Naršymo kelias

Atnaujinta 07/2015

Atnaujinta 07/2015

Darbo sąlygos


Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“

Darbo sutartys

ES taisyklėmis nustatoma, kokią su darbo sutartimis susijusią informaciją privalote suteikti savo darbuotojams.

Jei darbuotojai dirba ne daugiau kaip 1 mėnesį arba jei jie dirba mažiau kaip 8 valandas per savaitę, toliau pateiktos taisyklės kai kuriose ES šalyse gali būti netaikomos.

Sužinokite daugiau, pagal atskiras šalis:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

 

Kokią informaciją būtina suteikti darbuotojams?

Įdarbindami darbuotojus turite juos informuoti bent apie:

 • darbo sutarties šalis;
 • darbo vietą: jei nuolatinės darbo vietos nėra, turėtumėte pabrėžti, kad darbuotojas dirbs įvairiose vietose, ir nurodyti, kur jūsų įmonė yra įregistruota;
 • darbo pavadinimą, poziciją darbe, darbo kategoriją arba pateikti trumpą darbo aprašymą (specifikaciją);
 • darbo pradžios datą;
 • numatomą įdarbinimo trukmę, jei sutartis laikina;
 • mokamų metinių atostogų dienų skaičių;
 • pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpį, jei jūs ar darbuotojas norėtumėte nutraukti sutartį;
 • pradinį bazinį atlyginimą, kitas išmokas, mokėjimo dažnumą;
 • įprastos darbo dienos arba darbo savaitės trukmę;
 • galimų kolektyvinių susitarimų taisykles, kuriomis reglamentuojamos darbuotojo darbo sąlygos.

Informuojant apie metines atostogas, pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpius, darbo laiką ir atlyginimą, darbuotojams pakanka nurodyti atitinkamus teisės aktus ir administracines nuostatas.

Jei jūsų darbuotojai turės dirbti kitoje šalyje (žr. Komandiravimas į užsienį), juos privalote iš anksto informuoti ir apie:

 • darbo užsienyje trukmę;
 • valiutą, kuria bus mokamas jų atlyginimas;
 • išmokas, į kurias jie turės teisę būdami užsienyje;
 • grįžimo sąlygas.

Iki kada ir kokiu būdu reikia informuoti?

Šią informaciją naujiems darbuotojams turite pateikti raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų darbo pradžios.

Informaciją galite pateikti tokiais būdais:

 • kaip raštišką darbo sutartį;
 • kaip įsipareigojimo raštą;
 • kaip vieną ar kelis raštiškus dokumentus, kuriuose pateikiama pirmiau nurodyta informacija.

Darbo santykių pasikeitimas

Privalote raštu informuoti darbuotojus apie bet kokius jų darbo sutarčių pakeitimus. Tai būtina padaryti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pakeitimo įsigaliojimo datos. Jei sutartį būtina pakeisti dėl įstatymų ar administracinių nuostatų pakeitimo, raštiško dokumento, kuriuo keičiama pradinė sutartis, pateikti nereikia.

Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais

Jei jūsų bendrovėje yra daugiau kaip 50 darbuotojų (arba 20, jei jūsų padalinys priklauso didesnei bendrovei), jūs esate teisiškai įpareigotas juos informuoti apie:

 • naujausią ir numatomą bendrovės veiklą bei ekonominę padėtį;
 • užimtumo padėtį;
 • galimus esminius darbo organizavimo arba sutartinių santykių pokyčius.

Taip pat turite laiku informuoti darbuotojų atstovus, kad jie galėtų pasirengti oficialioms konsultacijoms su jumis susijusiais klausimais.

Pagal teisės nuostatas darbuotojų atstovams (arba jiems padedantiems ekspertams) draudžiama atskleisti personalui jūsų patikėtą slaptą informaciją.

 

 

Kiek laiko jūsų darbuotojai gali dirbti?

 

 

Jei samdote darbuotojus, turite žinoti pagrindines darbo laiko taisykles. Šiomis taisyklėmis apibrėžiama, kiek mažiausiai laiko per dieną ir savaitę darbuotojai turi ilsėtis, kokia yra metinių atostogų trukmė ir koks maksimalus savaitinis darbo laikas. ES šalys taip pat gali darbuotojams taikyti palankesnes taisykles.

Maksimalus savaitinis darbo laikas, kasdieninis ir savaitinis poilsis

Jei esate darbdavys, turite užtikrinti, kad jūsų darbuotojų vidutinis savaitinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, neviršytų 48 valandų. Jūsų darbuotojai privalo turėti bent 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio. Be to, kiekvieną savaitę jie turi teisę į bent 24 valandas nepertraukiamo poilsio.

Pertraukos, metinės atostogos

Jei jūsų darbuotojai dirba daugiau kaip 6 valandas per dieną, turite užtikrinti, kad jie turėtų pertrauką (pertraukos trukmė nurodyta kolektyviniuose susitarimuose arba nacionalinėje teisėje).

Kiekvienas darbuotojas, be teisės į kasdieninį ir savaitinį poilsį, dar turi teisę į bent 4 savaičių per metus mokamas atostogas. Šių atostogų negalite pakeisti užmokesčiu, nebent darbo santykiai būtų pasibaigę darbuotojui neišnaudojus visų metinių atostogų.

Naktinis darbas

Naktinis darbas yra ne trumpesnė kaip 7 valandų pamaina, per kurią bent 3 valandas turi būti dirbama nuo vidurnakčio iki 5 valandų ryto.

Vidutiniškai naktinės pamainos darbuotojai negali dirbti ilgiau nei 8 valandas per parą. Jeigu darbas yra pavojingas arba susijęs su dideliu fiziniu arba protiniu krūviu, 8 valandų per parą riba negali būti viršijama.

Naktinės pamainos darbuotojai turi teisę į nemokamą sveikatos patikrinimą prieš pradėdami dirbti ir į reguliarius nemokamus sveikatos patikrinimus vėliau (jiems turi būti užtikrinamas duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumas). Jei jūsų naktinės pamainos darbuotojai turi sveikatos problemų, atsiradusių dėl to, kad jie dirba naktimis, jie turi būti kuo greičiau perkelti į dieninę pamainą.

Jei darbo valandos neskaičiuojamos arba nenustatytos, kaip vadovų ar padedančių šeimos narių atveju, darbo laiko įpareigojimai gali būti netaikomi.

Taisyklių išimtys taikomos ir šiose srityse:

 • saugumo ir priežiūros;
 • pramonėje, kai darbo negalima nutraukti dėl techninių priežasčių;
 • geležinkelių transporto;
 • žemės ūkio;
 • turizmo.

Mobilieji darbuotojai

Mobilieji darbuotojai - tai keleivių arba prekių vežimo keliu, geležinkeliu, oru arba vandens keliais paslaugas teikiantys personalo nariai. Jų darbo laikas reglamentuojamas kitaip.

Jaunuolių įdarbinimas

Jaunuolius galima įdarbinti nuo 15 metų (minimalus įdarbinimo amžius gali būti didesnis, jei didesnis privalomojo mokymosi amžius).

Jaunesnius kaip 15 metų jaunuolius galima įdarbinti kultūros, meno, sporto arba reklaminės veiklos srityse, gavus išankstinį kompetentingos institucijos leidimą.

Vaikai, kuriems jau suėjo 14, bet dar nėra 15 metų, taip pat gali dirbti pagal įvairias mokymo arba darbo praktikos programas. Vaikai, kuriems yra ne mažiau kaip 14 (kai kuriais atvejais 13) metų, taip pat gali dirbti lengvą darbą. Jaunuoliams taikomos gana griežtos darbo laiko, naktinio darbo ir poilsio laiko taisyklės. ES šalys gali nustatyti griežtesnes nei būtiniausi reikalavimai taisykles.

Paramos verslui vietos punktas

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.