Cale de navigare

Actualizare 11/2015

Actualizare 11/2015

Substanţe chimice (REACH)

REACH este acronimul pentru regulamentul privind restricționarea, evaluarea, autorizarea și înregistrarea substanțelor chimice. Acesta introduce norme noi de comercializare, care acoperă substanțele, amestecurile și articolele și responsabilizează întreprinderile cu privire la gestionarea riscurilor pe care le-ar putea avea substanțele chimice asupra sănătăţii și mediului.

Nu puteți fabrica, comercializa, importa sau utiliza o substanță chimică în UE, atâta timp cât acesta nu a fost înregistrată în baza de date REACH.

În principiu, regulamentul REACH se aplică pentru toate substanțele, nu numai pentru cele implicate în procese industriale, ci şi pentru cele utilizate în viaţa  de zi cu zi, de exemplu produse de curățare, vopsele, precum și articole vestimentare, mobilă și aparate electrice. Prin urmare, regulamentul are impact asupra majorității întreprinderilor din UE.

REACH vi se aplică dacă întreprinderea dumneavoastră este

  • producător: fabricaţi produse chimice care sunt comercializate de întreprinderea dumneavoastră sau sunt furnizate altor societăţi
  • importator: cumpărați, din afara UE, substanțe chimice sau amestecuri pentru a fi puse în vânzare sau produse finite, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilier sau bunuri din materiale plastice
  • distribuitor/comerciant cu amănuntul: stocați și introduceţi pe piață produse chimice sau articole care conțin substanțe chimice periculoase pentru a fi prelucrate sau vândute direct consumatorilor
  • utilizator în aval: utilizaţi produse chimice în cadrul activităţii dumneavoastră de natură industrială sau profesională.

Utilizaţi ECHA Navigator pentru a vă identifica rolul și obligațiile care vă revin în baza REACH sau eventualele exceptări care se aplică întreprinderii dumneavoastră.

Cum funcționează REACH?

Regulamentul REACH obligă sectorul industrial să-și asume răspunderea cu privire la gestionarea riscurilor generate de substanțele chimice și să le ofere utilizatorilor informații adecvate despre folosirea acestora în condiții de siguranță. În paralel, regulamentul  prevede că Uniunea Europeană poate lua măsuri suplimentare, în cazul în care se impune o intervenție la nivelul UE.

De asemenea, REACH a înființat Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), având un rol central de coordonare și punere în aplicare.

 Înregistrarea este obligatorie pentru substanțele produse sau importate în cantități de cel puțin 1 tonă pe an de o întreprindere. Pentru substanțele care sunt de mult timp pe piață și care au fost preînregistrate la timp, înregistrarea se face în trei faze, cu termene la 1 decembrie 2010, 31 mai 2013 și 31 mai 2018.

În etapa de evaluare, ECHA examinează calitatea informațiilor din dosarele de înregistrare și toate propunerile de testare, pentru a se asigura că sunt evitate testările inutile, în special pe animale. Statele membre evaluează substanțe care suscită preocupări specifice legate de efectele asupra sănătăţii umane și mediului.

Autorizarea este necesară pentru anumite substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, pentru a se asigura că riscurile sunt controlate în mod corespunzător și că aceste substanțe sunt înlocuite progresiv cu altele mai sigure, atunci când acestea sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic.

Restricţionarea poate limita sau interzice producerea, introducerea pe piață  sau utilizarea anumitor substanțe, dacă acestea prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Ce trebuie să fac pentru a respecta REACH?

Acest lucru depinde în principal de rolul întreprinderii dumneavoastră, dacă sunteţi producător, importator, furnizor sau utilizator de substanțe chimice ori articole care conțin anumite substanțe chimice. Pentru a vă conforma dispozițiilor regulamentului, trebuie să  identificaţi și să gestionaţi riscurile legate de substanțele pe care le produceți și le comercializaţi  în UE/SEE.

Când înregistrați substanțe în calitate de producător sau importator, trebuie să demonstraţi ECHA cum poate fi utilizată substanța respectivă în condiții de siguranță și să comunicaţi măsurile de gestionare a riscurilor în cadrul lanțului de aprovizionare. În cazul în care întreprinderea dumneavoastră este utilizator în aval, nu trebuie să vă înregistrați, însă aveţi alte obligații.

Cel mai important este să puneţi în aplicare măsurile de gestionare a riscurilor prevăzute în fișele cu date de securitate, să vă asiguraţi că scopul în care utilizaţi substanţa este inclus în dosarele de înregistrare și să comunicaţi cu furnizorii și utilizatorii dumneavoastră din lanțul de aprovizionare.

Cât costă?

REACH prevede plata unor taxe și costuri. Suma și termenele depind de tipul de cerere formulată. IMM-urile plătesc taxe ș i costuri reduse. În plus, întreprinderea dumneavoastră trebuie să ia în considerare toate celelalte costuri (in)directe legate de REACH, cum ar fi utilizarea în comun a datelor, analiza socio-economică, evaluarea securității chimice și cercetarea pentru găsirea de înlocuitori pentru substanțe. Buna cooperare cu ceilalți actori poate reduce în mod semnificativ costurile dumneavoastră. Acest lucru necesită timp şi o bună pregătire.

 

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.

Ajutor

Punct de contact pentru produse

Punctul de contact pentru produse vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să obțineți acces pe piețele altor țări din UE.

Serviciul de asistenţă ECHA

Serviciul de asistenţă ECHA