Ultima verificare : 19/06/2018

Accize

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Norme de bază

Dacă întreprinderea dumneavoastră produce sau comercializează produse accizabile (alcool, băuturi alcoolice, produse energetice, energie electrică, produse din tutun), trebuie să cunoașteți normele privind plata accizelor.

Alegeţi ţara
 • Irlandaieen
 • Islandais
 • Italiaitenit
 • Letonialv
 • Liechtensteinli
 • Lituanialtenlt
 • Luxemburgludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Norvegiano
 • Poloniaplenpl
 • Portugaliaptenpt
 • Regatul Unitgben
 • Republica Cehăczcsen
 • Româniaroenro
 • Slovaciaskensk
 • Sloveniasi
 • Spaniaesenes
 • Suediaseensv
 • Ungariahu
 • Țările de Josnlennl

* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii


Unele țări din UE pot aplica și alte taxe pentru aceste produse.

Notă: Normele UE privind accizele nu se aplică în următoarele regiuni din UE:

Regiuni

 • Insulele Canare
 • Departamentele franceze de peste mărifr
 • Insulele Anglo-Normande
 • Insulele Åland
 • Insula Helgoland
 • Teritoriul Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Apele italiene ale lacului Lugano

În unele cazuri, accizele se bazează pe cele aflate în vigoare în altă țară:

 • Întreprinderile din Monaco plătesc accizele aplicabile în Franța.
 • Întreprinderile din San Marino le plătesc pe cele aplicabile în Italia.
 • Akrotiri și Dhekelia, baza militare suverane ale Regatului Unit, trebuie să plătească accizele aplicabile în Cipru.
 • Insula Man plătește accizele din Regatul Unit.

Produsele afectate

Alcool și băuturi alcoolice

 • Bere sau amestecuri de bere cu băuturi nealcoolice
 • Vin
 • Alte băuturi fermentate, cum ar fi cidrul
 • Produse intermediare, ca sherry sau porto
 • Alcool etilic - cu excepția cazului în care este folosit pentru a fabrica alte produse care nu sunt destinate consumului uman (dacă este utilizat drept combustibil sau carburant, poate fi inclus în categoria produselor energetice)
 • Băuturi spirtoase

Cotele reduse și scutirile

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor la alcool și băuturi alcoolice. Lista completă a accizelor aplicabile în UE la alcool și băuturi alcoolicepdfen .

În unele țări se pot aplica și norme suplimentare:

 • Fabricile mici de bere ( care produc maximum 200 000 hl de bere pe an) sau distileriile mici (care produc maximum 10 hl de alcool pur pe an) pot beneficia de o reducere a accizelor de până la 50 %.
 • Producătorii mici de vin ( care produc sub 1 000 hl pe an) pot, de asemenea, să beneficieze de reduceri sau scutiri.
 • Nu se plătesc accize pentru produsele artizanale care nu sunt destinate comercializării, cu excepția băuturilor spirtoase.
 • În cazul vinului și al băuturilor fermentate care conțin maxim 8,5 % alcool, se pot aplica accize reduse.

Produse energetice și electricitate

Acestea sunt taxate dacă se folosesc drept:

 • carburanți
 • combustibili pentru încălzire.

Produsele energetice utilizate ca materii prime pentru reducerea chimică sau în procese electrolitice și metalurgice nu intră în sfera de aplicare a directivei, ceea ce înseamnă că statele membre au libertatea de a impune sau nu taxe asupra acestor utilizări.

Principalele produse taxate sunt:

 • uleiurile minerale
 • combustibilii solizi cărbunele, cocsul, lignitul
 • gazul natural
 • energia electrică
 • alcoolurile, dacă sunt destinate utilizării drept carburant sau combustibil pentru încălzire
 • uleiurile de origine animală sau vegetală, dacă sunt destinate utilizării drept carburant sau combustibil pentru încălzire.

