijo, odpremijo in prejmejo,
 • druga oseba (pošiljatelj, prejemnik, prevoznik, tretja oseba, ki predloži zavarovanje za plačilo trošarine itd.), ki povzroči, da blago ni več pod režimom odloga trošarine,
 • oseba, ki prijavi uvoz blaga, če za uvoženo blago ne velja takojšnji režim odloga trošarine.

Prevoz blaga v drugo državo EU brez plačila trošarine

Prodajalec lahko prevaža blago in pri tem ohrani odlog plačila trošarine (trošarino bo plačal kupec v namembni državi, in sicer po stopnji, ki velja v tej državi), če upošteva spodnja pravila.

1. pravilo: zavarovanje za tveganje med prevozom

Država EU, iz katere je blago odpremljeno, zahteva, da je blago zavarovano z garancijo za prevozna tveganja, ki velja v vsej EU.

Garancijo lahko da prodajalec (imetnik skladišča ali registrirani pošiljatelj), prevoznik ali kupec – ali vsi našteti.

Država EU, iz katere je blago odpremljeno, lahko to zahtevo opusti, če se blago prevaža zgolj znotraj njenih meja.

Zavarovanje prav tako ni potrebno pri pošiljanju energentov znotraj meja EU, pod pogojem, da se pošiljajo po morju ali fiksnem cevovodu in se zadevne države članice o tem dogovorijo.

2. pravilo: elektronski trošarinski dokument (e-TD)

Poleg garancije je potreben še elektronski trošarinski dokument (e-TD), ki ga je treba po sistemu gibanja in kontrole trošarinskih izdelkov (EMCS)frdeen poslati pristojnemu trošarinskemu organu v državi prodajalca.

Pristojni organ:

 • preveri podatke v dokumentu e-TD (npr. trošarinsko številko prodajalca in kupca) in pošiljatelju sporoči trošarinsko referenčno oznako,
 • pošlje dokument e-TD pristojnemu organu v državi članici kupca (ta pa ga pošlje kupcu).

Še pred začetkom prevoza je treba natisniti dokument e-TD s trošarinsko referenčno oznako in ga izročiti prevozniku.

Dokument e-TD je mogoče preklicati kadarkoli pred začetkom prevoza. Med prevozom blaga je mogoče po sistemu EMCS spremeniti tudi namembni kraj.

Če sistem EMCS ni na voljo, je mogoče brez plačila trošarine prevažati blago:

 • če je blago opremljeno s papirnim dokumentom, ki vsebuje enake podatke kot e-TD,
 • če prodajalec o tem obvesti pristojni organ v državi, iz katere je blago odpremljeno. V nekaterih državah je treba imeti dovoljenje še pred odpremo blaga.

3. pravilo: prejem blaga

Kupec mora v sistemu EMCS v 5 delovnih dneh potrditi prejem blaga. Potem velja:

 • pristojni organ v namembni državi EU preveri veljavnost potrditve in
 • evidentira poročilo o prejemu in ga pošlje pristojnemu organu v državi odpreme, ta pa prodajalcu.

Ko prodajalec prejme poročilo o prejemu, lahko zahteva sprostitev svojega zavarovanja.

Če prodajalec izpolni ta tri pravila, mu ni treba plačati trošarine v času prevoza blaga.

Pozoren mora biti predvsem na količino blaga, ki je navedena v poročilu o prejemu, saj trošarine ne plača samo za potrjeno količino.

Če se blago med prevozom poškoduje ali izgubi, in to potrdijo pristojni organi v državi, kjer je prišlo do poškodbe ali izgube, je mogoče v dokumentaciji ustrezno spremeniti prejeto in potrjeno količino.

Trošarinska številka poslovnega partnerja

Po sistemu SEED za trošarinska dovoljenja je mogoče preveriti veljavnost trošarinske številke poslovnega partnerja.

Če je trošarinska številka podjetja veljavna, sistem SEED prikaže vse trošarinske izdelke, s katerimi sme podjetje poslovati.

Prodaja posameznikom

Če podjetje trošarinsko blago prodaja neposredno posameznikom in je kraj prodaje njegova država, mora obračunati trošarino po stopnji, ki velja v njegovi državi.

Na potovanju znotraj EU lahko posamezniki brez omejitev kupijo blago in ga vzamejo s seboj, če je kupljeno blago namenjeno osebni rabi in ne prodaji, izjema so le nova vozila. Davek ( DDVdefren in trošarinadefren ) je vključen v ceno izdelka v državi članici nakupa in ga v drugi državi članici ni treba plačati.

Tobak in alkohol

Za nekatere izdelke, ki so predmet trošarine, denimo alkoholne pijače in tobačne izdelke, veljajo posebna pravila. Če te izdelke kupi posameznik v eni državi članici in jih odnese v drugo, se pravilo, da v namembni državi članici ni treba plačati trošarine, uporablja samo v primeru:

 • da blago kupi za svojo osebno rabo ter
 • da blago sam prenese v drugo državo

Države članice morajo pri ugotavljanju, ali je blago namenjeno osebni rabi potnika, upoštevati vse relevantne dejavnike, denimo količino blaga. Države članice lahko določijo tudi mejne količine, ki veljajo za blago za osebno rabo. Mejne količine morajo znašati vsaj:

a) Tobačni izdelki

 • cigarete: 800 kosov
 • cigarilosi (cigare, ki ne tehtajo več kakor 3 g/kos): 400 kosov
 • cigare: 200 kosov
 • tobak za kajenje: 1 kg

b) Alkoholne pijače

 • žgane pijače: 10 l
 • vmesni alkoholni proizvodi: 20 l
 • vino (vključno z največ 60 l penečega vina): 90 l
 • pivo: 110 l

Države EU lahko še omejijo število cigaret za potnike iz držav EU, ki za zdaj ne obračunavajo minimalnih trošarin. Omejitev ne sme biti nižja od 300 cigaret.

Te nižje mejne količine po zdajšnjih podatkih uporabljajo Avstrija, Danska, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija, Slovenija in Švedska za potnike iz Bolgarije, Hrvaške, Latvije, Litve, Madžarske in Romunije.

Spletna prodaja in prodaja na daljavo

Podjetje, ki prodaja trošarinsko blago zasebnim kupcem po spletu, mora plačati trošarino v državi, kjer živi kupec, in po stopnji, ki velja v tej državi.

V večini držav EU je obvezno treba imenovati davčnega zastopnika; k njegovim nalogam spada tudi plačilo trošarine v imenu podjetja, če to dovoli pristojni organ zadevne državefrdeen.

Pred odpremo blaga je treba:

 • obvestiti pristojni organ v namembni državi o dostavi
 • predložiti zavarovanje za plačilo trošarine

Vračilo trošarine

Če je podjetje v svoji državi že plačalo trošarino za prodano blago, lahko zahteva povračilo tega zneska (da se izogne dvojnemu plačilu). V ta namen mora:

 • obvestiti pristojni organ v svoji državi o odpremljenem blagu (in tudi v namembni državi)
 • predložiti dokazilo o plačilu trošarine v namembni državi.

Tobačni izdelki

Pri spletni prodaji tobačnih izdelkov v nekaterih državah EU mora prodajalec:

 • plačilo trošarine v namembni državi dokazati z uporabo davčnih kolkov ali drugih davčnih nalepk,
 • izdelke opremiti z zdravstvenimi opozorili v jeziku namembne države,
 • biti registriran v državi članici njegovega sedeža in v državi članici kupca.

Države članice lahko prepovejo čezmejno prodajo tobačnih izdelkov na daljavo.

Uredbe EU v pripravi

Javna posvetovanja

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: