Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 15/05/2017

Työttömyyskorvauksen siirtäminen

Työttömyyskorvausta saadaksesi sinun on yleensä oleskeltava siinä maassa, joka maksaa työttömyyskorvauksesi. Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin lähteä toiseen EU-maahan etsimään töitä ja saada edelleen työttömyyskorvausta siitä maasta, jossa jäit työttömäksi.

Kolmen kuukauden oleskelu ulkomailla

Voit saada työttömyyskorvausta vähintään 3 kuukauden ajan siitä EU-maasta, jossa olit viimeksi töissä. Korvauksen maksamisesta vastaava työvoimatoimisto voi joissakin tapauksissa pidentää korvausjaksoa 6 kuukauteen.

Tämä on mahdollista vain, jos olet

 • kokonaan työtön (et osittain tai tilapäisesti työtön), ja
 • oikeutettu saamaan työttömyyskorvausta siitä maasta, jossa jäit työttömäksi.

Ennen kuin lähdet toiseen maahan, sinun täytyy

 • olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi vähintään neljä viikkoa aiemmin (poikkeukset ovat mahdollisia) sen maan työvoimatoimistossa, jossa jäit työttömäksi
 • hakea oman maasi työvoimaviranomaisilta U2-lomaketta (entistä E303-lomaketta) eli lupaa siirtää työttömyyskorvauksesi ulkomaille.

Lupa koskee vain yhtä maata. Jos haluat siirtää työttömyyskorvauksesi toiseen maahan, sinun on haettava toinen U2-lomake. Kysy työvoimatoimistosta, onko uutta lupaa varten palattava kotimaahan, vai voiko hakemuksen tehdä ulkomailta käsin.

Saapuessasiuuteen oleskelumaahasi sinun täytyy

 • ilmoittautua työnhakijaksi kyseisen maan työvoimaviranomaisille seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin et pysty enää ottamaan vastaan lähtömaasi työvoimatoimistosta tarjottuja töitä
 • toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä U2-lomakkeesi (entinen E303-lomake)
 • annettava lupa tarkistaa samat tiedot, jotka tarkistetaan uudessa oleskelumaassasi työttömyyskorvaukseen oikeutetuilta henkilöiltä, ikään kuin tämä maa vastaisi työttömyyskorvauksesi maksamisesta.

On suositeltavaa ottaa selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on työnhakijana uudessa oleskelumaassasi. Oikeudet ja velvollisuudet saattavat poiketa huomattavasti niistä, joita sinulla oli siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

Sinulle maksetaan sama summa kuin ennenkin suoraan pankkitilille siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

Jos haluat säilyttää oikeutesi työttömyyskorvaukseen, muista palata työttömyyskorvauksesi maksamisesta vastaavaan maahan ennen oikeutesi päättymistä tai viimeistään päättymispäivänä.

Huom. Kroatiasta kotoisin olevien henkilöiden oikeudessa työskennellä eräissä muissa EU-maissa voi olla tilapäisiä rajoituksia.

Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu ulkomailla

Jos haluat oleskella ulkomailla yli kolmen kuukauden ajan, sinun on haettava oleskeluajan pidentämistä sen maan kansallisilta työvoimaviranomaisilta, jossa jäit työttömäksi: lupa voidaan pidentää 6 kuukauden pituiseksi.

Kaikki maat eivät myönnä pidennystä. Kysy kotimaasi työvoimatoimistolta, missä tapauksissa luvan voimassaoloa voidaan jatkaa.

Useimmilla mailla on selkeät kriteerit, joiden perusteella ne voivat myöntää jatkoluvan. Ne voivat esimerkiksi pyytää:

 • todisteita siitä, että olet hakenut töitä ensimmäisten 3 kuukauden aikana
 • todisteita siitä, että mahdollisuutesi löytää työtä ulkomailta ovat paremmat jatkoluvan aikana
 • tietoa työmahdollisuuksista vastaanottavan maan työmarkkinoilla.

Hae oleskeluajan pidentämistä mahdollisimman pian. Oleskeluajan pidentämistä on haettava ennen ensimmäisen kolmen kuukauden jakson päättymistä.

Yhdenvertainen kohtelu

Kun olet ulkomailla työnhaussa, sinulla on samat oikeudet kuin isäntämaasi kansalaisilla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • työhön pääsy
 • työvoimatoimiston tarjoamat tukitoimet
 • työnhakua varten myönnettävä taloudellinen tuki.

Uusi oleskelumaasi ei välttämättä myönnä sinulle eräitä työllistymistä helpottavia taloudellisia tukia – esimerkiksi työttömille henkilöille yrityksen perustamista varten myönnettävää matalakorkoista lainaa – ennen kuin on osoitettavissa, että sinulla on todellinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin. Riittävänä yhteytenä voidaan pitää sitä, että olet ollut kyseisessä maassa kohtuullisen pitkään työnhakijana.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa