Navigointipolku

Päivitetty : 30/08/2016

Hyödyllisiä lomakkeita sosiaaliturvan varmistamiseksi

Lomakkeita sosiaaliturvan ja etuisuuksien todistamiseen muutettaessa EU-maasta toiseen

Näillä lomakkeilla voit todistaa oikeutesi EU:n kansalaisena, joka asuu ja/tai on töissä oman maansa ulkopuolisessa EU-maassa tai joka on asunut tai ollut töissä sellaisessa.

Tällä sivulla esitellyt lomakkeet ovat kansallisuudestasi riippumatta päteviä, jos asut laillisesti jossain EU-maassa.

Lomake

Tarkoitus

Myöntävä viranomainen ja käyttö

A1

 (ennen

  E 101

  E 103)

Todistus sovellettavasta lainsäädännöstä. Todistaa, että maksat sosiaaliturvamaksuja johonkin toiseen EU-maahan, jos olet ulkomaille lähetetty työntekijä tai työskentelet useissa maissa samaan aikaan.

Lomakkeen myöntää kotimaasi sosiaaliturvalaitos.

S1

 (ennen

  E 106,

  E 109

  ja

  E 121  edelleen käytössä joissakin maissa)

Todistus sairaanhoito-oikeudesta, jos asut eri maassa kuin siinä, jossa olet vakuutettu. Hyödyllinen rajatyöntekijöille, eläkeläisille ja virkamiehille sekä heidän huollettavilleen.

Tiedustele maasi sairausvakuutusviranomaiselta, mikä laitos myöntää S1-lomakkeen.

Lähetä lomake asuinmaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

S2

 (ennen

  E 112)

Lupa saada suunniteltua sairaanhoitoa jossain toisessa EU- tai EFTA-maassa. Sinulla pitäisi olla samat oikeudet hoitoon kuin kyseisen maan asukkailla. Osa kustannuksista on mahdollisesti maksettava etukäteen.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake sen maan sairausvakuutusviranomaiselle, johon olet menossa hoitoon.

S3

Todistus oikeudesta sairaanhoitoon aikaisemmassa työskentelymaassasi. Hyödyllinen eläkkeelle jääneille rajatyöntekijöille, jotka eivät ole enää vakuutettuja entisessä työskentelymaassaan.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake sen maan sairausvakuutusviranomaiselle, jossa kävit töissä rajatyöntekijänä.

U1

 (ennen

  E 301)

Selvitys vakuutusajanjaksoista, jotka otetaan huomioon työttömyysetuuksia laskettaessa.

Julkinen työvoimapalvelu tai toimivaltainen sosiaaliturvalaitos siinä maassa, jossa olet viimeksi työskennellyt.

Lähetä lomake sen maan julkiseen työvoimapalveluun, jossa haluat saada työttömyysetuuksia.

U2

 (ennen

  E 303)

Lupa saada edelleen työttömyysetuutta, kun etsit työtä toisesta maasta.

Julkinen työvoimapalvelu tai toimivaltainen sosiaaliturvalaitos siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

Lähetä lomake sen maan julkiseen työvoimapalveluun, jossa haet työtä.

U3

Selvitys olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta. Lomakkeella ilmoitetaan muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa etuuksien maksamiseen, ja se on tarkoitettu sen maan työvoimaviranomaiselle, joka etuuksia maksaa.

Julkinen työvoimapalvelu maassa, jossa haet työtä U2-lomakkeen pohjalta.

DA1

 (ennen

  E 123)

Oikeuttaa saamaan sairaanhoitoa erityisehdoin, jotka on tarkoitettu pelkästään työtapaturmille ja työperäisille sairauksille toisessa EU-maassa.

Sairausvakuutuksesta vastaava viranomainen.

Lähetä lomake oleskelumaasi sairausvakuutusviranomaiselle.

P1

Yhteenveto eläkepäätöksistä, joita eri tahot EU-maissa ovat tehneet vanhuus-, lesken- tai työkyvyttömyyseläkettä koskevista hakemuksistasi.

Eläkeviranomainen, jolle olet tehnyt eläkehakemuksen.

Se antaa yhteenvedon saatuaan tiedot päätöksistä eri viranomaisilta, jotka ovat käsitelleet hakemustasi.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.