Navigacijski put

Ažurirano : 30/08/2016

Korisni obrasci za ostvarivanje prava iz sustava socijalnog osiguranja

Obrasci za ostvarivanje naknada (prava iz sustava socijalnog osiguranja) pri kretanju unutar EU-a

Ovi vam obrasci mogu poslužiti da kao građani EU-a ostvarite svoja prava na naknade ako živite ili radite u drugoj državi članici ili ste tamo živjeli ili radili u prošlost.

Obrasce na ovoj stranici možete koristiti ako zakonito boravite u državi članici, bez obzira na državljanstvo.

Obrazac

Svrha

Tijelo nadležno za izdavanje i primjena

A1

(prije

E 101

E 103)

Izjava o primjenjivim propisima. Njome dokazujete da doprinose za socijalno osiguranje plaćate u drugoj državi članici, primjerice ako ste upućeni radnik ili istodobno radite u više zemalja.

Obrazac izdaje ustanova za socijalno osiguranje u kojoj ste registrirani u matičnoj zemlji.

S1

(prije

E 106,

E 109

i

E 121 neke ih ustanove još uvijek izdaju)

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb koja vam može zatrebati ako ne živite u zemlji u kojoj ste osigurani. Može poslužiti prekograničnim radnicima, umirovljenicima, državnim službenicima te osobama koje uzdržavaju.

Obratite se  tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje kako biste doznali koja ustanova izdaje obrazac S1.

Dostavite ga bilo kojem tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite.

S2

(prije

E 112)

Odobrenje za planirano liječenje u drugoj državi članici EU-a ili EFTA-e. Imate pravo na istu skrb kao stanovnici te zemlje. Možda ćete dio troškova morati platiti unaprijed.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje

Dostavite ga tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u koju se idete liječiti.

S3

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb u zemlji u kojoj ste bili zaposleni. Može poslužiti umirovljenim prekograničnim radnicima koji više nisu osigurani u zemlji u kojoj su bili zaposleni.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj ste bili zaposleni kao prekogranični radnik.

U1

(prije

E 301)

Potvrda o razdobljima osiguranja koja se uzimaju u obzir pri izračunu naknade za nezaposlenost.

Obrazac izdaje javna služba za zapošljavanje ili nadležna ustanova za socijalno osiguranje u posljednjoj državi/posljednjim državama u kojima ste radili.

Dostavite je nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj želite primati naknadu za nezaposlenost.

U2

(prije

E 303)

Odobrenje za neprekinuto primanje naknade za nezaposlenost tijekom traženja zaposlenja u drugoj zemlji.

Obrazac izdaje javna služba za zapošljavanje ili nadležna ustanova za socijalno osiguranje u državi u kojoj ste izgubili posao.

Dostavite je nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje.

U3

Okolnosti koje mogu utjecati na ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlenost. Iz ovog obrasca služba za zapošljavanje u zemlji koja vam isplaćuje naknadu za nezaposlenost može dobiti informacije o svim promjenama u vašoj situaciji koje bi mogle dovesti do promjene u isplati naknada.

Javna služba za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje na temelju obrasca U2.

DA1

(prije

E 123)

Dokaz o pravu na liječenje u skladu s posebnim uvjetima za slučaj nesreće na radu i profesionalne bolesti u drugoj državi članici.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite ga tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj boravite.

P1

Popis odluka o mirovini koji sadrži pregled odluka koje su donijela razna tijela u državama članicama u kojima ste podnijeli zahtjev za starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu ili invalidsku mirovinu.

Tijelo nadležno za mirovinsko osiguranje kojem ste podnijeli zahtjev za mirovinu.

Nadležno tijelo će vam dokument dostaviti kada dobije informacije o odlukama svih tijela koja su rješavala vaš zahtjev.

Public consultations

U ovom slučaju 27 država članice te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska

Retour au texte en cours.