Cotele reduse și scutirile

Scutiri fiscale obligatorii:

 • produsele energetice și energia electrică utilizate pentru a produce electricitate (se pot aplica alte taxe din considerente de mediu)
 • produsele energetice livrate pentru utilizare drept carburant în aviație, cu excepția zborurilor de agrement cu caracter privat
 • produsele energetice livrate pentru utilizare drept combustibil pentru navigație în apele comunitare, cu excepția cazului în care se utilizează pentru ambarcațiunile private de agrement.

Scutiri sau reduceri fiscale opționale sub nivelurile minime stabilite de UE:

 • electricitatea „verde"
 • energia electrică produsă din cogenerarea eficientă de căldură și energie electrică
 • produsele energetice utilizate în producția combinată de căldură și electricitate
 • navigația pe căile navigabile interioare
 • electricitatea, gazele naturale, cărbunele și combustibilii solizi consumați de gospodării
 • întreprinderile mari consumatoare de energie (trebuie respectate anumite norme)
 • biocombustibilii (trebuie respectate anumite norme).

Diferențieri fiscale opționale peste nivelurile minime stabilite de UE:

 • transport public
 • ambulanțe
 • utilizarea comercială a combustibilului gazos (vehicule mari de transport rutier de marfă)
 • diferențiere în funcție de calitatea și cantitatea produsului energetic (de ex., conținutul de sulf din combustibil).

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor la produse energetice. Lista completă a accizelor aplicabile în UE produselor energeticepdfen .

Produse din tutun

Legislația UE privind accizele aplicabile tutunului prelucratfrdeen definește următoarele categorii:

 • țigări
 • țigări de foi
 • trabucuri
 • tutunul pentru fumat, cum ar fi tutunul mărunțit de răsucit.

Legislația UE stabilește principiile taxării și ratele minime care urmează să fie aplicate.

Lista completă a accizelor aplicabile în UE la produsele din tutunpdfen .

Alte exceptări

În general, produsele accizabile sunt exceptate de la plata accizelor dacă sunt folosite:

 • în relațiile consulare sau diplomatice
 • de forțele armate ale unei țări membre a NATO
 • de organizații internaționale.

Produsele transportate în aceste scopuri trebuie însoțite de un certificat de exceptare.

De asemenea, țările din UE pot excepta de la plata accizelor produsele care sunt comercializate:

 • în magazinele duty-free și sunt transportate în bagajele călătorilor către o țară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize
 • la bordul avioanelor sau vapoarelor, pe durata unui zbor sau a unei traversări maritime către sau dinspre o țară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize.
Cine plătește și când
 

Vânzările către alte întreprinderi

Când se plătesc accizele?

Există o diferență importantă între momentul în care un produs devine accizabil și momentul în care trebuie plătite accizele respective.

Majoritatea produselor devin accizabile de îndată ce sunt fabricate sau importate în UE.

Plata accizelor poate fi însă suspendată până în momentul în care produsul este introdus pe piață în vederea consumului (momentul în care produsele nu mai intră sub incidența regimului suspensiv de accize). Menționăm că, pentru a produce sau depozita produse accizabile fără a plăti accize (în regim suspensiv), aveți nevoie de o autorizație specială din partea țării în cauzăfrdeen .

Dacă produsele accizabile se pierd sau sunt distruse din motive imprevizibile sau din cauza unor dezastre naturale, înainte de a fi introduse pe piață în vederea consumului, nu se plătesc accize.

Cine plătește accizele?

Accizele sunt plătite de:

 • persoana sau întreprinderea care are rolul de „ antrepozitar autorizat" al spațiului în care sunt fabricate, procesate, depozitate, livrate sau recepționate produsele accizabile
 • orice altă persoană (expeditor, destinatar, transportator, terță parte care furnizează o garanție de deplasare) care a scos produsele de sub regimul suspensiv de accize
 • persoana care declară importul, dacă produsele sunt importate și nu sunt plasate imediat sub regim suspensiv de accize.

