Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 30/04/2018

Prestații familiale

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

 • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
 • Publicații UE privind BrexitEnglish
 • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

În UE, țara care răspunde de drepturile dvs. de securitate socială, inclusiv de prestațiile familiale (alocații pentru copii, alocații de creștere a copilului, etc.), se stabilește în funcție de statutul dumneavoastră profesional și de locul de reședință - nu de cetățenia pe care o aveți.

Legislația națională stabilește condițiile în care părinții primesc prestații familiale. De obicei, părinții au dreptul la prestații dintr-o anumită țară din UE:

 • dacă lucrează acolo
 • dacă primesc o pensie de stat de la sistemul de securitate socială din țara respectivă (de exemplu, pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș)
 • sau dacă pur și simplu locuiesc în țara respectivă.

Rețineți faptul că prestațiile familiale variază mult de la o țară la alta.

Toată familia locuiește într-o singură țară

Dacă vă stabiliți cu întreaga familie în altă țară din UE și sunteți afiliat doar la sistemul său de securitate socială, veți fi supus regimului de prestații familiale din țara gazdă.

Însă, dacă sunteți detașat în străinătate pe termen scurt (mai puțin de 2 ani) și rămâneți asigurat în sistemul de securitate socială din țara de origine, prestațiile familiale vă vor fi plătite în continuare de țara de origine.

Membrii familiei locuiesc în altă țară

Dacă unii membri ai familiei dumneavoastră nu locuiesc în țara în care sunteți asigurat, ați putea avea dreptul la prestații familiale din mai multe țări.

În astfel de cazuri, autoritățile naționale din țările implicate vor analiza situația ambilor părinți și vor decide ce țară poartă responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor. Decizia se va lua în conformitate cu „ regulile de prioritate".

Regulile de prioritate

 • În general, țara care poartă responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor este țara în care aveți drepturi la prestații sociale în baza faptului că lucrați sau desfășurați activități independente pe teritoriul său (dumneavoastră sau soțul/soția).
 • Dacă beneficiați de astfel de drepturi în două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine țării în care locuiesc copiii și în care lucrează unul dintre părinți. Dacă niciunul dintre dvs. nu lucrează în țara în care locuiesc copiii, veți primi prestații din țara în care nivelul acestora este cel mai ridicat.
 • Dacă aveți dreptul la pensie în două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine țării în care locuiesc copiii și care plătește una dintre pensiile respective. Dacă niciunul dintre dvs. nu primește pensie în țara în care locuiesc copiii, veți primi prestații din țara în care ați fost asigurat sau în care ați locuit mai mult.
 • Dacă dreptul dumneavoastră la prestații familiale se bazează pe rezidența în două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine țării în care locuiesc copiii.

Suplimente

Dacă prestațiile primite de la țara care deține responsabilitatea principală au o valoare mai mică decât cele pe care le-ar fi acordat țara cu responsabilitate secundară, țara cu responsabilitate secundară va plăti un supliment egal cu diferența dintre valorile celor două prestații. Astfel, vi se va plăti maximul de prestații cuvenite.

Părinți divorțați

Dacă ați divorțat și fostul partener primește prestații familiale, dar nu le utilizează pentru întreținerea copilului, contactați autoritățile competente în domeniul prestațiilor familiale din țara în care locuiește copilul și solicitați ca plata beneficiilor să fie redirecționată către dumneavoastră, în calitate de părinte care se ocupă de fapt de întreținerea familiei.

Unde se depune cererea?

Cererea poate fi depusă în orice țară din UE în care dumneavoastră sau celălalt părinte aveți dreptul la prestații. Autoritățile din țara în care depuneți cererea o vor transmite și celorlalte țări responsabile de cazul dumneavoastră.

Dacă depuneți cererea la timp într-una dintre țări, se va considera că aceasta a fost depusă la timp în toate celelalte țări din UE în care aveți dreptul la prestații familiale. Dacă autoritățile din țara în care ați depus inițial cererea nu au trimis la timp dosarele către omologii lor, țările respective nu pot invoca acest motiv pentru a vă respinge cererea.

Contactați autoritățile naționale pentru a afla care este termenul limită până la care puteți solicita prestații familiale. Nerespectarea acestuia poate duce la pierderea dreptului la prestații.

Autoritățile naționale au obligația de a coopera și de a-și comunica toate informațiile necesare pentru tratarea cererii. Pentru a evita dificultățile legate de limbă, administrațiile naționale utilizează formulare standard pentru a face schimb de informații.

Prestațiile familiale diferă foarte mult de la o țară la alta

Statele membre își stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestații și servicii. Toate statele membre oferă o formă sau alta de prestații familiale, dar valoarea acestora și condițiile de acordare variază mult. Dacă unele țări furnizează plăți periodice, altele acordă mai degrabă scutiri de la plata impozitelor.

Pentru a evita eventualele neînțelegeri care ar putea avea un impact semnificativ asupra veniturilor dumneavoastră, informați-vă cu privire la sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Aici puteți găsi informații despre prestațiile familiale din țara care trebuie să vi le acorde:

Alegeţi ţara:

În general, consilierii europeni în materie de ocupare a forței de muncă vă pot oferi informații de bază privind prestațiile familiale la care veți avea dreptul în noua țară.

Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere