Ultima verificare : 04/05/2018

Conturi anuale

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Întocmirea conturilor anuale nu este doar o obligație legală. Ea vă permite în același timp să monitorizați sănătatea întreprinderii dumneavoastră, urmărind permanent încasările și cheltuielile efectuate. Societățile cu răspundere limitată care desfășoară activități în UE, indiferent de dimensiune, trebuie să pregătească un set de situații financiare pe care să-l depună la registrul întreprinderilor din țara relevantă.

Dacă desfășurați activități independente sau dacă întreprinderea dumneavoastră este membră a unei societăți cu răspundere nelimitată, nu vi se aplică normele UE, ci cele decise la nivelul fiecărui stat membru.

Norme mai simple pentru întreprinderile mici

Întreprinderile mici (cu maximum 50 de angajați) trebuie să întocmească mai puține situații financiare, respectiv un bilanț, un cont de profit și pierderi și câteva note explicative. Unele state membre pot solicita, în plus, un audit și un raport de gestiune.

Norme mult mai simple pentru microîntreprinderi

Sunt considerate microîntreprinderi societățile care au:

Statele membre pot stabili valori mai mici pentru acești indicatori. De aceea, vă recomandăm să verificați plafoanele stabilite în fiecare țară în parte.  Atenție! Dacă întreprinderea dumneavoastră nu îndeplinește 2 ani la rând 2 din aceste 3 criterii, nu va mai fi considerată microîntreprindere, și în consecință i se vor aplica normele valabile pentru întreprinderile mici!

În funcție de statul membru în care aveți sediul, regimul mult simplificat aplicabil microîntreprinderilor poate să prevadă:

Deși aceste simplificări sunt permise de legislația UE, nu toate statele membre le aplică.

Informații detaliate, pe țări:

Alegeţi ţara

* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Standarde internaționale de contabilitate

În baza legislației europene, toate companiile din UE cotate la bursă trebuie să întocmească conturi consolidate respectând un set unic de standarde: Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Majoritatea statelor membre permit utilizarea IFRS și pentru conturile consolidate ale societăților necotate la bursă. În plus, unele state membre au decis să permită sau să impună aplicarea IFRSen în cazul situațiilor financiare individuale ale anumitor societăți.

Aceste standarde au fost elaborate de un organism independent de contabilitate, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB)en , iar apoi au fost adoptate de UE.

Norme pentru întreprinderile din afara UE

UE face eforturi în vederea armonizării la nivel internațional a normelor contabile, pentru a permite reducerea costurilor și simplificarea operațiunilor comerciale pentru toate părțile implicate. În acest scop, UE încurajează întreprinderile din țări terțe să își elaboreze rapoartele financiare utilizând Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau standarde naționale echivalente.

Legislaţia UE

Consultaţii publice

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: