Cale de navigare

Ultima verificare 04/05/2018

Conturi anuale

Întocmirea conturilor anuale nu este doar o obligație legală. Ea vă permite în același timp să monitorizați sănătatea întreprinderii dumneavoastră, urmărind permanent încasările și cheltuielile efectuate. Societățile cu răspundere limitată care desfășoară activități în UE, indiferent de dimensiune, trebuie să pregătească un set de situații financiare pe care să-l depună la registrul întreprinderilor din țara relevantă.

Dacă desfășurați activități independente sau dacă întreprinderea dumneavoastră este membră a unei societăți cu răspundere nelimitată, nu vi se aplică normele UE, ci cele decise la nivelul fiecărui stat membru.

Norme mai simple pentru întreprinderile mici

Întreprinderile mici (cu maximum 50 de angajați) trebuie să întocmească mai puține situații financiare, respectiv un bilanț, un cont de profit și pierderi și câteva note explicative. Unele state membre pot solicita, în plus, un audit și un raport de gestiune.

Norme mult mai simple pentru microîntreprinderi

Sunt considerate microîntreprinderi societățile care au:

  • mai puțin de 10 angajați
  • un bilanț total mai mic de 350 000 EUR
  • o cifră de afaceri netă mai mică de 700 000 EUR

Statele membre pot stabili valori mai mici pentru acești indicatori. De aceea, vă recomandăm să verificați plafoanele stabilite în fiecare țară în parte.  Atenție! Dacă întreprinderea dumneavoastră nu îndeplinește 2 ani la rând 2 din aceste 3 criterii, nu va mai fi considerată microîntreprindere, și în consecință i se vor aplica normele valabile pentru întreprinderile mici!

În funcție de statul membru în care aveți sediul, regimul mult simplificat aplicabil microîntreprinderilor poate să prevadă:

  • obligații reduse de informare în notele explicative anexate conturilor – elementele explicitate la sfârșitul bilanțului nu trebuie să fie explicitate și în raportul anual
  • publicare simplificată a conturilor – acestea pot fi trimise unei singure autorități, de exemplu administrației fiscale, care le publică în numele dumneavoastră
  • prezentare simplificată a bilanțului și a contului de profit și pierderi
  • scutire de la obligația de a întocmi conturi de regularizare - fac excepție cheltuielile legate de materii prime și consumabile, personal, ajustări de valoare și impozite

Deși aceste simplificări sunt permise de legislația UE, nu toate statele membre le aplică.

Informații detaliate, pe țări:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Standarde internaționale de contabilitate

În baza legislației europene, toate companiile din UE cotate la bursă trebuie să întocmească conturi consolidate respectând un set unic de standarde: Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Majoritatea statelor membre permit utilizarea IFRS și pentru conturile consolidate ale societăților necotate la bursă. În plus, unele state membre au decis să permită sau să impună aplicarea IFRSEnglish în cazul situațiilor financiare individuale ale anumitor societăți.

Aceste standarde au fost elaborate de un organism independent de contabilitate, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB)English , iar apoi au fost adoptate de UE.

Norme pentru întreprinderile din afara UE

UE face eforturi în vederea armonizării la nivel internațional a normelor contabile, pentru a permite reducerea costurilor și simplificarea operațiunilor comerciale pentru toate părțile implicate. În acest scop, UE încurajează întreprinderile din țări terțe să își elaboreze rapoartele financiare utilizând Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau standarde naționale echivalente.

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene vă poate oferi consiliere gratuită. Pentru a-l ajuta pe consilierul din regiunea dumneavoastră să răspundă corect și la timp, vă rugăm să oferiți cât mai multe informații.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

DaNu

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.