Navigacijski put

Ažurirano : 20/08/2015

living-abroad

Članovi obitelji zaposlenih i umirovljenika koji nisu državljani države članice EU-a

Ako ste građanin EU-a i preselili ste se u drugu državu članicu EU-a kako biste ondje živjeli ili radili, zahvaljujući pravilima EU-a vaša obitelj može vam se lakše pridružiti. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o tome kako vam se članovi vaše obitelji mogu pridružiti.

Iako ste građanin EU-a, pravila EU-a ne primjenjuju se ako se niste preselili u drugu državu članicu EU-a i ako živite u matičnoj zemlji. U tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila.

Moj bračni drug / djeca / roditelji
Moj bračni drug / djeca / roditelji

Saznajte o pravima članova obitelji iz trećih zemalja koji žele živjeti u vašoj novoj državi.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u drugoj državi članici. Ako ostaju kraće od tri mjeseca, potrebna im je samo valjana putovnica, a u nekim slučajevima, ovisno o matičnoj državi, i ulazna viza.

Više o zahtjevima i iznimkama za ulazne vize.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite trebaju li članovi vaše obitelji iz trećih zemalja ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka iz trećih zemalja u razumnom roku od dolaska prijave svoju prisutnost. Ako to ne učine, može im se izreći, primjerice, novčana kazna.

Prije odlaska u drugu državu kod nacionalnih nadležnih tijela saznajte o rokovima i relevantnim uvjetima za prijavu prisutnosti.

Vaš bračni drug, djeca ili roditelji trebaju uvijek sa sobom imati svoje putovnice.

U određenim državama članicama može ih se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako ostave putovnicu kod kuće, ali ne mogu samo zbog toga biti protjerani.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi s vašom rodbinom ili partnerom potrebno je postupati kao s državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Čak i ako su ondje kao turisti, ne smiju im se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima ili pri kupnji prijevoznih karata itd.

Iznimka: Ako ste umirovljenik, nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju potpore dohotku vama i vašoj obitelji tijekom prva tri mjeseca boravka.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima, nadležna tijela nove države mogu donijeti odluku o protjerivanju vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda iz trećih zemalja zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da su ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Radnici

Ako radite u drugoj državi kao zaposlena, samozaposlena osoba ili osoba upućena na rad, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja mogu ondje boraviti s vama bez potrebe za ispunjavanjem drugih uvjeta.

Umirovljenici

Ako ste umirovljenik i živite u drugoj državi, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja mogu ondje živjeti s vama ako za sebe i vašu čitavu obitelj imate sljedeće:

 • dovoljne prihode da živite bez potpore dohotku
 • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u toj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Boravišna iskaznica

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja moraju zatražiti boravišnu iskaznicu od nadležnih tijela (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od 3 mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji iz trećih zemalja.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi, s vašim bračnim drugom, djecom, unucima, roditeljima ili bakom i djedom iz trećih zemalja potrebno je postupati kao s njezinim državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći i prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Zahtjev za napuštanje zemlje ili protjerivanje

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u drugoj državi članici pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju, ali ih ne mogu protjerati.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje moraju im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Primjer

I članovi vaše obitelji koji nisu državljani država članica imaju prava u EU-u

Irina je Njemica i živi u Ujedinjenoj Kraljevini. Njezina majka je Ruskinja i zatražila je boravišnu iskaznicu u Ujedinjenoj Kraljevini, zbog čega je morala predati svoju putovnicu.

Britanska nadležna tijela obavijestila su Irinu da bi izdavanje boravišne iskaznice moglo potrajati do godinu dana. Irinina se majka brinula da neće moći otputovati u Rusiju tijekom božićnih blagdana ili da se neće moći vratiti u Ujedinjenu Kraljevinu ako joj ne vrate putovnicu na vrijeme.

U stvarnosti, prema pravima boravka za članove obitelji iz trećih zemalja, britanska nadležna tijela morala su izdati dozvolu boravka u roku od šest mjeseci i nisu smjela zadržati putovnicu tijekom tog razdoblja.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, a dotad ste zakonito ondje živjeli, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja smiju ostati u toj državi ako su ondje živjeli najmanje godinu dana prije vaše smrti.

Članovi vaše obitelji iz trećih zemalja moraju također ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica kako bi mogli ondje ostati.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Razvod

Ako se razvedete u drugoj državi gdje još niste stekli pravo na stalni boravak (za što je uglavnom potrebno ondje živjeti pet godina), vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili djed i baka iz trećih zemalja smiju ondje ostati ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • žive ondje već najmanje godinu dana i
 • vaš je brak trajao najmanje tri godine prije pokretanja brakorazvodne parnice.

Članovi vaše obitelji iz trećih zemalja moraju također ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica kako bi mogli ostati.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Stalni boravak

Nakon što su živjeli u drugoj državi članici pet godina bez prekida, vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja automatski stječu pravo na stalni boravak ondje bez obveze za ispunjavanjem dodatnih uvjeta. Mogu ostati koliko žele, čak i ako nisu zaposleni ili im je potrebna potpora dohotku.

Smatra se da su u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • duže odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od najviše 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće i poroda, teške bolesti, zaposlenja, strukovnog obrazovanja ili upućivanja na rad u drugu državu.

Uživaju ista prava, koristi i prednosti koja imaju i državljani te države članice.

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države duže od dvije godine zaredom.

