Available languages:

Ultima verificare: 22/11/2018

Documente de călătorie pentru minori – România

Minorii români care călătoresc însoțiți doar de un adult care nu are calitatea de părinte/reprezentant legal trebuie să dețină, pe lângă un document de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate), o declarație legalizată, scrisă și semnată de ambii părinți și/sau de reprezentantul/reprezentanții legali, din care să rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei.

Declarația trebuie să menționeze:

Persoana însoțitoare trebuie să prezinte:

Minorii care călătoresc însoțiți doar de unul dintre părinți trebuie să dețină o declarație scrisă prin care celălalt părinte îi permite minorului să părăsească țara. Declarația trebuie să fie legalizată de un notar. Ea nu este necesară dacă părintele însoțitor poate dovedi:

Consultați regulile (doar în limba română) și modelul de declarație.

Minorii pot părăsi România fără a prezenta o declarație, chiar și în cazul în care nu există un acord din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal, în cazul în care:

Minorii din alte țări ale UE nu au nevoie decât de propriul document de călătorie valabil pentru a intra pe teritoriul României (nu este necesară nicio autorizație specială și oficială în acest sens).

Principalele informații pe această temă

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: