Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-12-23

Atleidimas iš darbo

Kolektyvinis atleidimas iš darbo

Jei jūsų įmonė patiria ekonominių sunkumų ir svarstote darbuotojų atleidimo iš darbo galimybę, turėtumėte žinoti su kolektyviniu atleidimu susijusias savo pareigas.

Kas laikoma kolektyviniu atleidimu iš darbo?

Ar atleidimas iš darbo laikomas kolektyviniu, priklauso nuo bendro darbuotojų skaičiaus ir kiek jų ketinate atleisti.

Bendras darbuotojų sk.

Atleistinų darbuotojų sk.

Laikotarpis iki atleidimo iš darbo

20-100

Ne mažiau kaip 10

30 kalendorinių dienų

100-300

Ne mažiau kaip 10 %

30 kalendorinių dienų

300 arba daugiau

Ne mažiau kaip 30

30 kalendorinių dienų

 

Kai kuriose ES šalyse kolektyvinio atleidimo iš darbo taisyklėmis darbuotojai apsaugomi labiau ir gali būti nustatyti mažesni ribiniai skaičiai negu nurodyta pirmiau.

Jūsų pareiga informuoti ir konsultuotis

Jei planuojate kolektyvinį atleidimą iš darbo, privalote prieš pakankamai laiko pradėti konsultacijas su darbuotojų atstovais ir jiems raštu pranešti:

  • kolektyvinio atleidimo priežastis,
  • atleisimų darbuotojų skaičių,
  • esamų darbuotojų skaičių,
  • per kiek laiko darbuotojai bus atleidžiami,
  • atleisimų darbuotojų atrankos kriterijus.

Šią informaciją raštu turėtumėte pateikti ir savo šalies valdžios institucijai.

Kada taisyklės netaikomos

Informuoti apie kolektyvinį atleidimą iš darbo ir dėl jo konsultuotis nėra privaloma:

  • jei darbuotojai dirba pagal terminuotas darbo sutartis, nebent atleidimas numatomas prieš pasibaigiant jų terminui;
  • jei darbuotojai dirba viešojo administravimo įstaigose.

Konsultuodamiesi su darbuotojų atstovais turėtumėte aptarti įvairius būdus, kaip išvengti kolektyvinio atleidimo iš darbo, arba, jei tai neįmanoma, kaip pasiekti, kad būtų atleista mažiau darbuotojų. Turėtų būti deramasi ir dėl socialinių priemonių atleistiems darbuotojams perkvalifikuoti ar perkelti į kitą darbą.

Kada galima atleisti iš darbo

Jeigu, pasikonsultavę su darbuotojų atstovais, nusprendžiate darbuotojus atleisti, apie tai turite raštu pranešti savo šalies kompetentingai valdžios institucijai.

Pagal nacionalinę teisę tokios pareigos gali būti nereikalaujama laikytis, jeigu kolektyvinio atleidimo iš darbo priežastis - jūsų verslo veiklos nutraukimas teismui priėmus sprendimą.

Kolektyvinis atleidimas iš darbo gali būti vykdomas ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai išsiunčiate raštišką pranešimą kompetentingai institucijai. Šis laikotarpis skirtas ieškoti problemų, kylančių dėl atleidimo iš darbo, sprendimų. ES šalys tam tikrais atvejais gali numatyti trumpesnį arba ilgesnį - iki 60 dienų - laikotarpį.

Darbuotojų teisės, kai įmonė perimama

Kai perimate įmonę, įgyjate su atitinkamais darbuotojais susijusių pareigų. ES taisyklėmis nustatomi minimalūs reikalavimai. Pažymėtina, kad kai kuriose ES šalyse taisyklės gali būti palankesnės darbuotojams.

Automatiškos teisės atleisti iš darbo neturite

Perėmę visą įmonę arba jos dalį automatiškai neįgyjate teisės atleisti darbuotojų. Visos darbo sutartyse nustatytos teisės ir pareigos, galiojančios įmonės perėmimo dieną, perkeliamos jums.

Be to, turėsite toliau laikytis bet kurios jau galiojančios kolektyvinės sutarties sąlygų, kol ji bus nutraukta, baigs galioti arba įsigalios nauja sutartis. Laikotarpis, kurį jūs privalote laikytis galiojančios sutarties sąlygų, kai kuriose ES šalyse gali būti sutrumpintas, bet privalo būti ne trumpesnis kaip 1 metai.

Tačiau jei dėl ekonominių, techninių ar organizacinių aplinkybių reikia darbo jėgos pokyčių, darbuotojus atleisti galite.

Išimtys

Jeigu pagal nacionalinę teisę nenumatyta kitaip, neprivalote perimti ankstesnio darbdavio pareigų dėl darbuotojų teisių į senatvės, invalidumo pašalpas arba pensiją netekus maitintojo pagal papildomas bendrovės arba kelių bendrovių pensijų sistemas, nepriklausančias įstatymų numatytoms valstybinėms socialinės apsaugos sistemoms.

Jei perimate įmonę, kuriai iškelta bankroto ar nemokumo byla ir kurios turtą pavesta likviduoti kompetentingai valdžios institucijai, pirmiau nurodytos taisyklės negalioja, nebent pagal nacionalinę teisę reikalaujama kitaip.

Kolektyvinės teisės perėmus įmonę

Darbuotojų atstovai

Jei perimate įmonę, bet išlaikote jos autonomiškumą, turi būti išlaikytas darbuotojų atstovų statusas ir funkcija. Jei įmonė nebeveikia autonomiškai, privaloma pasirūpinti, kad darbuotojams ir toliau būtų tinkamai atstovaujama, kol bus paskirti nauji darbuotojų atstovai.

Pareiga informuoti ir konsultuotis

Darbuotojų atstovams ir kai kuriais atvejais patiems darbuotojams būtina pranešti:

  • įmonės perdavimo datą ir priežastis;
  • apie įmonės perdavimo teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojams;
  • apie bet kokias planuojamas darbuotojams skirtas priemones.

Dėl bet kurių numatytų su darbuotojais susijusių priemonių privaloma prieš pakankamai laiko pasikonsultuoti su darbuotojų atstovais.

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.