Transportarea produselor către alte țări din UE, fără plata accizelor

Pentru a putea, în calitate de vânzător, să vă transportați produsele, menținând, în același timp, regimul suspensiv de accize (acestea vor fi plătite de cumpărător în țara de destinație, conform nivelurilor aplicabile în țara respectivă), trebuie să respectați următoarele reguli.

Regula 1 - Garanție pe durata transportului

Țara UE din care sunt expediate produsele cere ca acestea să fie acoperite de o garanție pe durata transportului, valabilă peste tot în UE.

Această garanție poate fi furnizată de către vânzător (antrepozitar sau expeditor înregistrat) sau de către transportator sau cumpărător - ori de către doi sau mai mulți astfel de operatori.

Țara din care sunt expediate produsele poate să nu formuleze această cerință dacă produsele respective circulă doar pe teritoriul său.

În mod similar, nu este necesară o garanție pentru deplasările de produse energetice pe teritoriul UE, dacă transportul se efectuează pe cale maritimă sau prin conducte fixe și dacă există un acord între statele membre în cauză.

Regula 2 - Documentul administrativ electronic (e-DA)

În afară de garanție, vânzătorul trebuie să transmită și un document administrativ electronic (e-DA) prin intermediul autorității competente din țara sa, folosind Sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS)frdeen .

Autoritatea:

 • verifică validitatea datelor incluse în documentul administrativ electronic (numărul autorizației pentru accize al vânzătorului și cumpărătorului) și îi dă vânzătorului un cod de referință
 • transmite documentul administrativ electronic autorității competente din țara UE în care este stabilit cumpărătorul, iar aceasta, la rândul ei, i-l transmite cumpărătorului.

Înainte de transportul produselor, vânzătorul trebuie să tipărească documentul administrativ electronic, împreună cu codul de referință, și să i-l înmâneze companiei transportatoare.

Documentul administrativ electronic poate fi anulat în orice moment înainte de transportul produselor. De asemenea, sistemul ECMS permite modificarea destinației pe durata transportului.

Dacă sistemul nu este disponibil, vânzătorul poate totuși transporta produsele fără a plăti accize, dacă:

 • acestea sunt însoțite de un document în format tipărit care conține aceleași informații ca și documentul administrativ electronic
 • vânzătorul a notificat autoritatea responsabilă din țara de expediere în acest sens. Unele țări insistă ca vânzătorul să obțină o autorizație înainte de efectuarea transportului.

Regula 3 - Recepționarea produselor

Cumpărătorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a confirma recepționarea produselor în sistemul EMCS. Apoi:

 • autoritatea competentă din țara UE de destinație verifică validitatea confirmării și
 • completează un raport de primire pe care îl transmite autorității competente din țara de expediere. Aceasta i-l transmite, la rândul său, vânzătorului.

După primirea acestui raport, vânzătorul poate solicita deblocarea garanției.

Dacă respectă aceste trei reguli, vânzătorul nu trebuie să plătească accize pentru produsele transportate.

El trebuie să fie foarte atent la cantitatea indicată în raportul de primire, deoarece numai pentru această cantitate confirmată este scutit de la plata accizelor.

Dacă o parte din produse s-au pierdut ori s-au deteriorat pe durata transportului, iar acest lucru este confirmat de autoritățile din țara în care a avut loc sau s-a constatat pierderea/deteriorarea, puteți modifica în documentație cantitatea primită și confirmată.

Verificați autorizația pentru acciză a partenerului de afaceri

Pentru a verifica validitatea autorizației pentru acciză a unui partener de afaceri, puteți folosi SEED, sistemul de verificare a autorizațiilor pentru accize .

Dacă partenerul dumneavoastră are un număr valid, sistemul va afișa lista produselor pe care acesta este autorizat să le comercializeze.

