Navigacijski put

Ažurirano : 06/10/2015

work

Obuhvaćenost socijalnim osiguranjem u inozemstvu

U kojoj ste državi osigurani ovisi o dva čimbenika:

 • vašem radnom statusu (zaposleni, samozaposleni, nezaposleni, upućeni na rad u inozemstvu, prekogranični radnik itd.)
 • vašoj državi boravišta , a ne vašoj nacionalnosti.

Možda nećete moći odabrati državu u kojoj ćete biti osigurani.

Ako radite ili živite u inozemstvu, bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalnog osiguranja matične države ili države domaćina. U svakom ćete slučaju morati poduzeti korake kako biste ostali osigurani nakon preseljenja u novu državu.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, raspitajte se o sustavu socijalne sigurnosti u državi domaćinu.

Kako postupiti ako:

Živite i radite u inozemstvu

Kao radnik migrant u EU-u (zaposlen ili samozaposlen) trebali biste se prijaviti u sustav socijalne sigurnosti u svojoj državi domaćinu.

Tada ćete vi i osobe koje uzdržavate biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti te države. Vaše naknade povezane s bolešću, obitelji, nezaposlenošću, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ranim umirovljenjem i smrću bit će utvrđene u skladu s lokalnim zakonima.

Razdoblje plaćanja doprinosa

U mnogim državama naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose.

Država od koje tražite naknade mora uzeti u obzir sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili plaćali doprinose u drugoj državi članici kao da ste ondje cijelo vrijeme bili osigurani.

Ako to nije slučaj, obratite se našim službama za pomoć.

Primjer

Svako razdoblje rada u EU-u uzima se u obzir za naknade

Ania iz Poljske radila je šest godina u Poljskoj, a zatim se preselila u Njemačku gdje je radila dvije godine.

Tada je imala automobilsku nesreću zbog koje je ostala nepokretna, pa je zatražila invalidsku mirovinu u Poljskoj i Njemačkoj.

Njemačka nadležna tijela odbila su njezin zahtjev jer tamo nije radila pet godina (najkraće razdoblje na temelju kojeg imate pravo na njemačku invalidsku mirovinu).

Međutim pri izračunu Anijinih godina staža nadležna tijela trebala su pribrojiti i razdoblja tijekom kojih je radila u Poljskoj. Time bi brojka narasla na osam godina, što prelazi njemački minimum za ispunjenje uvjeta.

Ania dakle ima pravo na invalidsku mirovinu Njemačke i Poljske – svaka država plaća dio razmjeran godinama rada u pojedinoj državi.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine)

Kao državljanin države članice možete privremeno raditi u drugoj državi članici te i dalje biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države, odnosno sustavom države u kojoj inače radite. Tada će vas se smatrati upućenim radnikom.

Provjerite na koji način možete ostati u sustavu socijalne sigurnosti matične države tijekom boravka u inozemstvu kao upućeni radnik.

Upućivanje zaposlenih i samozaposlenih osoba na rad u drugu državu članicu ne utječe na vaša prava iz sustava socijalne sigurnosti ili prava vaše obitelji (zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak, prava na invalidsku ili starosnu mirovinu itd.).

Upućeni ste na rad u punom radnom vremenu?

 • od tijela nadležnih za zdravstveno osiguranje u svojoj državi zatražite obrazac S1 ( nekadašnji E 106).

  Tim dokumentom dokazujete da vi i vaša obitelj imate pravo na zdravstveno osiguranje tijekom svojeg boravka ondje.

 • obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Upućeni ste samo na kratka razdoblja?

Potrebna vam je samo europska kartica zdravstvenog osiguranja. Nju ćete dobiti od zdravstvenog osiguranja ili tijela nadležnog za socijalno osiguranje u matičnoj državi.

Doživjeli ste ozljedu na radu?

Trebali biste imati pravo:

 • na lokalnu liječničku pomoć (u državi domaćinu)
 • na doplatak kojim se zamjenjuje dohodak koji isplaćuje vaša matična država za razdoblje tijekom kojeg niste radili.

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste državni službenik upućen na rad u drugu državu članicu (u veleposlanstvu, konzulatu ili nekoj drugoj službenoj instituciji u inozemstvu), bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalnog osiguranja matične države.

To znači da će vaše naknade povezane s bolešću, obitelji, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ranim umirovljenjem i smrću biti utvrđene u skladu sa zakonima matične države.

Ako izgubite posao tijekom privremenog premještaja, vrijede drukčija pravila.

Radili ste u jednoj državi, a živjeli u drugoj (dnevni migrant)

Kao zaposlen ili samozaposlen dnevni migrant:

 • plaćate doprinose za socijalnu sigurnost i osigurani ste u državi članici u kojoj radite
 • liječničku pomoć možete dobiti i u državi u kojoj živite
 • izgubite li posao, trebali biste se prijaviti za naknade u državi u kojoj živite.

Na zdravstveno osiguranje i nezaposlenost primjenjuju se posebna pravila. Provjerite kako će to utjecati na vaša prava na mirovinu i obiteljske naknade.

