Navigacijska pot

Posodobitev : 07/06/2016

Nepošteno ravnanje

Pri nakupih v Evropski uniji – bodisi da gre za spletno, telefonsko, kataloško prodajo bodisi za nakup v bližnji trgovini, so določene pravice potrošnikov zaščitene.

Več o:

Javna posvetovanja
  • Javno posvetovanje v zvezi s preverjanjem ustreznosti prava EU na področju varstva potrošnikov in trženja English

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.