Navigacijska pot

Posodobitev : 22/09/2014

work

Din socialförsäkring utomlands

O tem, v kateri državi ste zavarovani, odločata 2 dejavnika:

 • vaš delovni status (zaposleni, samozaposleni, brezposelni, napoteni na delo, obmejni delavec itd.)
 • vaša država prebivališča , ne vaše državljanstvo

Države zavarovanja ne morete izbrati sami.

Kadar živite ali ste zaposleni v drugi državi EU, ste zdravstveno in pokojninsko zavarovani bodisi v matični državi bodisi v državi gostiteljici. Vsekakor morate poskrbeti, da boste zavarovani, tudi ko se boste preselili v drugo državo.

Pozanimajte se vnaprej o sistemu socialne varnosti v drugi državi in se tako izognite morebitnim težavam in nesporazumom.

Kako ravnati v naslednjih primerih:

Življenje in delo v tujini

Delavci migranti v EU - zaposleni ali samozaposleni - se morajo vključiti v sistem socialne varnosti države gostiteljice.

Tako boste vi in vaši vzdrževani družinski člani zavarovani po sistemu socialne varnosti te države. Zakoni te države bodo določali, kakšne pravice in nadomestila vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, brezposelnostjo, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, zgodnjo upokojitvijo in smrtjo.

Zavarovalne dobe

V številnih državah so nadomestila in pravice odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem vplačevali prispevke za zavarovanje.

Država, v kateri uveljavljate pravice iz socialne varnosti, mora upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne stori, se obrnite na naše svetovalne službe.

Praktični primer

Vsa obdobja dela v EU štejejo pri uveljavljanju pravic

Poljakinja Ana je bila šest let zaposlena na Poljskem, nato se je preselila v Nemčijo, kjer je delala dve leti.

Potem je doživela prometno nesrečo, po kateri ni mogla več hoditi. Zahtevek za invalidsko pokojnino je vložila na Poljskem in v Nemčiji.

Nemški organi so njen zahtevek zavrnili z obrazložitvijo, da je bila v Nemčiji zaposlena manj kot 5 let (najnižja doba za upravičenost do invalidske pokojnine v Nemčiji).

Vendar bi morali nemški organi pri izračunu Anine delovne dobe upoštevati tudi njeno zaposlitev na Poljskem. Njena skupna delovna doba je namreč znašala 8 let, kar je precej več od najnižje dobe, ki jo določajo nemški predpisi.

Ana je bila dejansko upravičena do invalidske pokojnine tako v Nemčiji kot na Poljskem - pri čemer vsaka država plača sorazmeren delež glede na dolžino Anine zaposlitve v posamezni državi.

Napotitev na delo v tujino za krajši čas (<2 leti)

Kadar državljani EU začasno delajo v drugi državi EU, ostanejo vključeni v domači sistem socialne varnosti, tj. v sistem države, v kateri navadno delajo.

Napotitev na delo v drugo državo EU, ne glede na to, ali ste zaposleni ali samozaposleni, ne vpliva na vaše pravice iz socialne varnosti ali pravice vaših družinskih članov (zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki, pravice do invalidske in starostne pokojnine itd.).

V času napotitve boste živeli v tujini

 • Na zavodu za zdravstveno zavarovanje v matični državi zaprosite za obrazec S1 (nekdanji obrazec E 106).

  Ta dokument dokazuje, da ste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega varstva med bivanjem v tujini.

 • Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite tamkajšnjemu pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

V času napotitve boste opravljali zgolj krajše obiske v tujini

Potrebujete samo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Naročite jo na zavodu za zdravstveno zavarovanje (ali zavodu za socialno zavarovanje) v matični državi.

V času napotitve doživite nezgodo na delu

Upravičeni ste do:

 • zdravniške oskrbe - v kraju zaposlitve (v državi gostiteljici)
 • nadomestila za izpad dohodka v času bolniške odsotnosti - od matične države.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste javni uslužbenec in vas napotijo na delo v drugo državo EU (na veleposlaništvo, konzulat ali drugo uradno ustanovo v tujini), boste še naprej zavarovani v sistemu socialne varnosti matične države.

To pomeni, da bodo zakoni vaše države urejali pravice in nadomestila, ki vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, zgodnjo upokojitvijo in smrtjo.

Druga pravila veljajo, če med napotitvijo v tujini postanete brezposelni.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi (obmejni delavci)

Obmejni delavci, zaposleni ali samozaposleni:

 • Prispevke v sistem socialne varnosti plačujete v državi EU, kjer delate, tam ste torej zavarovani.
 • Pravice do zdravstvenih storitev lahko uveljavljate tudi v državi, kjer živite.
 • Če izgubite delo, zaprosite za nadomestilo v državi, kjer živite.

To je kompleksno področje in vsak vidik socialne varnosti (zdravstveno varstvo, brezposelnost, pokojnine, družinske prejemke itd.) urejajo druga pravila.

Praktični primer

Prispevke za socialno varnost plačujete samo v državi, v kateri delate

Balázs je živel na Madžarskem in delal v Avstriji. Prispevke za socialno varnost je plačeval v Avstriji. Toda madžarski organi zdaj trdijo, da bi moral prispevke plačevati na Madžarskem.

Obmejni delavci v EU so zavarovani samo po enem nacionalnem sistemu socialne varnosti, in sicer samo v državi, kjer delajo. Zahteva madžarskih organov ni v skladu s predpisi.

Zaposlitev v več državah

Osnovno pravilo je, da če delate v več kot eni državi EU, vendar precejšen obseg dela (najmanj 25 %) opravljate v državi prebivališča, ste zavarovani po predpisih države prebivališča.

Posebni primeri

Če ...

Država, v kateri ste zavarovani

Delate manj kot 25 % delovnega časa v državi prebivališča

Država, v kateri je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca

Delate za več delodajalcev, ki imajo registriran sedež v različnih državah

Država vašega prebivališča

Ste samozaposleni in ne opravljate precejšnjega obsega dela v državi prebivališča

Država, v kateri opravljate največji obseg svojega dela

Ste zaposleni v eni državi in delate kot samozaposleni v drugi

Država, v kateri ste zaposleni

Iskalci dela

Prejemate nadomestilo za brezposelnost

Če prejemate nadomestilo iz države EU, kjer ste postali brezposelni, odhod v tujino, da bi tam poiskali delo, ne bo vplival na vaše pravice (in pravice vaših vzdrževanih družinskih članov) do zdravstvenega zavarovanja, družinskih prejemkov, invalidske in starostne pokojnine itd.

Pred odhodom naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki bo vam in vašim družinskim članom zagotavljala pravice iz zdravstvenega zavarovanja med krajšim bivanjem v tujini.

Ko boste našli delo in se zaposlili, bodo lahko veljala različna pravila glede pravic iz socialne varnosti.

Pravila po državah

Ne prejemate nadomestila za brezposelnost

Če nadomestila za brezposelnost ne prejemate in se odpravljate v drugo državo EU, da bi tam poiskali delo, boste zavarovani v sistemu socialne varnosti (zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki itd.) v državi prebivališča.

Državo prebivališča določijo zavodi za zavarovanje po naslednjih merilih:

 • trajanje bivanja v tujini
 • družinske okoliščine in vezi
 • stanovanjske razmere
 • kraj poklicne ali nepridobitne dejavnosti
 • narava poklicne dejavnosti
 • kraj prebivališča za davčne namene

Tudi če ne morete sami preživljati sebe in družine, vas v tuji državi ne morejo prisiliti k odhodu, če dokažete, da aktivno iščete delo in imate dobre možnosti za zaposlitev.

Zato skrbno shranite kopije:

 • prošenj za delo
 • vabil na pogovor
 • vseh drugih odgovorov

Po pravilih EU državi gostiteljici ni treba odobriti denarne pomoči ali drugih oblik socialne pomoči iskalcem zaposlitve, ki v tej državi prvič iščejo zaposlitev.

Praktični primer

Pravica do denarne pomoči za iskalce zaposlitve v tuji državi

Nemški državljan Björn je nadomestilo za brezposelnost iz Nemčije prejemal v Belgiji. Ko je potekla veljavnost obrazca U2 (nekdanji obrazec E 303), se je odločil, da ostane v Belgiji in tam zaprosi za nadomestilo.

Belgijski organi so njegovo vlogo zavrnili. Po belgijski zakonodaji Björn v Belgiji ni bil upravičen do nadomestila za brezposelnost, saj tam ni nikoli delal.

Po pravilih EU iskalci prve zaposlitve v drugi državi EU nimajo samodejne pravice do denarne socialne pomoči (ali drugih oblik socialne pomoči). Lahko pa so do nje upravičeni po nacionalni zakonodaji te druge države - zato se vedno splača pozanimati o tem pri pristojnih organih v državi gostiteljici.

Pomoč in svetovanje

Footnote

Država, v kateri navadno živite ali v kateri je

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

ali državljani Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.

V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

Retour au texte en cours.