Vânzările către particulari

Dacă vindeți produse accizabile către particulari din propria țară, trebuie să percepeți accize la nivelul stabilit în țara dumneavoastră.

Nu există limite cu privire la ceea ce pot cumpăra și transporta pe teritoriul UE persoanele fizice, atâta timp cât produsele achiziționate sunt destinate uzului personal și nu revânzării. Excepție fac mijloacele de transport noi. Taxele ( TVAdefren și accizedefren ) vor fi incluse în prețul produselor în statele membre în care se efectuează achiziția. Niciun alt stat membru nu poate percepe alte taxe.

Tutun și alcool

Totuși, în cazul anumitor produse accizabile cum ar fi băuturile alcoolice și produsele din tutun, se aplică reguli speciale. Dacă o persoană fizică achiziționează astfel de produse într-un stat membru și le ia cu sine în alt stat membru, principiul potrivit căruia nu se plătesc accize în statul membru de destinație se aplică doar dacă produsele sunt:

 • pentru uzul propriu al călătorului și
 • transportate de el însuși.

Pentru a stabili dacă aceste produse sunt destinate uzului propriu al călătorului, statele membre trebuie să ia în considerare toți factorii relevanți. Cantitatea este unul dintre ei. Statele membre pot fixa niveluri indicative care, odată depășite, indică faptul că produsele achiziționate nu sunt destinate uzului propriu al călătorului. Aceste niveluri indicative trebuie să fie de cel puțin:

a) Produse din tutun

 • țigări - 800
 • trabucuri (țigări de foi cu o greutate maximă de 3 g pe bucată) - 400
 • trabucuri - 200
 • tutun pentru fumat - 1 kg

b) Băuturi alcoolice

 • băuturi spirtoase -10 litri
 • produse intermediare - 20 litri
 • vinuri (inclusiv o cantitate maximă de 60 litri de vinuri spumante) - 90 litri
 • bere - 110 litri

În ceea ce privește produsele din tutun, statele membre pot limita numărul de țigări pe care le puteți aduce cu dumneavoastră din alte state membre ale UE care în prezent nu percep nivelul minim al accizelor. Această limită nu poate fi mai mică de 300 de țigări.

În prezent, Austria, Croația, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Slovenia și Suedia aplică această limită inferioară pentru călătorii provenind din Bulgaria, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania și România.

Vânzarea on-line și la distanță

Dacă vindeți produse accizabile pe internet, către particulari, trebuie să plătiți accize la nivelul stabilit în țara în care locuiesc clienții dumneavoastră.

În majoritatea țărilor din UE, desemnarea unui reprezentant fiscal este obligatorie. Unul dintre rolurile sale este să plătească accize în numele dumneavoastră, dacă autoritatea competentă din țara respectivăfrdeen este de acord.

Înainte de a expedia produsele, trebuie:

 • să informați autoritatea din țara de destinație
 • să garantați că accizele vor fi achitate.

Rambursarea accizelor

Dacă ați plătit deja în propria țară accize pentru produsele pe care le-ați vândut, puteți solicita rambursarea, evitând astfel plata dublă. Pentru a face acest lucru, trebuie:

 • să informați autoritatea din propria țară, precum și pe cea din țara de destinație, în legătură cu expedierea produselor
 • să le furnizați dovezi că ați achitat accizele în țara de destinație.

Produse din tutun

În unele țări din UE, pentru a comercializa on-line produse din tutun, vânzătorul trebuie:

 • să utilizeze timbre fiscale sau alte mărci fiscale eliberate de țara de destinație pentru a dovedi că a plătit accize acolo
 • să furnizeze avertismente privind riscurile pentru sănătate în limba/limbile țării de destinație
 • să se înregistreze în statul membru în care este stabilit și în statul membru al consumatorului.

Statele membre pot interzice vânzarea transfrontalieră la distanță a produselor din tutun.

Viitoarele regulamente ale UE

Consultaţii publice

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: