Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-17

Bedarbio pašalpos perkėlimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Norint gauti bedarbio pašalpą paprastai reikia būti šalyje, kuri tą pašalpą moka. Tačiau laikantis tam tikrų sąlygų galima išvykti į kitą ES šalį ieškoti darbo ir toliau gauti tos šalies, kurioje tapta bedarbiu, bedarbio pašalpą.

Gyvenimas užsienyje 3 mėnesius

Bedarbio pašalpą bent 3 mėnesius galite gauti iš ES šalies, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė; yra galimybė ją gauti iki 6 mėnesių (bet ne ilgiau), priklausomai nuo jūsų pašalpą mokančios įstaigos.

Tai įmanoma tik tuo atveju, jei:

 • esate visiškas bedarbis (ne iš dalies ir ne su pertraukomis bedarbis),
 • šalyje, kurioje tapote bedarbiu, turite teisę gauti bedarbio pašalpą.

Prieš išvykstant, reikia:

 • bent prieš 4 savaites (gali būti daromos išimtys) užsiregistruoti darbo ieškančiu asmeniu šalies, kurioje tapta bedarbiu, užimtumo tarnybose;
 • paprašyti savo šalies nacionalinių užimtumo tarnybų U2 formos (buvusioji E 303 forma) – tai leidimas eksportuoti bedarbio pašalpą.

Šis leidimas galioja tik vienoje šalyje. Jei norite eksportuoti savo bedarbio pašalpą į kitą šalį, turite paprašyti kitos U2 formos. Paklauskite savo įdarbinimo tarnyboje, ar tokiam leidimui gauti jums reikia grįžti namo, ar galima jo paprašyti būnant užsienyje.

Atvykus į naująją šalį jums reikės:

 • per 7 dienas nuo tos dienos, nuo kurios nebebūsite šalies, iš kurios išvyksite, užimtumo tarnybų žinioje, užsiregistruoti kaip darbo ieškančiam asmeniui nacionalinėse užimtumo tarnybose;
 • registruojantis pateikti savo U2 formą (buvusią E 303 formą);
 • sutikti su visais patikrinimais naujojoje šalyje taip, kaip toje šalyje tikrinami bedarbio pašalpą gaunantys asmenys, tarsi bedarbio pašalpą gautumėte toje šalyje.

Patartina išsiaiškinti, kokios yra darbo ieškančių asmenų teisės ir pareigos jūsų naujoje šalyje. Jos gali labai skirtis nuo tos šalies, kurioje tapote bedarbiu, darbo ieškančių asmenų teisių ir pareigų.

Tada į jūsų banko sąskaitą šalyje, kurioje tapote bedarbiu, bus sumokama tokia pati suma.

Jei nenorite prarasti teisės į bedarbio pašalpą, grįžkite į šalį, kurioje ji jums mokama, prieš baigiantis leidimo būti kitoje šalyje laikotarpiui arba paskutinę leidimo galiojimo dieną.

Atkreipkite dėmesį, kad Kroatijos piliečiams kai kuriose ES šalyse gali būti taikomos teisės dirbti laikino apribojimo taisyklės.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jei užsienyje norite likti ilgiau kaip 3 mėnesius, jums reikės šalies, kurioje tapote bedarbiu, užimtumo tarnybų prašyti pratęsti leidimą likti užsienyje. 3 mėnesių laikotarpį jos gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Ne visos šalys leidimus pratęsia. Pasiteiraukite savo šalies valstybinės užimtumo tarnybos, ar ir kokiomis sąlygomis leidimas gali būti pratęstas.

Daugumoje leidimus pratęsiančių šalių nustatyti aiškūs tokių prašymų vertinimo kriterijai. Pavyzdžiui, jos galėtų jūsų papašyti pateikti:

 • patvirtinamosios informacijos apie jūsų pastangas rasti darbą per pirmuosius 3 mėnesius;
 • patvirtinamosios informacijos, kad turėsite daugiau galimybių rasti darbą užsienyje per papildomą laikotarpį;
 • informacijos apie įsidarbinimo galimybes priimančiosios šalies darbo rinkoje.

Pratęsti leidimą prašykite kuo anksčiau. Prašymą pateikti reikia prieš baigiantis pirmajam 3 mėnesių laikotarpiui.

Vienodos sąlygos

Kai ieškote darbo kitoje šalyje, turite tokias pačias teises kaip ir tos šalies piliečiai. Tai:

 • teisė būti priimtam į darbą;
 • teisė į užimtumo tarnybų pagalbą;
 • teisė į finansinę paramą, kuria siekiama padėti susirasti darbą.

Prieš suteikiant jums kai kurių rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas verslą pradedantiems bedarbiams), jūsų naujojoje šalyje gali būti laukiama, kol užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realiu ryšiu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai