Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-04-20

work

Bedarbio pašalpos perkėlimas

Norint gauti bedarbio pašalpą paprastai reikia būti šalyje, kuri tą pašalpą moka. Tačiau laikantis tam tikrų sąlygų galima išvykti į kitą ES šalį ieškotis darbo ir toliau gauti tos šalies, kurioje tapta bedarbiu, bedarbio pašalpą.

Bedarbio pašalpą galite toliau gauti iš ES šalies, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė, bent 3 mėnesius, yra galimybė ją gauti iki daugiausia 6 mėnesių, priklausomai nuo jūsų pašalpą mokančios įstaigos.

Tai įmanoma tik tuo atveju, jei:

  • esate visiška(s) bedarbis (-ė) (ne iš dalies ir ne su pertraukomis bedarbis (-ė)),
  • šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), turite teisę gauti bedarbio pašalpą.

Kad galėtumėte išvykti, turite:

  • būti bent prieš 4 savaites (gali būti daromos išimtys) užsiregistravęs (-usi) kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybose;
  • paprašyti savo nacionalinių užimtumo tarnybų išduoti jums U2 formą ( buvusi E 303 forma) — leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą.

Šis leidimas galioja tik vienoje šalyje. Jei norite eksportuoti savo bedarbio pašalpą į kitą šalį, turite paprašyti kitos U2 formos. Paklauskite savo įdarbinimo tarnyboje, ar tam, kad gautumėte tokį leidimą, turite grįžti namo, ar galite jo paprašyti būdama(s) užsienyje.

Atvykęs (-usi) į naująją šalį turėsite:

  • Per 7 dienas nuo tos dienos, nuo kurios nebebūsite šalies, iš kurios išvyksite, užimtumo tarnybų žinioje, užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo nacionalinėse užimtumo tarnybose;
  • registruodamasi(s) pateikti savo U2 formą (buvusią E 303 formą);
  • sutikti būti tikrinama(s) naujojoje šalyje taip, kaip toje šalyje tikrinami bedarbio pašalpą gaunantys asmenys, tarsi bedarbio pašalpą gautumėte toje šalyje.

Patartina išsiaiškinti, kokios yra darbo ieškančių asmenų teisės ir pareigos jūsų naujoje šalyje. Jos gali labai skirtis nuo tos šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), darbo ieškančių asmenų teisių ir pareigų.

Tada tiesiai į jūsų banko sąskaitą šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), jums bus mokama tokia pat pinigų suma kaip ir anksčiau.

Jei nenorite prarasti teisės į bedarbio pašalpą, grįžkite į šalį, kurioje ji jums mokama, prieš baigiantis leidimo būti kitoje šalyje laikotarpiui arba paskutinę leidimo galiojimo dieną.

Atkreipkite dėmesį, kad Kroatijos piliečiams kai kuriose ES šalyse gali būti taikomos laikino teisės dirbti apribojimo taisyklės.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jei užsienyje norite likti ilgiau kaip 3 mėnesius, turėsite šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybų prašyti pratęsti leidimą likti užsienyje. Savo prašymą turėsite pagrįsti. Svarbu šias tarnybas įtikinti, kad turite realią galimybę susirasti naujojoje šalyje darbą, antraip jos gali atsisakyti pratęsti leidimą.

Pratęsimo prašykite kuo anksčiau. Jo privalote paprašyti prieš pasibaigiant pirmajam 3 mėnesių laikotarpiui.

Vienodas požiūris

Kai ieškote darbo kitoje šalyje, turite tokias pačias teises kaip ir tos šalies piliečiai. Šios teisės:

  • teisė būti priimtam (-ai) į darbą;
  • teisė į užimtumo tarnybų pagalbą;
  • teisė į finansinę paramą, kuria siekiama padėti susirasti darbą.

Prieš suteikiant jums kai kurių rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą, (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas verslą pradedantiems bedarbiams), jūsų naujojoje šalyje gali būti laukiama, kol užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realaus ryšio įrodymu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

Retour au texte en cours.