Navigointipolku

Päivitetty : 20/04/2016

work

Työttömyyskorvauksen siirtäminen

Työttömyyskorvausta saadaksesi sinun on yleensä oleskeltava siinä maassa, joka maksaa työttömyyskorvauksesi. Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin lähteä toiseen EU-maahan etsimään töitä ja saada edelleen työttömyyskorvausta siitä maasta, jossa jäit työttömäksi.

Voit saada työttömyyskorvausta vähintään 3 kuukauden ajan siitä EU-maasta, jossa olit viimeksi töissä. Korvauksen maksamisesta vastaava työvoimatoimisto voi joissakin tapauksissa pidentää korvausjaksoa 6 kuukauteen.

Tämä on mahdollista vain, jos olet

  • kokonaan työtön (et osittain tai tilapäisesti työtön), ja
  • oikeutettu saamaan työttömyyskorvausta siitä maasta, jossa jäit työttömäksi.

Ennen kuin lähdet toiseen maahan, sinun täytyy

  • olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi vähintään neljä viikkoa aiemmin (poikkeukset ovat mahdollisia) sen maan työvoimatoimistossa, jossa jäit työttömäksi
  • hakea oman maasi työvoimaviranomaisilta U2-lomaketta ( entistä E303-lomaketta) eli lupaa siirtää työttömyyskorvauksesi ulkomaille.

Lupa koskee vain yhtä maata. Jos haluat siirtää työttömyyskorvauksesi toiseen maahan, sinun on haettava toinen U2-lomake. Kysy työvoimatoimistosta, onko uutta lupaa varten palattava kotimaahan, vai voiko hakemuksen tehdä ulkomailta käsin.

Saapuessasi uuteen oleskelumaahasi sinun täytyy

  • ilmoittautua työnhakijaksi kyseisen maan työvoimaviranomaisille seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin et pysty enää ottamaan vastaan lähtömaasi työvoimatoimistosta tarjottuja töitä
  • toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä U2-lomakkeesi (entinen E303-lomake)
  • antaa lupa tarkistaa samat tiedot, jotka tarkistetaan uudessa oleskelumaassasi työttömyyskorvaukseen oikeutetuilta henkilöiltä, ikään kuin tämä maa vastaisi työttömyyskorvauksesi maksamisesta.

On suositeltavaa ottaa selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on työnhakijana uudessa oleskelumaassasi. Oikeudet ja velvollisuudet saattavat poiketa huomattavasti niistä, joita sinulla oli siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

Sinulle maksetaan sama summa kuin ennenkin suoraan pankkitilille siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

Jos haluat säilyttää oikeutesi työttömyyskorvaukseen, muista palata työttömyyskorvauksesi maksamisesta vastaavaan maahan ennen oikeutesi päättymistä tai viimeistään päättymispäivänä.

Huomaa, että Kroatiasta kotoisin olevien henkilöiden oikeutta työskennellä eräissä muissa EU-maissa on tilapäisesti rajoitettu.

Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu ulkomailla

Jos haluat oleskella ulkomailla yli kolmen kuukauden ajan, sinun on haettava oleskeluajan pidentämistä sen maan kansallisilta työvoimaviranomaisilta, jossa jäit työttömäksi, ja perusteltava hakemuksesi. On tärkeää saada viranomaiset uskomaan, että sinulla on oikeasti mahdollisuus saada töitä isäntämaastasi. Muussa tapauksessa oleskeluaikasi pidentäminen saatetaan evätä.

Hae oleskeluajan pidentämistä mahdollisimman pian. Oleskeluajan pidentämistä on haettava ennen ensimmäisen kolmen kuukauden jakson päättymistä.

Yhdenvertainen kohtelu

Kun olet ulkomailla työnhaussa, sinulla on samat oikeudet kuin isäntämaasi kansalaisilla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • työn vastaanottaminen
  • työvoimatoimiston tarjoamat tukitoimet
  • työnhakua varten myönnettävä taloudellinen tuki.

Uusi oleskelumaasi ei välttämättä myönnä sinulle eräitä työllistymistä helpottavia taloudellisia tukia - esimerkiksi työttömille henkilöille yrityksen perustamista varten myönnettävää matalakorkoista lainaa [mdash] ennen kuin on osoitettavissa, että sinulla on todellinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin. Todelliseksi yhteydeksi saatetaan katsoa esimerkiksi maassa oleskelu ja kohtuullisen ajan kestänyt työnhaku.

Etsitkö töitä ulkomailta?
Haettavana avointa työpaikkaa
Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.