Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Intelektinė nuosavybė

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Pagrindiniai intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Intelektinės nuosavybės teisės

Pramoninės nuosavybės teisės

Lietuvoje galima gauti patentą trimis būdais:

Nacionaliniu būdu – tiesioginis kreipimasis į Valstybinį patentų biurą

Regioniniu būdu – tam tirki susitarimai suteikia galimybę įregistruoti patentą grupėje šalių, kurios yra pasirašiusios atitinkamą susitarimą. Pareiškėjas, suinteresuotas įgyti apsaugą šiose šalyse, turi galimybę pateikti vieną paraišką atitinkamoje regioninėje intelektinės nuosavybės tarnyboje.

Regioninės intelektinės nuosavybės tarnybos patentams yra šios:

Tarptautiniu būdu – Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija  (WIPO) administruoja Patentinės kooperacijos sutartis (PCT) siūlo galimybę paduoti vieną patento paraišką išradimo apsaugai bet kurioje, keliose arba visose PCT šalyse narėse. Tam, kad įmonė galėtų pasinaudoti PCT sistema, ji faktiškai turi vykdyti pramoninę arba komercinę veiklą vienoje iš šių šalių. Paraiška gali būti pateikta arba nacionalinei, arba regioninei patentų tarnybai ir/arba WIPO esančiai PCT paraiškas priimančiai tarnybai.

Išskirtines dizaino teises galima gauti:

 • Nacionaliniu būdu- tiesiogiai kreipiantis į Valstybinį patentų biurą;
 • Regioniniu būdu- pagal ES Tarybos reglamentą dėl Bendrijos dizainų - dizainai, užregistruoti ES Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (VRDT), yra saugomi Lietuvoje;
 • Tarptautiniu būdu - pagal Hagos sutartį dėl tarptautinio pramoninio dizaino Ženevos akto.

Šiuo metu Lietuvoje galima įregistruoti išskirtines teises į prekės ženklą trim būdais:

 • nacionaliniu būdu - tiesioginis kreipimasis į Valstybinį patentų biurą;
 • regioniniu būdu - pagal ES Tarybos reglamentą dėl Bendrijos prekės ženklo - prekės ženklas, registruojamas VRDT kaip Bendrijos prekės ženklas ir yra saugomas Lietuvoje;
 • tarptautiniu būdu - Madrido sutartis dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo apima Lietuvą.

Autorinės teisės

Autorių ir gretutinių teisių apsaugą Lietuvoje reguliuoja Autorių ir gretutinių teisių įstatymas.

Šis Įstatymas nustato:

 • autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises);
 • atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises);
 • duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
 • autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą.

Apsaugoti autorių teises nereikalingos jokios specialios procedūros. Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinį atsiranda jį sukūrus.

Autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.

Gretutinės teisės galioja 50 metų po atlikimo, įrašo padarymo, transliacijos viešo perdavimo dienos.

Duomenų bazių gamintojų teisės saugomos 15 metų po duomenų bazės sudarymo datos.

Intelektinės apsaugos institucijos

Šios institucijos atsako už intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje:

Intelektinės nuosavybės apsauga užsienyje

Seimas ratifikavo Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, kuris nustato galimybę registruoti pramoninį dizainą Lietuvoje tarptautiniu mastu.

Autorių teisių ir gretutinių teisių srityje Lietuva yra ratifikavusi šias tarptautines konvencijas ir sutartis:

 • Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos;
 • Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos;
 • Ženevos konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo;
 • Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis;
 • Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis.

Prie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Lietuva prisijungė 1992 m. balandžio mėnesį.

Kova su klastojimu ir piratavimu

Intelektinės nuosavybės teisių gynimas Lietuvoje yra įgyvendinamas taikant civilines, administracines ir baudžiamojo poveikio priemones.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos Intelektinės nuosavybės apsaugos skyrius atlieka intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų tyrimus bei juos koordinuoja nacionaliniu mastu.

Generalinė prokuratūra iškelia ir tiria baudžiamąsias bylas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų srityje bei perduoda jas teisminiam nagrinėjimui.

Valstybės institucijos aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis asociacijomis (pavyzdžiui, Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija (LANVA)).

Nuosavybės teisės skatina investicijas į naujoves ir mokslinius tyrimus.

Administracinės procedūros

Registracija

Prašymai dėl patentų turi būti pateikti per patentinį patikėtinį, registruotą Valstybiniame patentinių patikėtinių registre.

Bendrijos prekės ženklo registravimas

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugai registracija nėra taikoma, autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinį atsiranda jį sukūrus.

Pažymėjimų gavimas

Patentinę paraišką sudaro:

 • prašymas išduoti patentą;
 • išradimo aprašymas;
 • vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis;
 • brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;
 • referatas;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;
 • pareiškimas dėl autorystės.

Jei paraišką paduoda pareiškėjo paskirtas atstovas ar patentinis patikėtinis, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas atstovui ar patentiniam patikėtiniui.

Ištekliai

Valstybinis patentų biuras   registro duomenis skelbia oficialiajame  biuletenyje (Išradimai, dizainas, prekių ženklai) elektronine forma:

Lietuvos technikos biblioteka teikia pramoninės nuosavybės paslaugas.

Konsultacijas išradimų klausimais taip pat teikia Patentinės informacijos centras. Patentinės informacijos centro pagrindinis tikslas yra patentinės informacijos skleidinimas visuomenejė. Patentinės informacijos centruose galima rasti šią informaciją:

 • Susipažinti su Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų išradimais, prekių ženklais ir dizainu;
 • Atlikti dokumentų paiešką interneto duomenų bazėse;
 • Užsisakyti patentų ir prekių ženklų paieškas;
 • Užsiprenumeruoti oficialius leidinius;
 • Konsultuotis informacijos paieškos ir patentų komercializavimo klausimais:

Duomenų bazės su Lietuvos patentais, Europos patentais, galiojančiais Lietuvoje, ir Lietuvos dizainais ir prekės ženklais, taip pat patentų, prekių ir paslaugų klasifikatoriai siūlomi lietuvių kalba.

Lietuvos patentinių prašymų ir patentų aprašymai buvo pateikiami ESPACE PRECES 1998-2010 m., kurioje yra informacija apie patentinius dokumentus iš Lietuvos, taip pat iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, Čekijos, Vengrijos, Latvijos, Rumunijos ir Slovakijos. Nuo 2010 m. liepos 1 d. yra leidžiamas VPB oficialus biuletenis elektronine forma.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)