Available languages:

Întreprinderi
Ultima verificare: 07/11/2019

Valabilitatea asigurării auto în UE – România

Sunteți afectat de Brexit?

Asigurare auto pentru prejudicii produse terților (RCA)

Când vă mutați temporar în România din altă țară a UE (ca student, pensionar, proprietar de reședință secundară, lucrător transfrontalier), polița de asigurare încheiată în țara de origine rămâne valabilă până la data expirării.

În schimb, după ce vă mutați din altă țară a UE în România (și vă înregistrați oficial ca rezident), o puteți folosi timp de maximum 90 de zile (inițial 30 de zile, perioadă care poate fi prelungită, dar care nu poate depăși 90 de zile) .

Informații suplimentareen

Istoricul de daunalitate

Sistemul de evaluare a riscului folosit de regulă de asiguratorii auto din România este așa-numitul sistem bonus-malus, care se bazează pe următoarele criterii:

  • Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0 și are 14 clase de bonus și 8 clase de malus. Clasa B0 este clasa atribuită unui client nou, fără niciun istoric de cereri de despăgubire.
  • Reducerea sau majorarea primei de asigurare stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tuturor tarifelor RCA notificate și practicate de societatea de asigurare la care conducătorul auto intenționează să încheie asigurarea RCA.
  • Perioada de referință este anul calendaristic care precede data emiterii poliței.

(1) Pentru aplicarea unui malus sunt luate in calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puțin o daună în perioada de referință, în care se reține responsabilitatea totală sau parțială a conducătorului auto, indiferent cine a condus vehiculul la momentul producerii accidentului, indiferent de modul de protocolare a acestuia, prin procesul verbal întocmit de poliție ori prin constatare amiabilă de accident.

(2) Dacă, în momentul accidentului, vehiculul a fost luat și folosit fără consimțământul proprietarului, iar poliția a fost notificată în acest sens, coeficientul de sistem bonus-malus al deținătorului poliței de asigurare nu trebuie să fie influențat.

Coeficienții de bonus-malus și clasele asociate acestora figurează în anexa 5.

Dacă în perioada de referință nu au fost înregistrate daune plătite, asiguratul va primi un bonus, adică va beneficia de o reducere a primei de asigurare, după cum urmează:

a) o clasă, dacă noua poliță este încheiată pe o perioadă de 6 luni;

b) două clase, dacă nouă poliță este încheiată pe perioadă de un an.

(2) Dacă în perioada de referință au fost înregistrate daune plătite, asiguratul va fi penalizat prin aplicarea unui malus, adică va suporta o majorare a primei de asigurare, conform tabelului de la anexa 5.

(3) În cursul perioadei de referință, nu se poate aplica mai mult de un malus.

(1) În cazul în care un asigurat deține mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică pentru fiecare vehicul.

(2) Dacă vehiculul este înstrăinat/radiat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.

Dacă, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu este disponibilă în scopul căutării, sau dacă datele furnizate nu sunt consistente cu documentele prezentate de către titularul poliței de asigurare, asiguratorul poate stabili istoricul de daunalitate pe baza documentelor puse la dispoziție de titularul poliței de asigurare.

Dacă sunteți cetățean al unei țări din UE, asiguratorii din România sunt obligați prin lege să vă recunoască istoricul de daunalitate din altă țară a UE și să îl ia în considerare în momentul în care vă calculează prima de asigurare.
 

Asiguratorii RCA autorizați în România acceptă certificatele referitoare la istoricul de daunalitate emise în alt stat membru al UE, însă în toate cazurile analizează modalitățile de aplicare a sistemului bonus-malus așa cum este reglementat de legislația națională.
 

Soluționarea litigiilor

Dacă nu sunteți de acord cu valoarea asigurării sau cu orice altă decizie luată de asiguratorul dumneavoastră, contactați societatea de asigurări implicată și/sau Autoritatea de Supraveghere Financiară.Autoritatea de Supraveghere Financiară

Principalele informații pe această temă

Partajați această pagină: