Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 15/05/2017

Prenos nadomestila za brezposelnost

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
 • Publikacije EU o brexituEnglish
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Na splošno velja, da morajo prejemniki nadomestila za brezposelnost prebivati v državi, ki jim plačuje nadomestilo. Vendar je v določenih okoliščinah mogoče prejemati nadomestilo za brezposelnost iz države, kjer ste izgubili delo, tudi kadar odidete v drugo državo EU, da bi tam našli novo zaposlitev.

Če v tujini ostanete manj kot 3 mesece

Iz države EU, kjer ste nazadnje delali, lahko nadomestilo za brezposelnost prejemate še najmanj 3 mesece in največ do 6 mesecev, odvisno od ustanove, ki vam izplačuje nadomestilo.

To je mogoče, kadar:

 • ste brezposelni(ne delno oziroma s prekinitvami)
 • upravičeni do nadomestila za brezposelnost v državi, kjer ste postali brezposelni.

Pred odhodom v drugo državo, morate:

 • biti najmanj 4 tedne prijavljeni na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste postali brezposelni (možne so izjeme)
 • na zavodu za zaposlovanje zaprositi za obrazec U2 (nekdanji obrazec E 303), tj. za dovoljenje za prenos nadomestila za brezposelnost

To dovoljenje velja samo za eno tujo državo. Če boste želeli nadomestilo prenesti še v kako drugo državo, boste morali znova zaprositi za obrazec U2. Na zavodu se pozanimajte, ali morate za dovoljenje zaprositi osebno v matični državi ali to lahko storite tudi iz tujine.

Ob prihodu v novo državo se morate:

 • prijaviti kot iskalec dela na njihovem zavodu za zaposlovanje, in sicer v 7 dneh po datumu, ko niste bili več dosegljivi za zavod za zaposlovanje v državi, iz katere ste odšli
 • priložiti ob prijavi na zavodu obrazec U2 (nekdanji obrazec E303)
 • privoliti v kontrole, ki so jih v tej državi deležni prejemniki nadomestila za brezposelnost, kot če bi tudi sami prejemali nadomestilo v tej državi

Priporočamo vam, da se pozanimate o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo iskalci zaposlitve v tej državi. Morda se precej razlikujejo od pravic in dolžnosti, ki ste jih imeli v državi, kjer ste izgubili delo.

Na bančni račun v državi, kjer ste postali brezposelni, boste nato prejemali enak znesek še naprej.

Če želite ohraniti pravico do nadomestila, se morate v državo, ki vam plačuje nadomestilo, vrniti še pred potekom roka za bivanje ali na dan, ko poteče rok bivanja.

Za hrvaške državljane velja v nekaterih državah EU začasna omejitev pravice do zaposlitve.

Če v tujini ostanete dlje kot 3 mesece

Če želite v tujini ostati dlje kot 3 mesece, boste morali na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste postali brezposelni, zaprositi za podaljšanje: 3-mesečno bivanje vam lahko podaljšajo do največ 6 mesecev.

Nekatere države lahko podaljšanje zavrnejo. Na zavodu za zaposlovanje v svoji državi se pozanimajte, ali je podaljšanje mogoče in pod kakšnimi pogoji.

Večina držav, ki dopušča podaljšanje, uporablja jasna merila pri presoji prošenj. Od vas lahko denimo zahtevajo:

 • dokazilo o aktivnem iskanju zaposlitve v prvem trimesečnem obdobju
 • dokazilo, da boste imeli med bivanjem v tujini v podaljšanem obdobju boljše možnosti, da najdete zaposlitev
 • informacije o možnostih zaposlitve na trgu dela v državi gostiteljici

Za podaljšanje zaprosite čim prej, vsekakor pa pred iztekom trimesečnega obdobja.

Enaka obravnava

Državljani, ki iščejo delo v tujini, imajo enake pravice kot državljani države gostiteljice, kar zadeva:

 • dostop do delovnega mesta
 • pomoč zavoda za zaposlovanje
 • finančno podporo pri iskanju zaposlitve

Morda se boste morali najprej aktivno lotiti iskanja dela in vzpostaviti resnično povezavo z lokalnim trgom dela, preden vam bodo pristojni organi v novi državi odobrili finančno pomoč v času iskanja dela, denimo ugodno posojilo za brezposelne, ki želijo ustanoviti podjetje. Bivanje v državi in iskanje zaposlitve v razumnem časovnem obdobju lahko štejeta za tako resnično povezavo.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje