Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Rješavanje sporova

Alternativno rješavanje sporova

Ako imate spor s potrošačem, a želite izbjeći sudski postupak, možete se odlučiti za alternativno rješavanje sporovaEnglish. U usporedbi s pokretanjem sudskog postupka alternativno rješavanje sporova obično je brže, jednostavnije i jeftinije. Taj se naziv odnosi na različite načine izvansudskog rješavanja pritužbi. Poznato je i kao posredovanje, mirenje, arbitraža te rješavanje sporova uz pomoć javnog pravobranitelja ili odbora za pritužbe.

Vi ili potrošač zamolite nepristranu treću stranu da se uključi u spor te djeluje kao posrednik između vas; ta nepristrana treća stranka naziva se tijelo za rješavanje sporova. To tijelo može predložiti rješenje pritužbe, nametnuti rješenja objema strankama ili jednostavno okupiti stranke na raspravu o pronalasku rješenja.

U skladu sa zakonodavstvom EU-a države članice ocjenjuju tijela za rješavanje sporova koja moraju ispunjavati brojne zahtjeve kvalitete kako bi se osiguralo da u rješavanju sporova djeluju učinkovito, pošteno, nepristrano, neovisno i transparentno. Obično se spor riješi u roku od 90 dana.

Možete se obratiti tim tijelima u vezi sa svim ugovornim sporovima s klijentima u svim država članicama EU-a. Pronađite tijelo za alternativno rješavanje sporova u svojoj zemlji.

Alternativnim rješavanjem sporova možete izbjeći troškove sudskog postupka te olakšati prodaju robe i usluga u svojoj zemlji ili inozemstvu, putem interneta ili na tradicionalan način. Korisno je i u pogledu održavanja poslovnog ugleda i dobrih odnosa s klijentima.

Internetsko rješavanje sporova

Ta platforma služi samo za sporove između poduzeća i potrošača.

Ako imate spor s potrošačem zbog kupovine putem interneta te želite izbjeći sudski postupak, internetska platforma za rješavanje sporova može vam pomoći da postignete brzo i učinkovito rješenje. Platformom se možete koristiti kako biste podnijeli pritužbu protiv klijenta (primjerice, zbog neplaćanja) ili vaš klijent može podnijeti pritužbu protiv vas.

Ta je interaktivna internetska stranica besplatna i dostupna na svim jezicima EU-a. Jedno od nadležnih tijela za rješavanje sporova prijavljenih na platformi primit će vaš spor i obraditi ga. Svi će se postupci provesti na internetu.

Možete preuzeti informativni grafikon na kojem ćete vidjeti kako funkcionira Platforma za internetsko rješavanje sporova i koje su vaše obveze kao trgovca.

Što moram učiniti?

Ako pritužbu podnesete putem internetske platforme za rješavanje sporova, vi i vaš klijent morate se dogovoriti o alternativnom tijelu za rješavanje sporova koje će je obrađivati. Obratite pozornost na to da svako tijelo za rješavanje sporova ima svoja pravila i postupke te moguće naknade.

Tijekom rješavanja spora tijelo za rješavanje sporova može od vas zatražiti dodatne informacije ili dokumente ili vas pozvati na sastanak.

Možete imenovati predstavnika. To znači da ste od druge osobe zatražili da podnese pritužbu ili prati slučaj u vaše ime.

U bilo kojoj fazi postupka možete zatražiti informacije ili pomoć. Postoji nacionalna kontaktna točka u svakoj zemlji EU-a kojoj se možete obratiti za pomoć u vezi sa svojom pritužbom.

Obratite pažnju na to da se nekim kontaktnim točkama za pomoć možete obratiti samo u vezi s prekograničnim sporovima.

Povezivanje s platformom za internetsko rješavanje sporova

Ako poslujete preko interneta, morate osigurati izravnu poveznicu sa svoje internetske stranice na platformu za internetsko rješavanje sporova. Osim toga, vaša adresa e-pošte mora se jasno vidjeti na vašoj internetskoj stranici.

Ako imate obvezu (na temelju zakona, programa članstva ili ugovora) obratiti se određenom tijelu za rješavanje sporova, potrebno je:

  • obavijestiti potrošače – putem svoje internetske stranice – o tom tijelu za rješavanje sporova te ga navesti u svojim uvjetima poslovanja
  • obavijestiti potrošače o platformi za internetsko rješavanje sporova u svojim uvjetima poslovanja i u promotivnim ponudama koje šaljete e-poštom.

S platformom za internetsko rješavanje sporova možete se povezati i klikom na naše internetske transparenteEnglish.

 

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge države članice EU-a.

Europski ombudsman

Podnesite pritužbu u vezi s institucijom, tijelom, uredom ili agencijom EU-a.