Tarkistettu viimeksi: 08/04/2020

Yhdenvertainen kohtelu ja vapaa liikkuvuus

Brexitin vaikutukset

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Työnantajalla on oikeus palkata työntekijöitä mistä tahansa EU-maasta. Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Heitä ei saa syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden perusteella. Muiden EU-maiden kansalaisille on tarjottava myös samat työehdot (esim. palkka ja palkallinen vuosiloma) kuin kotimaisille työntekijöille. EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa.

Kroatian kansalaisilta saatetaan kuitenkin edelleen vaatia työlupa Itävallassa, ja joiltakin EU-kansalaisilta vaaditaan puolestaan työlupa Kroatiassa. Lisätietoa työluvista EU:ssa.

Toisesta EU-maasta tulevaa työnhakijaa voidaan pyytää todistamaan työn edellyttämä kielitaito, mutta kielitaitovaatimusten on oltava kohtuullisia suhteessa työtehtävään.

Laki kieltää myös syrjinnän, jonka perusteena on:

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden rekrytointiin voi saada apua EURES-portaalin kautta.

EURES-palvelusta voi myös saada neuvoja naapurimaan puolelta päivittäin työhön tulevien työntekijöiden hallinnollisen aseman suhteen.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Yrityksiin sovellettavia EU-sääntöjä koskevaa neuvontaa / Apua viranomaisasiointiin liittyvien ongelmien ratkaisuun

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: