Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-02-16

Darbo sąlygos

Darbo sutartys

ES taisyklėmis nustatoma, kokią su darbo sutartimis susijusią informaciją privalote suteikti savo darbuotojams.

Jei darbuotojai dirba ne daugiau kaip 1 mėnesį arba jei jie dirba mažiau kaip 8 valandas per savaitę, toliau pateiktos taisyklės kai kuriose ES šalyse gali būti netaikomos.

Sužinokite daugiau, pagal atskiras šalis:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

 

Kokią informaciją būtina suteikti darbuotojams?

Įdarbindami darbuotojus turite juos informuoti bent apie:

 • darbo sutarties šalis;
 • darbo vietą: jei nuolatinės darbo vietos nėra, turėtumėte pabrėžti, kad darbuotojas dirbs įvairiose vietose, ir nurodyti, kur jūsų įmonė yra įregistruota;
 • darbo pavadinimą, poziciją darbe, darbo kategoriją arba pateikti trumpą darbo aprašymą (specifikaciją);
 • darbo pradžios datą;
 • numatomą įdarbinimo trukmę, jei sutartis laikina;
 • mokamų metinių atostogų dienų skaičių;
 • pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpį, jei jūs ar darbuotojas norėtumėte nutraukti sutartį;
 • pradinį bazinį atlyginimą, kitas išmokas, mokėjimo dažnumą;
 • įprastos darbo dienos arba darbo savaitės trukmę;
 • galimų kolektyvinių susitarimų taisykles, kuriomis reglamentuojamos darbuotojo darbo sąlygos.

Informuojant apie metines atostogas, pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpius, darbo laiką ir atlyginimą, darbuotojams pakanka nurodyti atitinkamus teisės aktus ir administracines nuostatas.

Jei jūsų darbuotojai turės dirbti kitoje šalyje (žr. Komandiravimas į užsienį), juos privalote iš anksto informuoti ir apie:

 • darbo užsienyje trukmę;
 • valiutą, kuria bus mokamas jų atlyginimas;
 • išmokas, į kurias jie turės teisę būdami užsienyje;
 • grįžimo sąlygas.

Iki kada ir kokiu būdu reikia informuoti?

Šią informaciją naujiems darbuotojams turite pateikti raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų darbo pradžios.

Informaciją galite pateikti tokiais būdais:

 • kaip raštišką darbo sutartį;
 • kaip įsipareigojimo raštą;
 • kaip vieną ar kelis raštiškus dokumentus, kuriuose pateikiama pirmiau nurodyta informacija.

Darbo santykių pasikeitimas

Privalote raštu informuoti darbuotojus apie bet kokius jų darbo sutarčių pakeitimus. Tai būtina padaryti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pakeitimo įsigaliojimo datos. Jei sutartį būtina pakeisti dėl įstatymų ar administracinių nuostatų pakeitimo, raštiško dokumento, kuriuo keičiama pradinė sutartis, pateikti nereikia.

Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais

Jei jūsų bendrovėje yra daugiau kaip 50 darbuotojų (arba 20, jei jūsų padalinys priklauso didesnei bendrovei), jūs esate teisiškai įpareigotas juos informuoti apie:

 • naujausią ir numatomą bendrovės veiklą bei ekonominę padėtį;
 • užimtumo padėtį;
 • galimus esminius darbo organizavimo arba sutartinių santykių pokyčius.

Taip pat turite laiku informuoti darbuotojų atstovus, kad jie galėtų pasirengti oficialioms konsultacijoms su jumis susijusiais klausimais.

Pagal teisės nuostatas darbuotojų atstovams (arba jiems padedantiems ekspertams) draudžiama atskleisti personalui jūsų patikėtą slaptą informaciją.

Kiek laiko jūsų darbuotojai gali dirbti?

Jei samdote darbuotojus, turite žinoti pagrindines darbo laiko taisykles. Šiomis taisyklėmis apibrėžiama, kiek mažiausiai laiko per dieną ir savaitę darbuotojai turi ilsėtis, kokia yra metinių atostogų trukmė ir koks maksimalus savaitinis darbo laikas. ES šalys taip pat gali darbuotojams taikyti palankesnes taisykles.

Maksimalus savaitinis darbo laikas, kasdieninis ir savaitinis poilsis

Jei esate darbdavys, turite užtikrinti, kad jūsų darbuotojų vidutinis savaitinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, neviršytų 48 valandų. Jūsų darbuotojai privalo turėti bent 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio. Be to, kiekvieną savaitę jie turi teisę į bent 24 valandas nepertraukiamo poilsio.

Pertraukos, metinės atostogos

Jei jūsų darbuotojai dirba daugiau kaip 6 valandas per dieną, turite užtikrinti, kad jie turėtų pertrauką (pertraukos trukmė nurodyta kolektyviniuose susitarimuose arba nacionalinėje teisėje).

Kiekvienas darbuotojas, be teisės į kasdieninį ir savaitinį poilsį, dar turi teisę į bent 4 savaičių per metus mokamas atostogas. Šių atostogų negalite pakeisti užmokesčiu, nebent darbo santykiai būtų pasibaigę darbuotojui neišnaudojus visų metinių atostogų.

Naktinis darbas

Naktinis darbas yra ne trumpesnė kaip 7 valandų pamaina, per kurią bent 3 valandas turi būti dirbama nuo vidurnakčio iki 5 valandų ryto.

Vidutiniškai naktinės pamainos darbuotojai negali dirbti ilgiau nei 8 valandas per parą. Jeigu darbas yra pavojingas arba susijęs su dideliu fiziniu arba protiniu krūviu, 8 valandų per parą riba negali būti viršijama.

Naktinės pamainos darbuotojai turi teisę į nemokamą sveikatos patikrinimą prieš pradėdami dirbti ir į reguliarius nemokamus sveikatos patikrinimus vėliau (jiems turi būti užtikrinamas duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumas). Jei jūsų naktinės pamainos darbuotojai turi sveikatos problemų, atsiradusių dėl to, kad jie dirba naktimis, jie turi būti kuo greičiau perkelti į dieninę pamainą.

Jei darbo valandos neskaičiuojamos arba nenustatytos, kaip vadovų ar padedančių šeimos narių atveju, darbo laiko įpareigojimai gali būti netaikomi.

Taisyklių išimtys taikomos ir šiose srityse:

 • saugumo ir priežiūros;
 • pramonėje, kai darbo negalima nutraukti dėl techninių priežasčių;
 • geležinkelių transporto;
 • žemės ūkio;
 • turizmo.

Mobilieji darbuotojai

Mobilieji darbuotojai - tai keleivių arba prekių vežimo keliu, geležinkeliu, oru arba vandens keliais paslaugas teikiantys personalo nariai. Jų darbo laikas reglamentuojamas kitaip.

Jaunuolių įdarbinimas

Jaunuolius galima įdarbinti nuo 15 metų (minimalus įdarbinimo amžius gali būti didesnis, jei didesnis privalomojo mokymosi amžius).

Jaunesnius kaip 15 metų jaunuolius galima įdarbinti kultūros, meno, sporto arba reklaminės veiklos srityse, gavus išankstinį kompetentingos institucijos leidimą.

Vaikai, kuriems jau suėjo 14, bet dar nėra 15 metų, taip pat gali dirbti pagal įvairias mokymo arba darbo praktikos programas. Vaikai, kuriems yra ne mažiau kaip 14 (kai kuriais atvejais 13) metų, taip pat gali dirbti lengvą darbą. Jaunuoliams taikomos gana griežtos darbo laiko, naktinio darbo ir poilsio laiko taisyklės. ES šalys gali nustatyti griežtesnes nei būtiniausi reikalavimai taisykles.

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.