Primjer

Doprinosi za socijalnu sigurnost plaćaju se samo u državi u kojoj radite

Balázs je živio u Mađarskoj, a radio u Austriji. Tijekom tog razdoblja plaćao je doprinose u Austriji. Međutim mađarska nadležna tijela sada tvrde da je doprinose trebao plaćati u Mađarskoj.

Dnevni migranti u EU-u obuhvaćeni su samo jednim nacionalnim sustavom socijalnog osiguranja i to u državi u kojoj rade. Tvrdnje mađarskih nadležnih tijela stoga nisu točne.

Rad u više država

Ako radite u više od jedne države članice, ali znatan dio posla (najmanje 25 %) obavljate u državi u kojoj imate boravište, osnovno je pravilo da ćete biti osigurani u skladu sa zakonima države boravišta.

Posebni slučajevi

Ako...

Država u kojoj ste osigurani

manje od 25 % vremena radite u svojoj državi boravišta

Država u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće vašeg poslodavca

manje od 25 % vremena radite u svojoj državi boravišta za dva poslodavca sa sjedištima u različitim državama, jedno u državi u kojoj imate boravište, a drugo izvan nje

Država u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće vašeg poslodavca izvan vaše države boravišta

manje od 25 % vremena radite u svojoj državi boravišta za dva poslodavca sa sjedištima u različitim državama izvan vaše države boravišta

Vaša država boravišta

samozaposleni ste i manji dio posla obavljate u svojoj državi boravišta

Država u kojoj se nalazi središte interesa vaše djelatnosti

zaposleni ste u jednoj državi, a samozaposleni u drugoj

Država u kojoj ste zaposleni

Tražite zaposlenje

Primate naknadu za nezaposlenost?

Ako primate naknadu za nezaposlenost od države članice u kojoj ste ostali bez posla, odlaskom u inozemstvo radi traženja zaposlenja nećete utjecati na svoja prava (ili prava svoje obitelji) kao npr. zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak, pravo na invalidsku ili starosnu mirovinu itd.

Kako biste tijekom privremenog boravka u inozemstvu osigurali pokrivenost zdravstvenim osiguranjem sebe i svoje obitelji, nemojte zaboraviti europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Kada pronađete posao, možda će vrijediti drugačija pravila u području socijalne sigurnosti.

Provjerite pravila u svojoj državi.

Ne primate naknadu za nezaposlenost?

Ako ne primate naknadu za nezaposlenost od države članice u kojoj ste ostali bez posla i preselite se u drugu državu članicu radi traženja zaposlenja, tijela nadležna za socijalnu sigurnost odlučit će kojim ćete sustavom socijalnog osiguranja biti obuhvaćeni (zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak itd.).

Tijela nadležna za socijalnu sigurnost to će odrediti uz pomoć popisa kriterija koji uključuju:

 • trajanje boravka
 • obiteljski status i veze
 • smještaj
 • mjesto gdje ste zadnje obavljali profesionalne ili neprofitne djelatnosti
 • prirodu vaše profesionalne djelatnosti
 • mjesto gdje boravite u svrhe oporezivanja.

U državi u kojoj ste obuhvaćeni sustavom socijalnog osiguranja naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose. Međutim u obzir će se morati uzeti sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili svi doprinosi koje ste plaćali u drugoj državi članici kao da ste ondje cijelo vrijeme bili osigurani.

Ako to nije slučaj, obratite se našim službama za pomoć.

Kao novopridošli tražitelj zaposlenja imate pravo boraviti u toj zemlji radi traženja zaposlenja najviše šest mjeseci, a i duže, ako možete dokazati da još tražite zaposlenje i da imate dobre izglede za njegovo pronalaženje.

Zato sačuvajte preslike:

 • prijava za posao
 • poziva na razgovore
 • i drugih odgovora na prijave.

Propisi EU-a ne obvezuju vašu novu državu da dodijeli potporu dohotku ili neku drugu vrstu socijalne pomoći tražiteljima zaposlenja koji traže posao prvi put u toj državi.

Primjer

Provjerite imate li u svojoj novoj državi pravo na potporu dohotku kao tražitelj zaposlenja

Björn iz Njemačke primao je njemačke naknade za nezaposlenost u Belgiji. Kada je njegov obrazac U2 ( nekadašnji obrazac E 303) prestao vrijediti, Björn je odlučio ostati u Belgiji, pa je podnio zahtjev za naknade za nezaposlenost.

Belgijska nadležna tijela odbila su njegov zahtjev. Na temelju belgijskog zakona Björn nema pravo na potporu dohotku u Belgiji jer tamo nikad nije radio.

Na temelju propisa EU-a nemate automatski pravo na potporu dohotku (ili neku drugu vrstu pomoći) kao tražitelj zaposlenja koji u drugoj državi članici traži posao prvi put. Međutim možda to pravo imate na temelju nacionalnih pravila te biste to trebali provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  Država u kojoj u pravilu živite ili u kojoj se nalazi vaše središte interesa.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.

  ili državljanin Islanda, Norveške, Lihtenštajna ili Švicarske

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.