Radnici

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste radili kao zaposlena ili samozaposlena osoba i gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, s vašom rodbinom/partnerom koji su živjeli s vama kao članovi obitelji može se posebno postupati. To može uključivati izdavanje dozvole za stalni boravak u sljedećim slučajevima:

 • vaša je smrt nastupila zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
 • kada je smrt nastupila, živjeli ste u toj državi bez prekida najmanje dvije godine.

Iskaznica o stalnom boravištu

Saznajte kako se vašem bračnom drugu, djeci, unucima, roditeljima ili djedu i baki iz trećih zemalja može izdati iskaznica o stalnom boravištu kako bi se potvrdilo njihovo pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Zahtjev za napuštanje zemlje ili protjerivanje

Vaš bračni drug, djeca, unuci, roditelji ili baka i djed iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u vašoj državi pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju, ali ne mogu biti protjerani.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje moraju im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Moj registrirani partner
Moj registrirani partner

Neke države članice postupaju s registriranim partnerstvima na isti način kao s bračnim parovima. U tom slučaju saznajte više o primjenjviim pravima i uvjetima boravka za bračne drugove iz trećih zemalja.

U drugim državama članicama registrirano partnerstvo ne smatra se istovjetnim braku. U tom slučaju saznajte više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu iz trećih zemalja.

Saznajte više o priznavanju registriranih partnerstava u Europi.

Moja ostala rodbina / Neregistrirani partner
Moja ostala rodbina / Neregistrirani partner

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Vaš partner i rodbina smiju živjeti s vama u drugoj državi članici. Ako ostaju kraće od tri mjeseca, potrebna im je samo valjana putovnica, a u nekim slučajevima, ovisno o matičnoj državi, i ulazna viza.

Više o zahtjevima za ulazne vize i mogućim iznimkama.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu saznajte trebaju li članovi vaše obitelji iz trećih zemalja ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da rodbina ili partner iz trećih zemalja u razumnom roku nakon dolaska prijave svoju prisutnost. Ako to ne učine, može im se izreći, primjerice, novčana kazna.

Prije odlaska u drugu državu zatražite od nacionalnih nadležnih tijela rokove i relevantne uvjete za prijavu prisutnosti.

Budući da bi vaša rodbina ili partner mogli u svakom trenutku biti obvezni dokazati da imaju pravo živjeti u dotičnoj državi (primjerice, ako ih zaustavi policija), trebaju uvijek sa sobom imati svoju putovnicu.

U određenim državama članicama može ih se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako ostave putovnicu kod kuće, ali ne mogu samo zbog toga biti protjerani.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi s vašom rodbinom ili partnerom potrebno je postupati kao s državljanima, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Čak i ako su ondje kao turisti, ne smiju im se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima, pri kupnji prijevoznih karata itd.

Iznimka: Ako ste umirovljenik, nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku o nedodjeljivanju potpore dohotku vama i vašoj obitelji tijekom prva tri mjeseca boravka.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela nove države mogu donijeti odluku o protjerivanju vaše rodbine ili partnera koji dolaze iz trećih zemalja zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da su ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora im se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Radnici

Nadležna tijela države članice u kojoj radite procijenit će treba li vašoj rodbini/partneru iz trećih zemalja odobriti boravak u svojstvu članova vaše obitelji (s obzirom na to da ste zaposleni, upućeni na rad ili samozaposleni kao državljanin države članice tijekom razdoblja dužeg od tri mjeseca). Procjena se izvršava na temelju nacionalnih uvjeta i na temelju pojedinačnih slučajeva.

Umirovljenici

Ako ste umirovljenik, nadležna tijela procijenit će smije li vaša rodbina/partner ostati duže od 3 mjeseca ako za sebe i za cijelu obitelj imate sljedeće:

 • dovoljne prihode (iz bilo kojeg izvora) da živite bez potpore dohotku
 • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u toj državi.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Boravišna iskaznica

Vaša rodbina ili partner iz trećih zemalja trebali bi zatražiti boravišnu iskaznicu od nadležnih tijela (često je riječ o gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji iz trećih zemalja.

Jednako postupanje

Tijekom njihova boravka u novoj državi, s vašom rodbinom ili partnerom iz trećih zemalja potrebno je postupati kao s državljanima te države, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći i prednostima kojima se olakšava pristup zaposlenju, upisu u škole itd.

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Vaša rodbina ili partner iz trećih zemalja mogu živjeti s vama u vašoj državi pod uvjetom da ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela od njih mogu zatražiti da napuste zemlju, ali ne mogu biti protjerani.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovu protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da su vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje moraju im se dostaviti u pisanom obliku i ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, a dotad ste zakonito ondje živjeli, vaša rodbina i partner iz trećih zemalja smiju ostati ako su ondje živjeli najmanje godinu dana prije vaše smrti.

Kako bi ondje mogli ostati članovi vaše obitelji iz trećih zemalja moraju ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Stalni boravak

Nakon što su u drugoj državi članici živjeli 5 godina bez prekida, vaša rodbina ili partner iz trećih zemalja automatski stječu pravo na stalni boravak, jednako kao što bi ga stekli vaš bračni drug i djeca iz trećih zemalja.

Saznajte više o pravima, uvjetima i formalnostima za bračne drugove i djecu iz trećih zemalja.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.

  osim vašeg bračnog druga, djece, unuka, roditelja ili bake i djeda

  Retour au texte en cours.