Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 31/08/2017

Pronalaženje posla u inozemstvu

Državljani država članica imaju pravo tražiti posao u drugim državama članicama

EU vam omogućuje da i dalje primate naknadu za nezaposlenost dok tražite posao u nekoj drugoj državi članici. Saznajte više:

Vidjeti i:

Public consultations