Available languages:

Nazadnje pregledano: 06/03/2019

Davek od dohodkov pravnih oseb – Slovenija

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji znaša 19 %.

Posebna davčna stopnja 0 % se uporablja za investicijske in pokojninske sklade ter za zavarovalnice v delu dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta.

Zavezanec za davek je pravna oseba domačega ali tujega prava. Pri ustanovitvi poslovnega subjekta oziroma ob začetku opravljanja dejavnosti morate:

Na katere vrste dobička obračunavate davek od dohodkov pravnih oseb?

Predmet obdavčitve je dobiček (presežek prihodkov nad odhodki), ki ga vaše podjetje ali organizacija ustvari pri poslovanju oziroma opravljanju dejavnosti.

Zavezanec rezident, ki ima sedež v Sloveniji ali ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva, plačate davek od dohodkov pravnih oseb na ves dobiček, ki ga ustvarite v Sloveniji in tujini.

Zavezanec nerezident, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pa v Sloveniji poslovno enoto ali podružnico, plača davek samo od dobička iz poslovanja v Sloveniji.

Dodatne informacije

Več informacij o davku od dohodkov pravnih oseb najdete na nacionalnem portalu.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: