Navigacijska pot

Posodobitev : 30/08/2016

Uporabni obrazci za uveljavljanje pravic

Obrazci za uveljavljanje pravic iz sistema socialne varnosti pri gibanju v EU

Uporabni obrazci, s katerimi lahko državljani EU uveljavljajo svoje pravice do nadomestil in storitev, če se preselijo v drugo državo EU ali tam delajo.

Obrazce lahko uporabljajo vsi, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic EU, ne glede na državljanstvo.

Obrazec

Namen

Organ izdajatelj in uporaba

A1

 (prej

  E 101,

  E 103)

 

Obrazec izda zavod za socialno varnost, na katerem ste prijavljeni v domači državi.

S1

 (prej

  E 106,

  E 109,

  in

  E 121 - nekatere ustanove jih še izdajajo)

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev v državi, v kateri niste zavarovani. Uporablja se za obmejne delavce, upokojence in javne uslužbence (skupaj z družinskimi člani).

Pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje se pozanimajte, kateri organ izdaja obrazec S1.

Obrazec predložite kateremu koli zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

 

S2

 (prej

  E 112)

Dovoljenje za načrtovano zdravljenje v drugi državi EU ali državi EFTA. Obravnavali vas bodo kot prebivalca države zdravljenja, morda boste morali delež stroškov plačati vnaprej.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri načrtujete zdravljenje.

S3

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenega varstva v državi, kjer ste delali. Uporablja se za upokojene obmejne delavce, ki niso več zavarovani v državi nekdanje zaposlitve.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri ste delali kot obmejni delavec.

U1

 (prej

  E 301)

Dokazilo o zavarovalni dobi, ki se upošteva pri izračunu nadomestila za brezposelnost.

Obrazec izda javni zavod za zaposlovanje ali pristojni zavod za socialno varnost v zadnji(-h) državi(-ah) zaposlitve.

Obrazec predložite nacionalnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri želite prejemati nadomestilo za brezposelnost.

U2

 (prej

  E 303)

Dovoljenje za neprekinjeno prejemanje nadomestila za brezposelnost pri iskanju dela v drugi državi.

Obrazec izda javni zavod za zaposlovanje ali pristojni zavod za socialno varnost v državi, v kateri ste ostali brez dela.

Obrazec predložite nacionalnemu zavodu za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev.

U3

Okoliščine, ki bi lahko vplivale na upravičenost do nadomestila za brezposelnost. Informacije za zavod za zaposlovanje v državi, ki vam izplačuje nadomestilo, o vseh spremembah vaših okoliščin, ki bi morda lahko vplivale na plačevanje vašega nadomestila.

Javni zavod za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev na podlagi obrazca U2.

DA1

 (prej

  E 123)

Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev pod posebnimi pogoji zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni v drugi državi EU.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Obrazec predložite zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri prebivate.

P1

Povzetek odločb o pokojnini vsebuje pregled vseh odločb, ki so jih sprejeli različni organi držav EU, pri katerih ste uveljavljali pravico do starostne, vdovske/družinske ali invalidske pokojnine.

Zavod za pokojninsko zavarovanje, pri katerem ste oddali svojo vlogo za pokojnino.

Obrazec bo izdan, ko pristojni zavod prejme podatke o odločbah vseh organov, ki so obravnavali vašo vlogo.

Javna posvetovanja

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.