Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 15/05/2017

Prijenos naknada za nezaposlenost

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Kako biste mogli primati naknadu za nezaposlenost, obično morate boraviti u državi koja vam ih isplaćuje. No pod određenim uvjetima u potragu za zaposlenjem možete otići u drugu državu članicu, a i dalje primati naknadu za nezaposlenost od države u kojoj ste ostali bez posla.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Naknadu za nezaposlenost od države članice u kojoj ste zadnje radili možete primati najmanje tri mjeseca, a najviše šest mjeseci, ovisno o ustanovi koja vam je isplaćuje.

To možete učiniti samo u sljedećim slučajevima:

 • nezaposleni ste (ne djelomično ili s prekidima) i
 • imate pravo na naknadu za nezaposlenost u državi u kojoj ste ostali bez posla.

Prije odlaska morate:

 • najmanje četiri tjedna biti prijavljeni kao nezaposleni pri službi za zapošljavanje u državi u kojoj ste ostali bez posla (iznimke su moguće)
 • od svoje nacionalne službe za zapošljavanje zatražiti obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303), dakle odobrenje za prijenos naknade za nezaposlenost.

To odobrenje vrijedi samo za jednu državu. Ako želite prenijeti naknadu za nezaposlenost u drugu državu, morate zatražiti drugi obrazac U2. Raspitajte se u svojem uredu za zapošljavanje trebate li otići kući kako biste zatražili novo odobrenje ili to možete učiniti na daljinu.

Po dolasku u novu državu morat ćete napraviti sljedeće:

 • prijaviti se kao tražitelj zaposlenja pri nacionalnim službama za zapošljavanje u roku od sedam dana od dana kada ste prestali biti dostupni službama za zapošljavanje u državi iz koje ste otišli
 • podnijeti obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) kad se prijavite
 • pristati na sve provjere koje se u toj državi provode nad podnositeljima zahtjeva za naknadu za nezaposlenost kao da tamo primate naknadu za nezaposlenost.

Savjetujemo vam da se informirate o pravima i dužnostima tražitelja zaposlenja u toj državi. Moguće je da se uvelike razlikuju od onih u državi u kojoj ste izgubili posao.

Tad će vam se izravno na bankovni račun u državi u kojoj ste ostali bez posla uplatiti isti iznos kao i prije.

Ako želite zadržati pravo na naknadu za nezaposlenost, morate se vratiti u državu koja vam je isplaćuje prije nego što izgubite pravo ili na dan kad prestaje vrijediti.

Napomena: za državljane Hrvatske u pojedinim državama članicama mogu postojati pravila kojima se privremeno ograničava pravo na rad.

Boravak u inozemstvu dulji od tri mjeseca

Ako u inozemstvu želite ostati dulje od tri mjeseca, morat ćete zatražiti produljenje od nacionalne službe za zapošljavanje u državi u kojoj ste ostali bez posla: ona to tromjesečno razdoblje može produljiti do šest mjeseci.

Produljenje se ne može dobiti u svim državama. Raspitajte se u javnoj službi za zapošljavanje u vašoj državi može li se dobiti produljenje i pod kojim uvjetima.

Većina država u kojima se produljenje može dobiti ima jasne kriterije za procjenu zahtjeva. Na primjer, možda ćete morati dostaviti sljedeće:

 • dokaz o tome jeste li u prva tri mjeseca aktivno tražili posao
 • dokaz da ćete se tijekom produljenja lakše zaposliti u inozemstvu nego svojoj državi
 • informacije o mogućnostima zapošljavanja na tržištu rada vaše zemlje domaćina.

Zatražite produljenje što prije. Morate ga zatražiti prije isteka početnog razdoblja od tri mjeseca.

Jednako postupanje

Pri traženju zaposlenja u inozemstvu imate jednaka prava kao i državljani zemlje domaćina koja se odnose na sljedeće:

 • pristup tržištu rada
 • podršku službi za zapošljavanje
 • financijsku potporu u traženju zaposlenja.

Moguće je da će vaša nova država pričekati da se zaista povežete s lokalnim tržištem rada prije davanja odobrenja za isplatu nekih vrsta financijske potpore u traženju zaposlenja, primjerice zajmova s niskim kamatnim stopama za nezaposlene koji osnivaju poduzeće. Boravak u zemlji i traženje posla u razumnom roku mogu poslužiti kao dokaz da ste se zaista povezali s tržištem rada.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje