Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2020-07-29

Duomenų naudojimas, saugojimas ir perdavimas

Paveikė „Brexit’as“?

Individualūs asmenys, verslo įmonės ar organizacijos turi teisę naudoti, rinkti, saugoti, perduoti ar valdyti ne asmens duomenis ir naudotis duomenų centrais ar debesijos paslaugomis bet kurioje ES (Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine) vietoje.

Tai gali padėti išvengti bet kokio galimo išlaidų dubliavimo. Pavyzdžiui, savo IT infrastruktūrą galima sutelkti vienoje ES šalyje, net jei veikla vykdoma daugelyje šalių.

Kas yra ne asmens duomenys?

Ne asmens duomenys – tai informacija, kuri negali būti susieta su nustatytu arba galimu nustatyti asmeniu, pavyzdžiui, tai duomenys:

Asmens duomenys ir mišrūs duomenų rinkiniai

Asmens ir ne asmens duomenų tvarkymo taisyklės skiriasi. Daugiau informacijos apie asmens duomenis ir duomenų apsaugos taisykles galima rasti BDAR puslapyje.

Asmens ir ne asmens duomenys dažnai renkami ir saugomi kartu – tai vadinama mišriais duomenimis. Tvarkant mišrius duomenų rinkinius reikia užtikrinti tokio paties lygmens apsaugą, kaip ir tvarkant asmens duomenis. Sužinokite daugiau apie mišrius duomenų rinkinius ir kaip juos tvarkyti.

Savo duomenis galima saugoti bet kurioje ES vietoje, įskaitant ir debesijos serverius

Išskyrus toliau paaiškinus išimtinius atvejus, galima rinktis, kurioje vietoje saugoti ar tvarkyti duomenis.

Jeigu duomenims saugoti naudojamasi debesijos paslaugomis, turėtų būti galima nesunkiai pakeisti debesijos paslaugų teikėjus arba perkelti duomenis atgal į savo pačių IT sistemas.

Kad būtų galima tai užtikrinti, keli debesijos paslaugų teikėjai įsipareigojo laikytis Debesijos paslaugų teikėjų keitimo ir duomenų perkėlimo (SWIPO) elgesio kodekso. Daugiau informacijos apie tai pateikiama čiaen.

Laisvo duomenų judėjimo ES apribojimai

Išimtiniais atvejais ES šalys gali turėti galimybę taikyti tam tikrų duomenų buvimo vietos apribojimus, tačiau tik tuo atveju, jei tai pagrįsta visuomenės saugumo sumetimais, pavyzdžiui, kai duomenys susiję su vykdomais kovos su terorizmu tyrimais arba kai dėl duomenų praradimo galėtų įvykti rimta eismo nelaimė (pvz., skrydžių valdymo duomenų atveju).

Patikrinkite, ar šalis, kurioje esate įsisteigę arba kurioje ketinate plėsti savo verslą, taiko kokius nors duomenų saugojimo užsienyje apribojimus.

Pasirinkite šalį

 • Austrija*at
 • Belgija*be
 • Bulgarija*bg
 • Kroatija*cr
 • Kipras*cy
 • Čekija*cz
 • Danijadken
 • Estija*ee
 • Suomijafifisven
 • Prancūzija*fr
 • Vokietija*de
 • Graikija*gr
 • Vengrija*hu
 • Islandija*is
 • Airija*ie
 • Italija*it
 • Latvija*lv
 • Lichtenšteinas*li
 • Lietuva*lt
 • Liuksemburgas*lu
 • Malta*mt
 • Nyderlandai*nl
 • Norvegija*no
 • Lenkijaplen
 • Portugalija*pt
 • Rumunija*ro
 • Slovakija*sk
 • Slovėnijasisl
 • Ispanijaeses
 • Švedijasesv
 • Šveicarija*ch
 • Jungtinė Karalystė*uk

Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie kitas duomenų naudojimo, saugojimo ir perdavimo taisykles konkrečioje šalyje arba apie reglamentą, jos galite teirautis nacionaliniuose informacijos centruose.

Dalijimasis duomenimis su kompetentingomis institucijomis

Kompetentingai institucijai pateikus teisėtą prašymą susipažinti su jūsų duomenimis, šiuos duomenis privalu jai pateikti, net jei jie tvarkomi ar saugomi kitoje ES šalyje. Už tokio prašymo nevykdymą gali būti skiriamos nacionalinėje teisėje nustatytos baudos.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Choose country

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: