Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare : 08/10/2018

Norme și specificații referitoare la produse

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

La nivelul UE, există standarde și specificații tehnice pentru anumite categorii de produseen. Atunci când există specificații UE pentru produsele pe care le comercializați, trebuie să vă asigurați că acestea le respectă înainte de a fi vândute pe teritoriul UE.

Serviciul de asistență pentru comerț: cerințe UE privind produsele

În prezent, aproximativ 85 % din normele referitoare la produse sunt armonizate la nivelul UE. Aceasta înseamnă că în toate țările din UE se aplică aceleași norme. Pentru a afla care sunt cerințele referitoare la produsele dumneavoastră, consultați baza de date a Serviciului de asistență pentru comerțen.

Baza de date a Serviciului de asistență pentru comerț oferă informații despre:

Norme privind produsele în țările UE

În cazul în care nu există specificații la nivelul UE (aproximativ 15 % din normele privind produsele nu sunt armonizate la nivelul UE), este posibil să existe specificații naționale, diferite de la o țară la alta. În astfel de cazuri, trebuie să respectați doar normele valabile în țara dumneavoastră. Nicio țară nu vă poate interzice să vă comercializați produsele și nu vă poate obliga să le modificați sau să faceți teste suplimentare, atâta timp cât puteți dovedi că ele îndeplinesc toate cerințele tehnice și de calitate din țara dumneavoastră și oferă un nivel similar de siguranță: acesta este principiul recunoașterii reciproce.

Dacă produsele dumneavoastră nu sunt recunoscute în altă țară, puteți contacta serviciile noastre de asistență și consiliere.

Guvernele statelor membre sunt obligate să publice normele naționale: puteți să le consultați și să aflați mai multe despre principiul recunoașterii reciproce în baza de date TRIS pentru normele nearmonizate.

În special, normele naționale ar putea fi diferite în ceea ce privește cerințele referitoare la:

Pentru a afla ce norme tehnice se aplică anumitor produse în fiecare stat membru sau pentru a obține datele de contact ale autorităților naționale competente, consultați lista punctelor de contact pentru produseen.

Limbile utilizate pentru etichetarea produselor

Dacă vindeți altor întreprinderi - și nu consumatorilor finali - nu există nicio obligație de a utiliza o anumită limbă pentru produsele dumneavoastră. Pentru vânzările către consumatorii finali, ați putea fi obligați să utilizați limba națională a țării în care doriți să exportați.

Restricții bazate pe normele naționale

Dacă produsele dumneavoastră prezintă un risc la adresa interesului public (în special pe motive care țin de protecția sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, de protecția mediului, de moralitate sau de securitatea publică), s-ar putea să nu vi se permită să le exportați liber. Produsele dumneavoastră ar putea fi interzise dacă țara în care intenționați să le exportați poate dovedi că propriile sale cerințe tehnice sunt esențiale sau obligatorii și că produsele dumneavoastră nu sunt echivalente în ceea ce privește nivelul de siguranță vizat.

Teme conexe

Legislaţia UE

Consultaţii publice

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: